Száraz tónak nedves partján

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Száraz tónak nedves partján
Műfaj magyar népdal
Stílus vegyes
Hangfaj dó-hexachord
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B B
Hangterjedelem 1–6 1–6 1–9 1–9
Kadencia 1 (1) 1
Szótagszám 15 15 12 12
Előadási tempó 126
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kodály Zoltán
A gyűjtés helyeHódmezővásárhely
A gyűjtés ideje 1932
(Vár)megyeCsongrád megye
Kiemelt források
Bartók-rend 12789
Népdaltípus4780

A Száraz tónak nedves partján kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte Hódmezővásárhelyen.

Kánonban is énekelhető, akár négy szólamban is.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 18. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = {
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "pad 8 (sweep)"
   \transposition c'
    \repeat volta 2 {
%    Száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol.
%    Hallgatja egy süket ember, ki a vízben lubickol.
    g'8 g a a g^\markup { \raise #1 \box \abs-fontsize #16 2 } g f f e^\markup { \raise #1 \abs-fontsize #16 { \hspace #-1 (3) } } e d d c^\markup { \raise #1 \abs-fontsize #16 { \hspace #-1 (4) } } c c r }
    \repeat volta 2 {
%    Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér.
    c'4 d c8 a g4 f8 f e e d d c4 }
    \bar ":|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Szá -- raz tó -- nak ned -- ves part -- ján dög -- lött bé -- ka ku -- ruty -- tyol.
    Sej, haj, de -- ne -- vér, ben -- nünk van a ku -- tya -- vér.
   }
  \addlyrics {
    Hall -- gat -- ja egy sü -- ket em -- ber, ki a víz -- ben lu -- bic -- kol.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Száraz tónak nedves partján döglött béka kurutytyol.
Hallgatja egy süket ember, ki a vízben lubickol.
𝄆 Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér. 𝄇

Vak meglátja, hogy kiugrik, sánta utánaszalad,
kopasz ember haját tépi, a néma meg óbégat.
Sej, haj…

Források[szerkesztés]

 • Száraz tónak. Magyar Természetbarát Szövetség (Hozzáférés: 2016. jún. 13.) (szöveg és kotta) arch
 • Szép magyar dalok (kóta és szöveg). Összeállította: Kerényi György. Budapest: Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet. 125. o.  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 405. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 149. o.  
 • Kerényi György: Körbe-körbe: Kánongyüjtemény. 2. füzet, 45. kotta.
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 296. kotta  
 • Ludvig József: Kis kacsa fürdik…: Gyermekdalok gitárakkordokkal. Miskolc: Koncert 1234 Kft. 18. o.  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap