„Ideológia” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Az ideológia szó megalkotása a francia filozófus [[Antoine Destutt de Tracy]] nevéhez fűződik, egy újfajta eszme-tudomány létrehozása céljából. Nyomtatott formában először 1796-ban jelent meg.
 
Az első átfogó ideológiakritikát [[Karl Marx]] és [[Friedrich Engels]] gyakorolták [[A német ideológia]] cím művükben. Marx és Engels az ideológiát hamis tudatként határoztahatározták meg, s használata legtöbb szövegkörnyezetben ironikus, gúnyos felhangot kapott. ''A német ideológia'' „Előszava” arról tanúskodik, hogy általuk kezdetben a vallást jellemző fogalom kiterjesztést nyertfogalmat az ifjúhegeliánusok valláskritikájára alkalmazták, sőtde kiterjesztették minden idealista filozófiára isgondolkodásra. Ebben a műben az ''„ártatlan és gyermeteg fantáziák”'', ''„a valóság árnyképei”'' titulusok szerepelnek az ideológiák metaforáiként.<ref>Karl Marx – Friedrich Engels: ''A német ideológia.'' Marx és Engels Művei (MEM) 3. köt. 15. old.</ref> Engels egy 1893-as, [[Franz Mehring|Franz Mehringhez]] írott levelében tömören, szinte definíciószerűen összefoglalja, mit ért az ideológia fogalma alatt:
 
:„Az ideológia olyan folyamat, melyet az úgynevezett gondolkodó tudatosan visz ugyan végbe, de hamis tudattal. A tulajdonképpeni hajtóerőket, amelyek mozgatják, nem ismeri meg; máskülönben nem is volna ideológiai folyamat. Ezért hamis, illetve látszólagos hajtóerőket képzel el. Minthogy a folyamat gondolati, a gondolkodó ennek tartalmát és formáját a tiszta gondolkodásból vezeti le, a magáéból vagy az elődeiéből. Pusztán gondolati anyaggal dolgozik, amelyről látatlanban elhiszi, hogy a gondolkodás terméke, s nem vizsgálja tovább, valamely távolabb fekvő, a gondolkodástól független eredet szempontjából; s ez számára magától értetődik, mert minden cselekvés, minthogy a gondolkodás ''közvetíti'', úgy tűnik fel előtte, hogy végső fokon ''megalapozva'' is a gondolkodásban van.”<ref> Friedrich Engels: [levél] ''Franz Mehringhez.'' (London, 1893. július 14.) MEM 39. köt. 93–94. old.</ref>

Navigációs menü