Ugrás a tartalomhoz

Kurziválás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Megfigyelhető a különbség az antikva (1.), a kurzíva (2.) és döntött betűk (3.) között. A legszembetűnőbb az a betűk eltérése.

Kurzív (latin, szó szerint íves) betűk – kurzívák – alatt stilizált kalligrafikus kézíráson alapuló betűtípus elemeit értjük. A kurzívákkal való szedést (illetve a számítógépes tipográfiában a szövegrészlet kurzívvá alakítását) kurziválásnak nevezzük.

Döntött alatt a betűmetsző vagy számítógépes program által készített, a betűcsalád antikváiból származtatott alakú betűformát értünk.

Mindkét betűformát szokás dőltnek vagy italicnak nevezni; ha egy betűcsaládnak van kurzív típusa, akkor rendszerint azt értjük rajta. Sans serif betűcsaládokban ritka a kurzív betűtípus – kivétel ez alól a Gill Sans és a Goudy Sans. Adrian Frutiger nevéhez kötik a döntött és kurzív betűformák összekeverését, Univers és Frutiger betűcsaládjainak döntött betűit italicnak nevezte.

A kurzíva jellegzetességei

[szerkesztés]

A döntésen túl a következő különbségek fordulnak elő az antikva és a kurzíva között. Ebből az első kettő szinte minden esetben fennáll.

 • egyszintes a


 • az f-nek lenyúló szára van


 • az e szeme íves a hegyes helyett


 • k hurkolt (I.) vagy gömbölyített végű (II.) karral


 • a p szeme keresztezi a szárát


 • a v-nek és w-nek fej helyett füle és/vagy íves alsó csúcsa van


 • a z hangsúlya átkerül az átlósról a két vízszintes szárra


Használata

[szerkesztés]

Toldalékok kapcsolása

[szerkesztés]
4 shapes of Adobe Arabic font (Normal, Italic, Bold, Bold-Italic)

A kurziválás célja az esetek többségében a kiemelés, ez a leggyakoribb módszer. Jellemző még a hosszabb-rövidebb idézéskor is a kurzívák használata. Ilyenkor az idézeten belüli kiemeléseket antikvával szedik.

A magyar tipográfiai hagyományok szerint a kurziválás több elv alapján is történhet:

 1. A kifejezés kurzív, a toldalék antikva.
  • Például: „A Wikipédiából merített.”
 2. Az egész kifejezés kurzív.
  • Például: „A Wikipédiából merített.”
 3. A toldalék antikva, és kötőjellel kapcsoljuk a kifejezéshez.
  • Például: „A Wikipédiá-ból merített.”
 4. Kombinált megoldás: nevekben, címekben, idegen kifejezésekben nem kurzív a toldalék, az egyéb (jobbára tartalmi) kiemelésekben viszont az egész kifejezés kurzív lesz. – Röviden: csak a név, cím lehet kurzív önmagában.
  • Például: „A Wikipédiából merített.”; de: „Sokat merített a Wikipédiából.”

Már eleve ragos kifejezéshez (például verscímhez) lehetőleg ne fűzzünk hozzá újabb ragot (tehát nem „a Levéltöredék barátnémhoz-ból”, hanem „a Levéltöredék barátnémhoz című versből”).

Egy szövegen belül lehetőleg mindvégig ugyanazzal a megoldással éljünk.

Kurzív szóhoz tapadó központozási jelek

[szerkesztés]

A szóhoz tapadó (azaz utána szóköz nélkül álló) központozási jelek (vessző, pont, kérdő- és felkiáltójel, kettőspont stb.) szintén kurzívak![1]

Források

[szerkesztés]
 • Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2003
 • Tóth Samu: A nyomtatott betű. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969
 • Betűtan
 • Serif Magazin

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. A dőlt betűs részhez tapadó központozási jelek maguk is dőljenek! Archiválva 2015. július 14-i dátummal a Wayback Machine-ben (4. o.), ugyanez, ugyanez Archiválva 2016. június 6-i dátummal a Wayback Machine-ben, ugyanez Archiválva 2015. február 6-i dátummal a Wayback Machine-ben; a tapadó írásjelek: , ; . : - – ! ? … „ ” ’ ( ) szintén kurzívak. (6. o.) A Nyelvtudományi Közlemények 96. és 104. kötete (PDF, 25-30 MB) szintén a többször idézett útmutatást nyújtja.

Lásd még

[szerkesztés]