Mentőtiszt

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A mentőtiszt Magyarországon egy nem orvos, de felsőfokú végzettségű egészségügyi szakdolgozó, aki egyes orvosi kompetenciába tartozó beavatkozások elvégzésére jogosult a sürgősségi betegellátás keretén belül. Idegen szóval a foglalkozás megnevezése a paramedikus.

A szakemberek döntő többsége mentőszolgálat (Országos Mentőszolgálat, magán mentőszolgálat) kötelékébe szegődik. Itt esetkocsin (ESET) teljesítenek szolgálatot egységvezetőként. Több éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek a mentésirányítás feladataiban is részt vehetnek. Továbbá szolgálatot láthatnak el mentőmotoron, mentőhajón, mentőtiszti kocsin (MTK), légimentő járművön. Továbbá sürgősségi betegellátó osztályokon (SBO) dolgoznak. Vannak akik oktatási tevékenységet végeznek, elsősegélynyújtási ismereteket oktatnak.

Jelenleg a legmagasabb beavatkozási kompetenciát nyújtja a nem orvosi végzettségű egészségügyi szakdolgozók körében.

A mentőtisztek képzése Magyarországon[szerkesztés]

Mentőtiszteket jelenleg három egyetemen képeznek Magyarországon:

A képzés 8 féléves, nappali és levelező munkarendben. A végzett hallgató BSC fokozatú diplomát szereznek. Lehetőség van mesterképzés elvégzésére is MSC Ápoló sürgősségi szakirány specializációval.

Feladatai[szerkesztés]

A mentőtiszt feladatai a FEOR-08 szerint:

 • a mentőápolóval és a gépkocsi vezetőjével együtt kivonulás a beteg vagy sérült személyhez;
 • a helyszínre érkezés után tájékozódás a beteg állapotáról;
 • az eset jellegének megfelelően a beteg vizsgálata, állapotának stabilizálása, gyógykezelése a gyógyintézetbe kerülésig;
 • a gyógyintézetbe kerülésig az egészségi állapot megőrzése, illetve javítása;
 • a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló orvosi beavatkozások szakszerű és biztonságos ellátása (pl. légútbiztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás, sebellátás, immobilizáció, gyomormosás, szülés levezetése);
 • szükség esetén a beteg beszállítása az ügyeletes kórházba, illetve abba a gyógyintézetbe, amelyre rádión keresztül utasítást ad a központi irányító csoport;
 • folyamatos együttműködés és kapcsolattartás a mentőegységgel, valamint a sürgősségi eset jellege által igényelt külső szakmai szervekkel, csoportokkal;
 • részvétel a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken, kulturális rendezvényeken), készenléti ügyeleti szolgálat ellátása;
 • mentőápolók munkájának irányítása;
 • elsősegélynyújtás oktatása, mentőápolók és mentőgépkocsi-vezetők képzésében és továbbképzésében való részvétel.


Mentőtiszt képességei és autonómiája, kompetenciái:

Képes a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló beavatkozások indikációinak felállítására, szakszerű és biztonságos kivitelezésére, a nemkívánatos következmények megelőzésére, felismerésére és hatásai csökkentésére.

- Képes a megszerzett ismeretek szakszerű alkalmazására valamennyi sürgősségi ellátást igénylő esetben a helyszínen, illetve a sürgősségi betegellátás rendszerében gyógyintézeti keretek között.

- Képes a betegekkel kapcsolatos, szakmai protokollokban meghatározott triázs tevékenységre.

- Képes tömeges balesetek és megbetegedések, illetve katasztrófa helyszínén a kompetenciájába tartozó mentő és szervezési feladatok ellátására.

- Képes a mérgezett beteg ellátásának megkezdésére, a biztonságos betegellátási környezet megteremtésére, a dekontamináció megkezdésére és a beteg definitív ellátásának megszervezésére.

- Képes komplikációmentes szülés levezetésére, a komplikációk felismerésére, azok következményeinek minimalizálására.

- Az újszülöttet szakszerűen ellátja, a szülés és születés körüli vészhelyzeteket elhárítja.

- Képes betegellátó team munkájának a megszervezésére, irányítására, értékelésére és korrekciójára.

- Képes elsősegélynyújtás oktatására, mentőápolók és mentő-gépkocsivezetők képzésében és továbbképzésében való részvételre, továbbá alkalmas oktatási intézményekben folyó elsősegélynyújtó tanfolyamok tartására.

- Képes a kórházi akut ellátói team tagjaként a hospitális sürgősségi ellátásra kompetenciájának megfelelően.

- Képes a tudásának és problémamegoldó képességének önálló fejlesztésére, a szakirodalomban való tájékozódásra, a helyes tudományos következtetések levonására, az aktuális tudományos eredmények betegellátás során történő alkalmazására.

- Halál megállapítást végez, felismeri a természetes és a rendkívüli halál körülményeit, szükség esetén további intézkedéseket kezdeményez.

- A légút átjárhatóságát műfogásokkal és segédeszközzel biztosítja és fenntartja, a légzést asszisztált módon támogatja, vagy kontrollált módon pótolja, önállóan megválasztja a megfelelő lélegeztetési módot.

- Meghatározott szintű procedurális szedálást, illetve szükség esetén emelt szintű légútbiztosítást végez a mindenkori érvényes protokollok mentén.

- Szívritmuszavart felismer és elhárít gyógyszeres, elektromos beavatkozással (kardioverzió, defibrilláció), indokolt esetben a spontán ingerképzést transztorakális non-invazív pacemaker segítségével pótolja, önállóan felismeri a kardiológiai intervenciós lehetőségek indikációit, az azokkal kapcsolatos betegút-szervezési feladatokat ellátja, a beteg definitív ellátását végző teammel, a protokolloknak megfelelően együttműködik.

- Gondoskodik a szövetek megfelelő vérátáramlásának, oxigén- és tápanyagellátásának biztosításáról, önállóan dönt az ezt biztosító beavatkozásokról, majd kivitelezi azokat.

- A központi és perifériás idegrendszer kórfolyamatait önállóan felismeri, felelősséggel tartozik a betegútért, az életveszélyt és tartós szöveti károsodást önállóan megválasztott beavatkozások kivitelezésével megelőzi.

- Felméri, és felismeri a környezeti veszélyforrásokat, azoktól a beteget, önmagát és a betegellátó-team tagjait védi, az őt érő hatásokat minimalizálja.

- Önállóan képes a sürgősségi ellátást jellemző csoportdiagnózis megalkotására.

- Ennek érdekében a sürgősségi eszköz nélküli, eszközös (így az invazív, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok) indikációs körét felállítja, szakszerűen kivitelezi vagy elvégezteti azokat, a vizsgálatok leleteit önállóan értékeli és értelmezi, az eredményeket szintetizálja.

- Felismerve kórismealkotó lehetőségeinek vagy képességeinek korlátait, szakmai felettesével, orvossal vagy szakorvossal - együttműködés keretében - konzultál, a konzultáció eredményét értelmezi és végrehajtja.

- A beavatkozásai sikertelenségnek, a sürgősségi ellátás jellegzetességéből fakadó korlátainak felismerését követően önálló döntés keretében választ egyéb, rendelkezésére álló betegellátási alternatívák közül.

- Felelős a beteg állapotváltozásának felismeréséért, az állapotromlás megelőzéséért. Ennek érdekében dönt a betegmegfigyelés, monitorozás szükséges módjáról, mértékéről, a szükséges vizsgálatok köréről.

- Megfigyeli vagy megfigyelteti a beteg eszméleti és tudati állapotát, a légutat (annak átjárhatóságát esetleg veszélyeztetettségét), légzésszámát, légzésmélységét és légzésmintázatát, a beteg bőrét és nyálkahártyáját.

- Elektrokardiogramot készít vagy készíttet, azt önállóan értékeli.

- Rendszeresen méri vagy méreti a beteg oxigén-szaturációját, kilégzésvégi széndioxid mennyiségét (EtCO2), artériás vérnyomását, pulzusszámát és pulzuskvalitásait, vércukrát, testének köpeny és maghőmérsékletét.

- Önállóan értékeli az artériás vérgáz vizsgálat eredményét, a korrekció szükségességét és annak mértékét.

- Meghatározza, meghatároztatja a beteg tudatállapotának változását, az artériás középnyomást, a beteg fájdalmának intenzitását, a bevitt és ürített folyadék mennyiségét.

- A sürgősségi ellátás tárgykörébe tartozó kórfolyamatok zajlásdinamikájába önállóan megválasztott terápiával beavatkozik.

- Légutat biztosít és tart fenn szupra- és infraglottikus eszközökkel, indokolt esetben konikotómia kivitelezésével.

- Életveszély elhárítása, illetve kialakulásának megakadályozása érdekében a mellüreg és a szívburok detenzionálását elvégzi, mellüregi drenázst és thorakosztómiát végez.

- Folyadékot, elektrolitot pótol intravénás (perifériás vénás, vagy különösen indokolt esetben centrális vénás) vagy intraosszeális úton.

- Felismeri a szepszis, súlyos szepszis és szeptikus sokk jeleit, megkezdi a beteg folyadékterápiáját, meningococcaemia gyanújának esetén antibiotikus kezelését, illetve gondoskodik az ellátó team tagjainak antibiotikus profilaxisáról.

- Gyógyszert juttat vagy juttattat a szervezetbe az érvényes szakmai protokolloknak megfelelő enterális és parenterális úton.

- Fájdalmat csillapít pszichés vezetéssel, gyógyszeresen, hideg, meleg terápiával, az optimális testhelyzet megválasztásával vagy elősegítésével (pozicionálással).

- Kompetenciájának megfelelő fizikális, illetve eszközös vizsgálatot végez, használja az ágymelletti diagnosztikát, értékeli az annak során szerzett adatokat, a prehospitális ellátásban meghatározott kompetenciákat önállóan gyakorolja, a műszakvezető felügyelete mellett meghatározott beavatkozásokat végez, úgymint: intraosszeális út biztosítása, sebellátás, gipsz felhelyezése.

- A fájdalmat gyógyszeresen, eszközösen csillapítja, a beteget szedálja.

- Vérzést csillapít, végtagot, gerincet rögzít, megkezdi a keringő vérmennyiség optimalizálását, megakadályozza a beteg kihűlését, túlmelegedését, a szöveti véráramlás okozta acidózis kialakulásának minimalizálásával, felhelyezi a sérüléseknek megfelelő kötéseket, gondoskodik az aszepszis és antiszepszis szabályainak betartásáról, továbbá a betegellátó team testi épségéről.

- A sérült testhelyzetét megválasztja.

- Gondoskodik a hatásos fájdalomcsillapításról, a megfelelő folyadékpótlásról.

- Katéter segítségével biztosítja a vizelet akadálytalan elvezetését.

attitűdje

- Nyitott és fogékony az egészség- és orvostudomány tudományosan bizonyított szakmai alapjainak megismerésére és alkalmazására.

- Kezdeményezi és elfogadja a csapatszellemű betegellátást, felismeri a kollektív munka értékeit, igényli a döntései kritikáját, törekszik a konzultatív döntéshozatalra.

- Nyitott a szakmai konzultációra, a betegellátókkal kommunikációt kezdeményez, annak eredményét értékeli és nyitott az alternatíva befogadására.

- Igényli a szakmai fejlődést, nyitott az új tudományos eredmények befogadására, törekszik azok megismerésére.

- A bajbajutott beteghez empátiával viszonyul, fontosnak tartja a kommunikációt, felismeri a beteg ezirányú szükségleteit és igényét.

- Elkötelezett a minőségi betegellátó tevékenység iránt, saját és kollégái munkáját indokolt esetben, az ennek történő megfelelés érdekében kritikával illeti.

- Vállalja a szakismeretek széles körben történő terjesztését (public notification), az egészségpropagandát, a betegtájékoztatást.

autonómiája és felelőssége

- A beteg életét közvetve vagy közvetlenül veszélyeztető kórfolyamatokba, azok felismerését követően késlekedés nélkül önállóan beavatkozik, ennek keretében életmentő beavatkozásokat végez, az életkori sajátosságok figyelembevételével.

- Komplex újraélesztést végez, egységvezetőként vezet.

- A sérültet önállóan ellátja, a sérült testtájékot szakszerűen rögzíti, immobilizálja.

- Az égett beteget önállóan ellátja: meghatározza az égés kiterjedését, súlyosságát.

- A légúti égést időben felismeri, fennállása esetén a beteget szakszerűen ellátja.

- Törekszik az égéssel összefüggő fertőzések és szövődmények megelőzésére.

- Toxikológiai beteg sürgősségi ellátását toxidrómoknak megfelelően megkezdi, különös tekintettel a dekontaminációra, az antidótumok alkalmazására, továbbá a vitális funkciók fenntartására.

- Felelős a betegellátó team testi épségének megőrzéséért.

- Szülést önállóan levezet, a komplikációkat felismeri, azok következményeit minimalizálja.

- Az újszülöttet szakszerűen ellátja, a szülés és születés körüli vészhelyzeteket elhárítja, indokolt esetben kifejtési műfogásokat, epiziotómiát alkalmaz.

- A helyszíni ellátás keretében önállóan, kórházi körülmények között a műszakvezető szakorvossal együttműködve dönt a beteg kórházi kezelésének szükségességéről, az otthonában szükséges további kezelésről, melyről a beteget részletesen tájékoztatja, az ezt kísérő dokumentációért felelősséget vállal.

- Kórházi sürgősségi betegellátóként önállóan képes komplex újraélesztésre csapattagként, csapatvezetőként, észleli és értékeli a betegek vitális paramétereit, a rendelkezésre álló információk alapján azonnali döntéseket hoz.

- Az intra- és interhospitális transzportot koordinálja, véghezvi[1]

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • ksh.hu (feladatai)
 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról