Ugrás a tartalomhoz

Szemcseméret

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A szemcseméret a törmelékes üledékek, üledékes kőzetek, hordalékok, talajok, valamint mesterségesen előállított, szilárd, szemcsés-darabos anyagok szemcséinek térbeli kiterjedését jellemző érték. Az általánosan elfogadott szemcseméret-tartományok a következők: kolloid, agyag, kőzetliszt, homok, kavics, görgeteg és tömb. A természetes keletkezésű anyagok (talajok, kőzetek) nagyon ritkán tartalmaznak kizárólag azonos méretű szemcséket. Egy adott anyagban a szemcsék méret szerinti eloszlását, azaz az egyes szemcseméret-tartományok tömeg, térfogat vagy darabszám szerinti részarányát szemcseeloszlásnak nevezzük.

Szemcseméret-skálák[szerkesztés]

Atterberg-skála[szerkesztés]

Az Atterberg-féle skála az egyik legrégebbi szemcseméret-osztályozási skála, azonban még ma is sok helyen ezt használják.

Mérettartomány Elnevezés
200–20 mm durva kavics
20–2 mm finom kavics
2–0,2 mm durva homok
0,2–0,02 mm finom homok
0,02–0,002 mm kőzetliszt
< 0,002 mm agyag

Krumbein-skála[szerkesztés]

A Krumbein-féle logaritmikus φ-skála a következő képlettel adja meg a φ-érték és a szemcseméret közötti összefüggést:

ahol:

a Krumbein-féle φ-érték
a vizsgált szemcse átmérője mm-ben
az egységátmérő, 1 mm (a mértékegység kiesése végett)

Krumbein a φ-értékekkel határozta meg a mérettartományokat, amiket a már korábban is létező, az Egyesült Államokban használt Wentworth-osztályokhoz rendelt hozzá.

Mérettartomány
(φ-érték)
Mérettartomány
(metrikus)
Amerikai nevezéktan
(Wentworth-osztály)
Magyar elnevezés
< (‒8) > 256 mm boulder tömb
(‒6) – (‒8) 64–256 mm cobble görgeteg
(‒5) – (‒6) 32–64 mm very coarse gravel kavics
(‒4) – (‒5) 16–32 mm coarse gravel kavics
(‒3) – (‒4) 8–16 mm medium gravel kavics
(‒2) – (‒3) 4–8 mm fine gravel kavics
(‒1) – (‒2) 2–4 mm very fine gravel finom kavics
(‒1) – 0 1–2 mm very coarse sand nagyon durva homok
0 – 1 0,5–1 mm coarse sand durva homok
1 – 2 250–500 µm medium sand közepes homok
2 – 3 125–250 µm fine sand finom homok
3 – 4 62.5–125 µm very fine sand nagyon finom homok
4 – 5 31–62,5 µm silt durva kőzetliszt
5 – 6 16–31 µm silt közepes kőzetliszt
6 – 7 8–16 µm silt finom kőzetliszt
7 – 8 3.90625–8 µm silt nagyon finom kőzetliszt
> 8 < 3.90625 µm clay agyag
 
> 10 < 1 µm colloid kolloid mérettartomány

ISO-skála[szerkesztés]

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) az ISO 14688-1 jelzésű szabványban határozza meg a talajosztályozáshoz használandó mérettartományokat és elnevezésüket. Az ISO skáláját az alábbi táblázat mutatja (zárójelben az elnevezések magyar megfelelői):

ISO 14688-1
Elnevezés Mérettartomány
Very coarse soil (nagyon durva talaj) Large boulder, LBo (nagy tömb) >630 mm
Boulder, Bo (tömb) 200 – 630 mm
Cobble, Co (görgeteg) 63 – 200 mm
Coarse soil (durva talaj) Gravel (kavics) Coarse gravel, CGr (durva kavics) 20 – 63 mm
Medium gravel, MGr (közepes kavics) 6,3 – 20 mm
Fine gravel, FGr (finom kavics) 2,0 – 6,3 mm
Sand (homok) Coarse sand, CSa (durva homok) 0,63 – 2,0 mm
Medium sand, MSa (közepes homok) 0,2 – 0,63 mm
Fine sand, FSa (finom homok) 0,063 – 0,2 mm
Fine soil (finom talaj) Silt (kőzetliszt) Coarse silt, CSi (durva kőzetliszt) 0,02 – 0,063 mm
Medium silt, MSi (közepes kőzetliszt) 0,0063 – 0,02 mm
Fine silt, FSi (finom kőzetliszt) 0,002 – 0,0063 mm
Clay, Cl (agyag) <0,002 mm

Meghatározása[szerkesztés]

  • Optikai mikroszkópban történő méréssel.
  • Durvaszemcsés (d>63 µm) anyagok esetében száraz vagy nedves szitálással, standard szitasorozat segítségével.
  • Finomszemcsés anyagok, illetve frakciók esetében a Stokes-törvényen alapuló módszerrel, például pipettázással, areometrálással, szedimentációs mérleggel.

Források[szerkesztés]