Régi Magyar Könyvtár (könyvsorozat)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Régi Magyar Könyvtár
(könyvsorozat)
Felelet a mondolatra régi magyar könyvtár sorozat.jpg

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 18971916
Nyelv magyar
Témakör szépirodalom
Részei 37 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.

A Régi Magyar Könyvtár egy szépirodalmi 19. század végi – 20. század eleji magyar könyvsorozat. A Franklin kiadó indította útjára 1897-ben, menet közben (1912) a Magyar Tudományos Akadémia vette át. Az 1916-os leállás után 1926-ban egy, majd 1936-ban kettő, 1937-ben újabb egy kötet jelent meg az Akadémia kiadásában. Szerkesztője Heinrich Gusztáv volt.

Kötetei[szerkesztés]

 • 1. Székely Sándor, Aranyos Rákosi. A székelyek Erdélyben. (122 l.) 1897
 • 2. Bayer József. Pálos iskola-drámák a XVIII. századból. (79 l.) 1897
 • 3. Fülöp Árpád. Csiksomlyói nagypénteki miszteriumok. (242 l.) 1897
 • 4. Imre Lajos. Heltai Gáspár Esopusi meséi. (304 l.) 1897
 • 5. Poncianus históriája. Bécs, 1572. Kiadta Heinrich Gusztáv. Három hasonmással. (231 l.) 1898
 • 6. Gyöngyösi István. A csalárd Cupidonak kegyetlenségét megismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek géniusza. A költő kéziratából kiadta dr. Rupp K. (194 l.) 1898
 • 7. Bessenyei György. A természet világa, vagy a józan okosság. A költő kéziratából első izben kiadta Bokor János. (407 l.) 1898
 • 8. Dugonics András. Az arany perecek. 3. kiadás. Magyarázatokkal és szótárral kiadta Bellaagh Aladár. (368 l.) 1898
 • 9. Balogh István. Ludas Matyi. Bohózat három felvonásban. Kiadta Bauer József. (96 l.) 1898
 • 10. Balassa J. Mondolat. Dicshalom. 1813. (109 l.) 1898
 • 11. Balassa József. Felelet a mondolatra. Pesten, 1815. (114 l.) 1898
 • 12. Dr. Rupp Kornél. Telegdi Miklós pécsi püspöknek felelete Bornemissza Péter »Fejtegetés« cimű könyvére. Az 1850-iki kiadás után. (167 l.) 1898
 • 13. Bessenyei György. Agis tragédiája. Bécs, 1772. Kiadta dr. Lázár Béla. (130 l.) 1898
 • 14. Bolyai Farkas. II. Mohamed. Szomorújáték három felvonásban. Kiadta Heinrich Gusztáv. (111 l.) 1898
 • 15. Ferenczi Zoltán. Vásárhelyi daloskönyv. XVI–XVII. századi szerelmi és tréfás énekek. (247 l.) 1899
 • 16. Bessenyei György. Lais, vagy az erkölcsi makacs. Vígjáték öt felvonásban. A kéziratból első izben kiadta dr. Lázár Béla. (100 l.) 1899
 • 17. Fazekas Mihály versei. Bevezette és kiadta dr. Tóth Dezső. (206 l.) 1899
 • 18. Gesta Romanorum. Forditotta Haller János. Kiadta Katona Lajos. Egy hasonmással. (513 l.) 1899
 • 19. Faludi Ferenc. Téli éjszakák, vagyis a téli estidőnek unalmait enyhitő beszédek. Kiadta dr. Rupp Kornél. (182 l.) 1899
 • 20. Kazinczy Ferenc. Tövisek és virágok. Széphalom. 1811. A tövisek és virágok egykorú birálatával. Kiadta Balassa J. (101 l.)
 • 21. Protestáns iskoladrámák. Összegyűjtötte és kiadta Bernáth Lajos. (409 l.) 1903
 • 22. Költői elbeszélések. Kreskay Imre hátrahagyott irataiból, életrajzi adatokkal s jegyzetekkel közli Huttyuffy Dezső dr. (124 l.)
 • 23. Ányos Pál versei. Bevezetéssel és jegyzetekkel kisérve kiadta Császár Elemér. (323 l.)
 • 24. Verseghy Ferenc kisebb költeményei. Kiadják Császár Elemér és Madarász Flóris. (408 l.)
 • 25. Földi János költeményei. Kiadta és bev. Mixich Lajos dr. (238 l.)
 • 26. Szentjóbi Szabó László: Költeményei. Életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva kiadta: Gálos Rezső. 1911. IV, 248 l.
 • 27. Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól. (Sárvár, 1602.) Kiadta: Ferenczi Zoltán. 1911. 278 l.
 • 28. Gulyás Károly: Földi János magyar grammatikája. 1912. 303 l.
 • 29. Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. „A magyardeáki történet“. Az eredeti kéziratból, részben első ízben kiadta utószóval, tartalommutatóval ellátta: Rubinyi Mózes. 1912. 119 l.
 • 30. Bessenyei György: Az embernek próbája. 1772. és 1803. Kiadta: Harsányi István. 1912. 196 l.
 • 31. Apollonius históriája. Kolozsvár, 1591. Kiadta: Berecz Sándor. 1912. 88 l.
 • 32. Alszeghy Zsolt–Szlávik Ferenc: Csíksomlyói iskoladrámák. A csíksomlyói Szent Ferenc-rendi kolostor könyvtárának kéziratából kiadták, bev. és jegyz. ell.: Alszeghy Zsolt, Szlávik Ferenc. 1913. 209 l.
 • 33. Illei János: Tornyos Péter. Farsangi Játék. 1789. Kiad. és bev. ell.: Alszeghy Zsolt. 1914. 73 l.
 • 34. Bessenyei György: Az amerikai Podocz és Kazimir keresztyén vallásra való megtérése. Ford.: Kazinczy Ferenc. A német eredetivel együtt kiadta és bevezetéssel ellátta: Weber Artúr. 1914. 58 l.
 • 35. Szíveket újító bokréta. 18. évszázadbeli dalgyüjtemény. Kiadta: Versényi György. 1914. 180 l.
 • 36. Heltai Gáspár: Háló. Kolozsvár, 1570. Kiadta: Trócsányi Zoltán. 1915. 192 l.
 • 37. Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről. 1808. Kiadta: Heinrich Gusztáv. 1916. 194 l.

1926–1937 (Akadémia)[szerkesztés]

 • 38. Rosnyai Dávid: Horologium Turcicum; sajtó alá rend., bev., jegyz. Dézsi Lajos; 1926
 • 39. Berzsenyi Dániel költői művei; sajtó alá rend., bev., jegyz. Merényi Oszkár; 1936
 • 40. Amade Antal br. várkonyi versei; sajtó alá rend., bev., jegyz. Gálos Rezső; 1937
 • 41. Vörösmarty Mihály: A Zalán futásának első kidolgozása; sajtó alá rend., bev., Kozocsa Sándor; 1937

Források[szerkesztés]

 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [1]
 • Petrik GézaBarcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása tudományos folyóiratok repertóriumával, Budapest, 1917–1928 [2]
 • Kozocsa Sándor: Magyar Könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942 [3]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]