R (programozási nyelv)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
R

FejlesztőR Foundation
Legfrissebb stabil kiadás3.3.2
(2016. október 31.)
Programozási nyelv
Operációs rendszerLinux, Windows, Macintosh
Kategóriaprogramozási nyelv
LicencGPL
A R weboldala

Az R programozási nyelv, amit időnként „GNU S”-ként is emlegetnek, egy szakterület-specifikus programozási nyelv és szoftverkörnyezet statisztikai számításokhoz és ábrázoláshoz. Az első változatát Ross Ihaka és Robert Gentleman készítették (innen az „R” név) az Auckland-i Egyetemen, Új-Zélandon; azóta egy kisebb fejlesztői csoport a világ minden tájáról közös erőfeszítésekkel folyamatosan fejleszti tovább.

Az R-et a fejlesztői az S programozási nyelv egy megvalósításának tartják, a Scheme-ből származtatott szemantikával. Az S üzleti célú megvalósítása az S-PLUS.

Az R forráskódja szabadon hozzáférhető a GNU GPL-ben biztosított jogok szerint, lefordított bináris csomagokat Windows, Macintosh és sokféle Unix operációs rendszerhez adnak közre. Az R széleskörűen bővíthető a csomagok használatával, ezek a felhasználók által közreadott programkönyvtárak speciális függvényekkel vagy speciális vizsgálati területekhez. Az alapvető csomagok az R telepítőjében benne vannak, és nagyon sok további csomag található a CRAN-on, az „átfogó R archívum hálózaton”.

Példák[szerkesztés]

Az alábbiakban a nyelv alapvető szintaktikáját és a parancsor használatát ismerhetjük meg néhány egyszerű példában.

> x <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)  # Rendezett vektor készítése
> y <- x^2          # Az x vektor elemeinek négyzete az y vektorba kerül
> mean(y)          # y számtani közepének kiszámítása
[1] 15.16667
> var(y)           # A vektorelemek varianciájának (szórásnégyzetének) kiszámítása
[1] 178.9667
> summary(lm(y ~ x))     # Lineáris illeszkedés modell futtatásának végrehajtása

Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
1    2    3    4    5    6
3.3333 -0.6667 -2.6667 -2.6667 -0.6667 3.3333

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -9.3333   2.8441 -3.282 0.030453 *
x       7.0000   0.7303  9.585 0.000662 ***
---
Signif. codes: 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1  1

Residual standard error: 3.055 on 4 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9583,	Adjusted R-squared: 0.9478
F-statistic: 91.88 on 1 and 4 DF, p-value: 0.000662

> par(mfrow = c(2, 2))  # A plot ablak 2x2-es felosztása
> plot(lm(y ~ x))     # Az illeszkedési modell ellenőrző plotja

Külső hivatkozások[szerkesztés]