MSc

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából


Az MSc (Master of Science) egy diploma- és felsőoktatás-típus a bolognai folyamaton belül, így Magyarországon is. A kialakult rendszer célja az volt, hogy Európán belül közös felsőoktatási rendszert hozzanak létre. Így a tanulók könnyen, különbözeti vizsgák nélkül átjelentkezhetnek külföldi egyetemekre a magasabb képzési posztokra, illetve szintén könnyebb a külföldi munkavállalás.

Az MSc szintje a felsőoktatásban[szerkesztés]

A bolognai rendszerben ez a lépcsőfok képezi a másodikat. Azok a hallgatók, akik végigjárták az alapszintű, BSc-rendszert, jelentkezhetnek a második ciklusba, a mesterképzésre, ahol másfél-két év alatt mesterdiplomát, úgynevezett Master (MSc, MA stb.) fokozatot szerezhetnek. Ez a mesterfokozat felel meg a régi (osztatlan) képzési rendszerben adott egyetemi diplomának. A diploma megszerzése után a diplomás elhelyezkedhet a munkaerőpiacon, vagy jelentkezhet a doktori, PhD-képzésre is.

MSc diploma hivatalos feltételei[szerkesztés]

A felsőfokú mester fokozatot olyan hallgatók kapják, akik:

A képzés során az ismereteket illetően bizonyították:

 • tanulmányi területükön az ismeretek rendszerezett megértését és elsajátítását, illetve a többnyire tudományáguk vagy megszerzett szakmai tapasztalatuk ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus feldolgozására való felkészültségüket;
 • saját kutatásaikhoz vagy tudományos munkáikhoz szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák alapos megismerését;
 • eredeti látás- és gondolkodásmódjukat a megszerzett tudás alkalmazásában és gyakorlati hasznosíthatóságában, valamint a problémamegoldó technikák felhasználhatóságában; továbbá a tudományág mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésének eljárásaiban;
 • a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi a végzettet
  • a tudományágban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,
  • a különböző módszertanok értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére.

Ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak:

 • rendszerszerűén és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, a rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni;
 • a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére;
 • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
 • saját tudásukat magasabb szintre emelni, képzési területük belső törvényszerűségeinek megértését elmélyíteni és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket kialakítani.

A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek:

 • olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságokkal és más területekre is átvihető ismeretekkel, valamint együttműködési készséggel, melyek megkövetelik
  • a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását,
  • a döntéshozatalt összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
  • a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességeket;
 • saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével, valamint értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.

Külső hivatkozások[szerkesztés]