Mentőtiszt

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A mentőtiszt Magyarországon felsőfokú végzettségű egészségügyi szakdolgozó, aki kompetenciáján belül beavatkozások elvégzésére jogosult a sürgősségi betegellátás keretén belül. Az oxyológus szakorvos mellett ő a vezetője a mentésnek és a mentésben résztvevő egészségügyi dolgozóknak.

Jelenleg a legmagasabb beavatkozási kompetenciát nyújtja a nem orvosi végzettségű egészségügyi szakdolgozók körében.

A szakemberek döntő többsége mentőszolgálatoknál dolgoznak (Országos Mentőszolgálat, magán mentőszolgálatok).

A munkájukat végezhetik: esetkocsin (ESET) egységvezetőként. A mentésirányítás feladataiban is részt vehetnek az irányító csoportokban. Továbbá szolgálatot láthatnak el mentőmotoron, mentőhajón, mentőtiszti kocsin (MTK), légimentő járművön. Továbbá a kórházak sürgősségi betegellátó osztályain (SBO) dolgoznak orvos felügyelete mellett. Vannak, akik oktatási tevékenységet végeznek egészségügyi szakdolgozóknak, elsősegélynyújtási ismereteket oktatnak.

A mentőtisztek képzése Magyarországon[szerkesztés]

Mentőtiszteket jelenleg három egyetemen képeznek Magyarországon:

A képzés 8 féléves, nappali és levelező munkarendben. A végzett hallgató BSC fokozatú diplomát szereznek. Lehetőség van mesterképzés elvégzésére is MSC Ápoló sürgősségi szakirány specializációval.

Feladatai

A mentőtiszt feladatai Magyarországon:

A mentőápolóval és a gépkocsi vezetőjével együtt kivonulás a beteg vagy sérült személyhez esetkocsin. A helyszíni ellátás keretében önállóan végzi, elsődleges feladata a  beteg épségének megőrzése, vizsgálata, gyógyszerelése, egészségi állapotának és helyzetének fixálása, a gyógyintézetbe szállításig. A mentésirányítást végezni. Szükség esetén több mentőegységet hívni a baleset helyszínére tömeges baleset esetén.

A betegellátó Team, a saját és a beteg épségéért ő felel.

a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló orvosi beavatkozások szakszerű és biztonságos ellátása (pl. légútbiztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás, sebellátás, immobilizáció, gyomormosás, szülés levezetése).

Mentőtiszt kompetenciái:

Felelősség vállalása: Felméri, és felismeri a környezeti veszélyforrásokat, azoktól a beteget, önmagát és a betegellátó-team tagjait védi, az őt érő hatásokat minimalizálja.

Oktatás: Elsősegélynyújtás oktatására, mentőápolók és mentő-gépkocsivezetők képzésében és továbbképzésében való részvételre, továbbá alkalmas oktatási intézményekben folyó elsősegélynyújtó tanfolyamok tartására.

A beteg osztályozása: a betegekkel kapcsolatos, szakmai protokollokban meghatározott triázstevékenységre.

Diagnosztizál: Eszközös (így az invazív, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok) indikációs körét felállítja, szakszerűen kivitelezi vagy elvégezteti azokat, a vizsgálatok leleteit önállóan értékeli és értelmezi, az eredményeket szintetizálja. Sürgősségi csoportdiagnózis/beteg diagnózis megállapítása. A beavatkozásai sikertelenségnek, a sürgősségi ellátás jellegzetességéből fakadó korlátainak felismerését követően önálló döntés keretében választ egyéb, rendelkezésére álló betegellátási alternatívák közül.

A határait felismeri: Felismerve kórismealkotó lehetőségeinek vagy képességeinek korlátait, szakmai felettesével, orvossal vagy szakorvossal – együttműködés keretében – konzultál, a konzultáció eredményét értelmezi és végrehajtja.

Baleset esetén: Képes tömeges balesetek és megbetegedések, illetve katasztrófa helyszínén a kompetenciájába tartozó mentő és szervezési feladatok ellátására.

Mérgezés esetén: Képes a mérgezett beteg ellátásának megkezdésére, a biztonságos betegellátási környezet megteremtésére, a dekontamináció megkezdésére és a beteg definitív ellátásának megszervezésére.

A halál megállapítása: Halálmegállapítást végez, felismeri a természetes és a rendkívüli halál körülményeit, szükség esetén további intézkedéseket kezdeményez. Magyarországon egyedül az orvos (általános orvos, higiénikus orvos), fogorvos, mentőtiszt állapíthatja meg hivatalosan az emberi halál beálltát.

A légút szabaddá tétele: A légút átjárhatóságát műfogásokkal és segédeszközzel biztosítja és fenntartja, a légzést asszisztált módon támogatja, vagy kontrollált módon pótolja, önállóan megválasztja a megfelelő lélegeztetési módot. Meghatározott szintű procedurális szedálást, illetve szükség esetén emelt szintű légútbiztosítást végez a mindenkori érvényes protokollok mentén. Életveszély elhárítása, illetve kialakulásának megakadályozása érdekében a mellüreg és a szívburok detenzionálását elvégzi, mellüregi drenázst és thorakosztómiát végez.

Szívprobléma esetén: Szívritmuszavart felismer és elhárít gyógyszeres, elektromos beavatkozással (kardioverzió, defibrilláció), indokolt esetben a spontán ingerképzést transztorakális non-invazív pacemaker segítségével pótolja, önállóan felismeri a kardiológiai intervenciós lehetőségek indikációit, az azokkal kapcsolatos betegútszervezési feladatokat ellátja, a beteg definitív ellátását végző teammel, a protokolloknak megfelelően együttműködik.

Infúzió beadása: Gondoskodik a szövetek megfelelő vérátáramlásának, oxigén- és tápanyagellátásának biztosításáról, önállóan dönt az ezt biztosító beavatkozásokról, majd kivitelezi azokat. Folyadékot, elektrolitot pótol intravénásan (perifériás vénás, vagy különösen indokolt esetben centrális vénás) vagy intraosszeálisan (csontba adva).

Súlyos fertőzés esetén: Felismeri a szepszis, súlyos szepszis és szeptikus sokk jeleit, megkezdi a beteg folyadékterápiáját, meningococcaemia gyanújának esetén antibiotikus kezelését, illetve gondoskodik az ellátó team tagjainak antibiotikus profilaxisáról.

Fájdalmat: Mérsékli gyógyszeresen.

Szükség esetén: Vérzést csillapít, végtagot, gerincet rögzít, megkezdi a keringő vérmennyiség optimalizálását, megakadályozza a beteg kihűlését, túlmelegedését. Gondoskodik a hatásos fájdalomcsillapításról, a megfelelő folyadékpótlásról. Katéter segítségével biztosítja a vizelet akadálytalan elvezetésére.

Helyszíni szülés esetén: Szülést önállóan levezet, a komplikációkat felismeri, azok következményeit minimalizálja. Az újszülöttet szakszerűen ellátja, a szülés és születés körüli vészhelyzeteket elhárítja, indokolt esetben kifejtési műfogásokat, epiziotómiát alkalmaz.

A kórházban:

kórházi körülmények között a műszakvezető szakorvossal együttműködve dönt a beteg kórházi kezelésének szükségességéről, az otthonában szükséges további kezelésről, melyről a beteget részletesen tájékoztatja, az ezt kísérő dokumentációért felelősséget vállal.

Kórházi sürgősségi betegellátóként önállóan képes komplex újraélesztésre csapattagként, csapatvezetőként, észleli és értékeli a betegek vitális paramétereit, a rendelkezésre álló információk alapján azonnali döntéseket hoz.

Feladatai[szerkesztés]

A mentőtiszt feladatai a FEOR-08 szerint:

 • a mentőápolóval és a gépkocsi vezetőjével együtt kivonulás a beteg vagy sérült személyhez; (esetkocsi)
 • ma már léteznek mentőtiszti kocsik (MTK), ami egy kétfős ellátószemélyzetet jelent (mentőgépkocsivezető, aki egyben mentőszakápoló)
  • kórházba nem szállít, hiszen hordágy sincs ezeken az egységeken
  • gyakran párhuzamosan riasztják más mentőegységgel
 • a helyszínre érkezés után tájékozódás a beteg állapotáról;
 • az eset jellegének megfelelően a beteg vizsgálata, állapotának stabilizálása, gyógykezelése a gyógyintézetbe kerülésig;
 • a gyógyintézetbe kerülésig az egészségi állapot megőrzése, illetve javítása;
 • a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló orvosi beavatkozások szakszerű és biztonságos ellátása (pl. légútbiztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás, sebellátás, immobilizáció, gyomormosás, szülés levezetése);
 • szükség esetén a beteg beszállítása az ügyeletes kórházba, illetve abba a gyógyintézetbe, amelyre rádión keresztül utasítást ad a központi irányító csoport;
 • folyamatos együttműködés és kapcsolattartás a mentőegységgel, valamint a sürgősségi eset jellege által igényelt külső szakmai szervekkel, csoportokkal;
 • részvétel a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken, kulturális rendezvényeken), készenléti ügyeleti szolgálat ellátása;
 • mentőápolók munkájának irányítása;
 • elsősegélynyújtás oktatása, mentőápolók és mentőgépkocsi-vezetők képzésében és továbbképzésében való részvétel.


Mentőtiszt képességei és autonómiája, kompetenciái:

Képes a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló beavatkozások indikációinak felállítására, szakszerű és biztonságos kivitelezésére, a nemkívánatos következmények megelőzésére, felismerésére és hatásai csökkentésére.

 • Képes a megszerzett ismeretek szakszerű alkalmazására valamennyi sürgősségi ellátást igénylő esetben a helyszínen, illetve a sürgősségi betegellátás rendszerében gyógyintézeti keretek között.
 • Képes a betegekkel kapcsolatos, szakmai protokollokban meghatározott triázs tevékenységre.
 • Képes tömeges balesetek és megbetegedések, illetve katasztrófa helyszínén a kompetenciájába tartozó mentő és szervezési feladatok ellátására.
 • Képes a mérgezett beteg ellátásának megkezdésére, a biztonságos betegellátási környezet megteremtésére, a dekontamináció megkezdésére és a beteg definitív ellátásának megszervezésére.
 • Képes komplikációmentes szülés levezetésére, a komplikációk felismerésére, azok következményeinek minimalizálására.
 • Az újszülöttet szakszerűen ellátja, a szülés és születés körüli vészhelyzeteket elhárítja.
 • Képes betegellátó team munkájának a megszervezésére, irányítására, értékelésére és korrekciójára.
 • Képes elsősegélynyújtás oktatására, mentőápolók és mentő-gépkocsivezetők képzésében és továbbképzésében való részvételre, továbbá alkalmas oktatási intézményekben folyó elsősegélynyújtó tanfolyamok tartására.
 • Képes a kórházi akut ellátói team tagjaként a hospitális sürgősségi ellátásra kompetenciájának megfelelően.
 • Képes a tudásának és problémamegoldó képességének önálló fejlesztésére, a szakirodalomban való tájékozódásra, a helyes tudományos következtetések levonására, az aktuális tudományos eredmények betegellátás során történő alkalmazására.
 • Halálmegállapítást végez, felismeri a természetes és a rendkívüli halál körülményeit, szükség esetén további intézkedéseket kezdeményez.
 • A légút átjárhatóságát műfogásokkal és segédeszközzel biztosítja és fenntartja, a légzést asszisztált módon támogatja, vagy kontrollált módon pótolja, önállóan megválasztja a megfelelő lélegeztetési módot.
 • Meghatározott szintű procedurális szedálást, illetve szükség esetén emelt szintű légútbiztosítást végez a mindenkori érvényes protokollok mentén.
 • Szívritmuszavart felismer és elhárít gyógyszeres, elektromos beavatkozással (kardioverzió, defibrilláció), indokolt esetben a spontán ingerképzést transztorakális non-invazív pacemaker segítségével pótolja, önállóan felismeri a kardiológiai intervenciós lehetőségek indikációit, az azokkal kapcsolatos betegút-szervezési feladatokat ellátja, a beteg definitív ellátását végző teammel, a protokolloknak megfelelően együttműködik.
 • Gondoskodik a szövetek megfelelő vérátáramlásának, oxigén- és tápanyagellátásának biztosításáról, önállóan dönt az ezt biztosító beavatkozásokról, majd kivitelezi azokat.
 • A központi és perifériás idegrendszer kórfolyamatait önállóan felismeri, felelősséggel tartozik a betegútért, az életveszélyt és tartós szöveti károsodást önállóan megválasztott beavatkozások kivitelezésével megelőzi.
 • Felméri, és felismeri a környezeti veszélyforrásokat, azoktól a beteget, önmagát és a betegellátó-team tagjait védi, az őt érő hatásokat minimalizálja.
 • Önállóan képes a sürgősségi ellátást jellemző csoportdiagnózis megalkotására.
 • Ennek érdekében a sürgősségi eszköz nélküli, eszközös (így az invazív, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok) indikációs körét felállítja, szakszerűen kivitelezi vagy elvégezteti azokat, a vizsgálatok leleteit önállóan értékeli és értelmezi, az eredményeket szintetizálja.
 • Felismerve kórismealkotó lehetőségeinek vagy képességeinek korlátait, szakmai felettesével, orvossal vagy szakorvossal – együttműködés keretében – konzultál, a konzultáció eredményét értelmezi és végrehajtja.
 • A beavatkozásai sikertelenségnek, a sürgősségi ellátás jellegzetességéből fakadó korlátainak felismerését követően önálló döntés keretében választ egyéb, rendelkezésére álló betegellátási alternatívák közül.
 • Felelős a beteg állapotváltozásának felismeréséért, az állapotromlás megelőzéséért. Ennek érdekében dönt a betegmegfigyelés, monitorozás szükséges módjáról, mértékéről, a szükséges vizsgálatok köréről.
 • Megfigyeli vagy megfigyelteti a beteg eszméleti és tudati állapotát, a légutat (annak átjárhatóságát, esetleg veszélyeztetettségét), légzésszámát, légzésmélységét és légzésmintázatát, a beteg bőrét és nyálkahártyáját.
 • Elektrokardiogramot készít vagy készíttet, azt önállóan értékeli.
 • Rendszeresen méri vagy méreti a beteg oxigénszaturációját, kilégzésvégi szén-dioxid-mennyiségét (EtCO2), artériás vérnyomását, pulzusszámát és pulzuskvalitásait, vércukrát, testének köpeny és maghőmérsékletét.
 • Önállóan értékeli az artériás vérgázvizsgálat eredményét, a korrekció szükségességét és annak mértékét.
 • Meghatározza, meghatároztatja a beteg tudatállapotának változását, az artériás középnyomást, a beteg fájdalmának intenzitását, a bevitt és ürített folyadék mennyiségét.
 • A sürgősségi ellátás tárgykörébe tartozó kórfolyamatok zajlásdinamikájába önállóan megválasztott terápiával beavatkozik.
 • Légutat biztosít és tart fenn szupra- és infraglottikus eszközökkel, indokolt esetben konikotómia kivitelezésével.
 • Életveszély elhárítása, illetve kialakulásának megakadályozása érdekében a mellüreg és a szívburok detenzionálását elvégzi, mellüregi drenázst és thorakosztómiát végez.
 • Folyadékot, elektrolitot pótol intravénás (perifériás vénás, vagy különösen indokolt esetben centrális vénás) vagy intraosszeális úton.
 • Felismeri a szepszis, súlyos szepszis és szeptikus sokk jeleit, megkezdi a beteg folyadékterápiáját, meningococcaemia gyanújának esetén antibiotikus kezelését, illetve gondoskodik az ellátó team tagjainak antibiotikus profilaxisáról.
 • Gyógyszert juttat vagy juttattat a szervezetbe az érvényes szakmai protokolloknak megfelelő enterális és parenterális úton.
 • Fájdalmat csillapít pszichés vezetéssel, gyógyszeresen, hideg, meleg terápiával, az optimális testhelyzet megválasztásával vagy elősegítésével (pozicionálással).
 • Kompetenciájának megfelelő fizikális, illetve eszközös vizsgálatot végez, használja az ágymelletti diagnosztikát, értékeli az annak során szerzett adatokat, a prehospitális ellátásban meghatározott kompetenciákat önállóan gyakorolja, a műszakvezető felügyelete mellett meghatározott beavatkozásokat végez, úgymint: intraosszeális út biztosítása, sebellátás, gipsz felhelyezése.
 • A fájdalmat gyógyszeresen, eszközösen csillapítja, a beteget szedálja.
 • Vérzést csillapít, végtagot, gerincet rögzít, megkezdi a keringő vérmennyiség optimalizálását, megakadályozza a beteg kihűlését, túlmelegedését, a szöveti véráramlás okozta acidózis kialakulásának minimalizálásával, felhelyezi a sérüléseknek megfelelő kötéseket, gondoskodik az aszepszis és antiszepszis szabályainak betartásáról, továbbá a betegellátó team testi épségéről.
 • A sérült testhelyzetét megválasztja.
 • Gondoskodik a hatásos fájdalomcsillapításról, a megfelelő folyadékpótlásról.
 • Katéter segítségével biztosítja a vizelet akadálytalan elvezetését.

attitűdje

 • Nyitott és fogékony az egészség- és orvostudomány tudományosan bizonyított szakmai alapjainak megismerésére és alkalmazására.
 • Kezdeményezi és elfogadja a csapatszellemű betegellátást, felismeri a kollektív munka értékeit, igényli a döntései kritikáját, törekszik a konzultatív döntéshozatalra.
 • Nyitott a szakmai konzultációra, a betegellátókkal kommunikációt kezdeményez, annak eredményét értékeli és nyitott az alternatíva befogadására.
 • Igényli a szakmai fejlődést, nyitott az új tudományos eredmények befogadására, törekszik azok megismerésére.
 • A bajbajutott beteghez empátiával viszonyul, fontosnak tartja a kommunikációt, felismeri a beteg ez irányú szükségleteit és igényét.
 • Elkötelezett a minőségi betegellátó tevékenység iránt, saját és kollégái munkáját indokolt esetben, az ennek történő megfelelés érdekében kritikával illeti.
 • Vállalja a szakismeretek széles körben történő terjesztését (public notification), az egészségpropagandát, a betegtájékoztatást.

autonómiája és felelőssége

 • A beteg életét közvetve vagy közvetlenül veszélyeztető kórfolyamatokba, azok felismerését követően késlekedés nélkül önállóan beavatkozik, ennek keretében életmentő beavatkozásokat végez, az életkori sajátosságok figyelembevételével.
 • Komplex újraélesztést végez, egységvezetőként vezet.
 • A sérültet önállóan ellátja, a sérült testtájékot szakszerűen rögzíti, immobilizálja.
 • Az égett beteget önállóan ellátja: meghatározza az égés kiterjedését, súlyosságát.
 • A légúti égést időben felismeri, fennállása esetén a beteget szakszerűen ellátja.
 • Törekszik az égéssel összefüggő fertőzések és szövődmények megelőzésére.
 • Toxikológiai beteg sürgősségi ellátását toxidrómoknak megfelelően megkezdi, különös tekintettel a dekontaminációra, az antidótumok alkalmazására, továbbá a vitális funkciók fenntartására.
 • Felelős a betegellátó team testi épségének megőrzéséért.
 • Szülést önállóan levezet, a komplikációkat felismeri, azok következményeit minimalizálja.
 • Az újszülöttet szakszerűen ellátja, a szülés és születés körüli vészhelyzeteket elhárítja, indokolt esetben kifejtési műfogásokat, epiziotómiát alkalmaz.
 • A helyszíni ellátás keretében önállóan, kórházi körülmények között a műszakvezető szakorvossal együttműködve dönt a beteg kórházi kezelésének szükségességéről, az otthonában szükséges további kezelésről, melyről a beteget részletesen tájékoztatja, az ezt kísérő dokumentációért felelősséget vállal.
 • Kórházi sürgősségi betegellátóként önállóan képes komplex újraélesztésre csapattagként, csapatvezetőként, észleli és értékeli a betegek vitális paramétereit, a rendelkezésre álló információk alapján azonnali döntéseket hoz.

[1]

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Semmelweis Egyetemen mentőtisztképzés

a mentőtiszt feladatai FEOR szerint

Hornyák István: Elsősegélynyújtás, Akadémiai Kiadó, 2020 Budapest, ISBN 978 963 454 503 3

Sótonyi Péter: Igazságügyi orvostan, Semmelweis Kiadó 2017 Budapest,ISBN 9789633311141

Felkai Péter: Életveszélyes állapotok elhárítása a fogorvosi rendelőben, Medicina Kiadó, 2018 Budapest, ISBN 9789632266909