Konformitás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A szociálpszichológiában a konformitás annak a mértéke, hogy a csoport tagjai mennyire hajlandóak megváltoztatni viselkedésüket, érzéseiket, nézeteiket és attitűdjüket, hogy azok jobban illeszkedjenek a csoportnormához. A csoport tudatalatti folyamatok és explicit csoportnyomás révén tudja befolyásolni saját tagjait. A konformitás két lényeges oknál fogva jöhet létre: egyrészt, ha az emberek hisznek benne, hogy a csoportnak igaza van; másrészt, ha azt szeretnék, hogy a csoport elfogadja és támogassa őket. A legtöbb esetben az emberek sajátjuknak fogadják el a csoport normáit, helyesnek és megfelelőnek ítélve őket. Néha előfordul, azonban, hogy nyilvánosan alávetik magukat olyan normáknak, melyeket személyesen nem fogadtak el.

Konformitást vizsgáló híres kísérletek[szerkesztés]

  • Muzafir Sherif autokinetikus effektus vizsgálata (1936) melyben többek közt a csoporton belüli normaképződést vizsgálta. A kísérletben a kísérleti személyeknek egy sötét szobában kellett egy fénypontra, illetve annak mozgására koncentrálniuk, megbecsülve az elmozdulás távolságát (a fénypont valójában nem mozgott). Az elmozdulás mértékéről egyenként, majd hármas csoportokban kérdezték őket. A csoportos válaszadás során az egyénenként eltérő válaszok közeledni kezdtek, majd csaknem teljesen azonossá váltak. (Ez a hatás még hosszabb idő elteltével is fennmaradt).
  • Solomon Asch kísérletsorozata (1955), mely nagyban hozzájárult a csoportnyomás elméletének fejlődéséhez. A kísérletben a résztvevőknek 18 különböző képpár esetén kellett eldönteniük, hogy három különböző betűjellel jelölt vonal (A,B,C) közül melyik hossza azonos egy korábban megadott vonal hosszával. Bizonyos próbákban a beavatott személyek láthatóan helytelen választ adtak, a résztvevők az esetek egyharmadában azonban igazodtak a helytelen konszenzushoz.
  • A Milgram-kísérlet (1961-62): Stanley Milgram azt tanulmányozta, meddig hajlandóak az emberek elmenni, mielőtt fellázadnak az autoritás ellen, miközben mások szenvedése a tét.
  • Saul Kassin és Katherine Kiechel (1966) kísérlete a társas befolyás erejéről. A kísérletben a résztvevőknek írásos vallomást kellett adniuk egy olyan hibáról, melyet nem követtek el. (A kísérlet két csoportjában egy-egy beépített személy vagy a kísérletvezető vádját, vagy a résztvevő ártatlanságát erősítette meg.) A résztvevők hatvankilenc százaléka megírta a vallomást.

Személyes konformitás[szerkesztés]

A csoportnorma személyes elfogadása. A leggyakrabban azért hajlunk rá, hogy reakcióinkat és válaszainkat másokéhoz igazítsuk, mert magunk is elfogadjuk a csoport nézeteit. Mindezt abban bízva tesszük, hogy azok helyes és megfelelő modellt nyújtanak számunkra. Ebben az esetben, amikor valóban meg vagyunk győződve arról, hogy a csoportnak igaza van, beszélünk személyes konformitásról. A konformitás ezen formájára nyújtanak példát Sherif kísérleti személyei.

Nyilvános konformitás[szerkesztés]

A mások által megfigyelhető viselkedés a csoportnormának megfelelő, holott személyesen ezek nem elfogadottak. Más néven behódolásnak is nevezhetjük. Időnként csak azért viselkedünk konform módon, mert úgy érezzük, nincs más választásunk, mint a csoportnormák szerint cselekedni. Ebben az esetben, mikor az emberek valós vagy képzelt nyomásnak engedelmeskedve olyan csoportnormák szerint viselkednek, melyeket személy szerint nem helyeselnek, beszélünk nyilvános konformitásról/behódolásról. A nyilvános konformitás csupán felszíni változást idéz elő, hiszen valójában nem gondolják úgy, hogy a csoportnak igaza van. Azért viselkednek konform módon, mert félnek a nevetségessé válástól, a visszautasítástól, a kirekesztéstől vagy a még súlyosabb következményektől. A konformitás ezen formája jellemezte az Asch-kísérlet résztvevőit, akik vonakodva bár, de a nevetségességtől félve végül elfogadták a többségi, de rossz választ, nyilvánosan igazodtak a csoporthoz, holott nem értettek egyet vele.

Konformitás és kultúra[szerkesztés]

A kollektivista és az individualista kultúrák merőben más képet mutatnak a konformitással kapcsolatban. A kölcsönös függőségen alapuló társadalmakban (pl. India, Japán) az egyes ember saját magára mint a csoport integráns részére tekint, és a konformitást társadalmi kötőanyagként értelmezik. Így ezekben a kultúrákban a konformitás általában magasabb, mint az individualista kultúrákban (pl. USA), ahol nagy értéket tulajdonítanak a személyes szabadságnak (ezért a konformitás sokszor negatív felhangot kap).

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]