Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Koordináták: é. sz. 47,015126°, k. h. 21,179001°

Péter András Gimnázium és Kollégium
Péter András Gimnázium és Kollégium címere.jpg
Alapítva 1926
Hely magyar Szeghalom, Magyarország
Igazgató Somogyiné Ambrus Erika
OM-azonosító 037828
Elérhetőség
Cím Szeghalom, Dózsa György út 2.
A Péter András Gimnázium és Kollégium weboldala
Gyulai SzC Szigeti Endre Szakképző Iskolája
Szigeti Endre Szakképző Iskola címere.jpg
Alapítva 1942
Hely magyar Szeghalom, Magyarország
Igazgató Hegyesi Sándor
OM-azonosító 203069
Elérhetőség
Cím Szeghalom, Ady Endre út 3.
A Gyulai SzC Szigeti Endre Szakképző Iskolája weboldala
Szeghalom (Magyarország)
Szeghalom
Szeghalom
Az iskolák pozíciója

A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Békés megyében, Szeghalmon működő, integrált intézmény volt, gimnázium és szakközépiskola. 2015 óta két, egymástól független intézményként működik.

Az iskola névadói[szerkesztés]

Péter András[szerkesztés]

Péter András, földbirtokos volt. Mivel gyermeke nem született, így végakarata szerint 1907-ben vagyonát Szeghalomra hagyta azzal a kikötéssel, hogy ott gimnáziumot kell létrehozni. A végrendelkezés után még kilenc évet élt, 1916. július 3-án hunyt el. A végakarat 1926 szeptemberében valósult meg, ekkor nyitotta meg kapuit a Református Péter András Gimnázium. A gimnázium tanári szobájában található Boross Géza életnagyságú festménye Péter Andrásról. Minden évben az András nap környékén vidám diáknappal emlékeznek a tanulók a névadóra. Az új elsősöket szeptember végén Péter András síremléke előtt az igazgató ünnepélyes keretek között fogadja diákká.

Szigeti Endre[szerkesztés]

Szigeti Endre (1927-1936) Szigeti István és felesége Koós-Patai Margit kedves kisfiuk, Szigeti Endre (1927-1936) korai halálát életük végéig gyászolták. Szigeti István elhatározta, hogy vagyonát egy mezőgazdasági középiskola létesítésére hagyja. A szerető és mindig bánatos édesanya szívesen tette magáévá a gondolatot, s így jött létre 1942. január 29-én az az ajándékozási szerződés, amelyben Szigeti Istvánék 40 kat. hold 861 négyszögöl területű ingatlanukat az egyháznak adományozták mint célvagyont, azzal a rendeltetéssel, hogy ennek segítségével egy mezőgazdasági középiskolát létesítsen és tartson fenn a szeghalmi református egyház. Az ajándékozási szerződés függelékeként megszerkesztették Szigeti Istvánék az Alapítólevelet is. Ebben az alapítólevélben kikötötték, hogy a mezőgazdasági középiskola és ennek tangazdasága elhalt kisfiuk, Szigeti Endre nevét viselje, s megígérték, hogy az alapítvány elfogadása, illetve az iskola létesítése esetében összes meglévő és ezután megszerzendő vagyonukat ugyanerre a célra fogják hagyományozni. A munka megindult, és a szeghalmi református Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskola I. osztályát 1942. szeptember 1-jén megnyithatták.[1]

A gimnázium története[szerkesztés]

Péter András végrendelete 1926-ban valósult meg. Az Egyetemes Református Konvent engedélyezte a reálgimnázium első osztályának megnyitását. Az első igazgató, Nagy Miklós irányításával Pásztor József tanár és négy óraadó kezdte meg a tanítást.

1934-ben érettségizett az első osztály, ekkor a gimnáziumnak 356 tanulója volt. A gimnázium épülete 1928-ban, a tornaterem 1935-ben, az internátus - a mai kollégium - 1940-ben készült el. A háború előtti években kiváló tantestület dolgozott a gimnáziumban. A környék kulturális életét irányították, könyveket adtak ki, szerkesztették a helyi hírlapot, tehetséggondozást végeztek.

1942-ben Szigeti István birtokadományából mezőgazdasági középiskola létesült a gimnázium keretei között. A később önállósult iskolát az adományozó korán elhunyt gyermekéről, Szigeti Endréről nevezték el. 1945-ig 889 tanulót oktatott és nevelt a Péter András Gimnázium. Ebben az évben Péter András birtokát államosították, de még 3 évig egyházi gimnázium maradt.

Mivel Nagy Miklóst 1946-ban kultuszminiszteri államtitkárrá nevezték ki, így az igazgató dr. Pásztor József, majd Boör Ferenc lett. 1948 nyarán államosították a középiskolát. 1950-ben a politikai hatalom "elvette" a Péter András nevet és Bolyai Farkas nevet "adományozta" a gimnáziumnak. 1951-től 1975-ig Sándor Jenő vezetésével végezte eredményes munkáját a gimnázium tantestülete. 1954-ben leánykollégium létesült a Kárász kastélyban. A forradalom hatására 1956 októberében a tantestület úgy döntött, hogy a gimnázium kapja vissza a régi nevét. A tantestület akarata csak 1957 novemberében valósult meg.

1966-ban mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai képzés kezdődött, majd 1978-tól gépi forgácsolás váltotta fel ezt a szakmát. 1975-től 2007-ig Vaszkó Tamás volt a gimnázium igazgatója. A gimnázium alapításának 50. évfordulóján 1976-ban országos ünnepséget rendeztek. Emlékkönyvben dolgozták fel az elmúlt öt évtized sikereit, küzdelmeit. (Péter András Emlékkönyv).

Az iskola életében fontos szerepe van a hagyományápolásnak. 1984-ben az öregdiákok Nagy Miklósnak, 1986-ban Péter Andrásnak emeltek szobrot az iskola parkjában. 1990-ben Péter András születésének 150. évfordulóján iskolazászlót avattak, a szaktantermeket kiváló tanáregyéniségekről nevezték el: Fülöp Károly, Jermendy László, dr. Pásztor József, dr. Fényes Imre. A diákság 20 év óta minden november végén diáknapokkal emlékezik a névadóra. A tantestület gondozza Sinka István költő irodalmi hagyatékát. Emellett az utolsó két évtizedben hat alapítványt jegyeztek be a diákok támogatására.[2]

Jelenleg[szerkesztés]

Az iskola jelenlegi szerkezete több átszervezés után alakult ki. 1996-ban kezdődött el a hat évfolyamos gimnáziumi képzés. 2002-ben érettségizett ez a nemzedék. 2015-ben a két intézmény ismét különvált, tovább működnek Péter András Gimnázium és Kollégiumként, valamint a Gyulai Szakképzési Centrum (SzC) Szigeti Endre Szakképző Iskolájaként.

Jegyzetek[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]