Koncentráció

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A koncentráció az összetételi arány egyfajta kifejezése: négy mennyiség, amely kifejezi valamely elegy, keverék vagy oldat egyik komponensének a térfogatra vonatkoztatott összetételét; így lehet tömegkoncentráció, anyagmennyiség-koncentráció, térfogati koncentráció, illetve részecskeszám-koncentráció.

A meghatározás az elegy teljes térfogatára vonatkozik. Ha csupán az oldószer térfogatára vonatkoztatjuk, az így nyert hányados már nem felel meg a koncentráció fenti meghatározásának.[* 1]

Ha az elegy több komponensből áll, mindig kiemeljük közülük a számunkra lényegeset. Ez az értékes komponens. Ennek mennyisége kerül a tört számlálójába.

A koncentráció a kémiában arányszám valamely komponens (oldott anyag, B) és az egész rendszer (oldat), ill. az oldószer (A) mennyisége, vagyis térfogata, tömege, ill. kémiai anyagmennyisége között.

A szó a latin com (együtt, össze) és a görög kentron (κέντρον = középpont) → latin centrum összevonásából származik.[1]

A szakmai gyakorlatban használt mennyiségek[szerkesztés]

Az itt felsorolt, és az összetételi arány mérésére szolgáló fizikai mennyiségek nem csak a kémiában használatosak. Alkalmazásuknál vegyük figyelembe, hogy

  • a koncentráció szó csak azokra a mennyiségekre használható, amelyek nevezőjében az egész elegy térfogata szerepel
  • a mértékegység jelének nem szabad a fizikai mennyiségre utaló, vagy bármilyen egyéb jelet tartalmaznia. Éppígy; a fizikai mennyiség jele viszont nem tartalmazhat utalást a mértékegységre. Ezért az alábbiakban szereplő százalékjel használata is elavult. [* 2]

Magyarázata angol nyelven: NIST Guide to the SI dokumentum 7.10.2 fejezete. Az alábbiakat a szakmai gyakorlatban használják, annak ellenére, hogy nem szabványosak:

Általános használata[szerkesztés]

A koncentráció olyan elnevezés, amelyet még komoly szakirodalmi források is tévesen használnak, gyűjtőfogalomként. Ebben az értelemben koncentrációösszetételi arány valamilyen közelebbről meg nem határozott mértékegységben’. Ezek közül csak a bevezetőben említett négy mennyiség nevezhető koncentrációnak. A többinek eltérő neve van, úgy mint tömegtört, térfogattört, móltört, illetve a következőkben felsoroltak:

Tömegszázalék

A tömegtört, avagy a tömegarány mérőszámának százszorosa. Nem szabályos, de használják %(m/m), vagy (m/m%) jelöléssel

100 g oldatban (mA+mB) lévő oldott anyag grammokban kifejezett tömege (mB), ami a tömegtört (wB) százszorosa: ,

továbbá

A tömegtört SI mértékegysége 1. Ha osztó, vagy szorzó mennyiségeket kell jelölni, használható a kg/kg, g/kg, μg/kg, stb.

Térfogatszázalék

A térfogattört, vagy térfogatarány mérőszámának százszorosa. Nem szabályos, de használják %(V/V), vagy V/V% formában

100 cm³ oldatban (V0) lévő oldott anyag térfogata (VB), ami a térfogattört (ΦB) százszorosa:

Megjegyzés: a térfogatok nem összeadhatók, az oldat térfogata nem egyenlő A és B komponens térfogatának az összegével!

Tömegkoncentráció, ρB, kg/m³, (nem szabályos, de így is használják: g/dm³)

Egy dm³ oldatban (V0) lévő oldott anyag grammokban kifejezett tömege (mB):

A vegyesszázalék %(m/V) az oldat 100 cm³-ében oldott anyag grammban mért tömegét adja meg.

Anyagmennyiség-koncentráció; molaritás, cB, mol/dm³

Egy dm³ oldatban (V0) lévő, MB moláris tömegű oldott anyag mólokban kifejezett kémiai anyagmennyisége (nB):

Az IUPAC azonosnak tekinti a molaritást az anyagmennyiség-koncentrációval,[2] és (lábjegyzetben) jóvá hagyja a mol/dm³ mértékegységet. Ez nem koherens SI mértékegység; gyakorlatilag prefixumos mértékegységnek tekintjük. A molaritás annak kifejezése, hogy hányszor nagyobb, vagy hányszor kisebb az oldat összetétele, mint az 1 mol/dm³. Ugyancsak lábjegyzetben jóváhagyja a következő jelölést: 1 M

Molalitás vagy Raoult-koncentráció, mB, mol/kg

Egy kg oldószerben (mA) lévő, MB moláris tömegű oldott anyag mólokban kifejezett kémiai anyagmennyisége, (nB):

=

Móltört, xB (gázkeverékeknél yB[3])

Az oldott anyag mólokban kifejezett kémiai anyagmennyisége (nB) hányad része az oldatban lévő mólokban kifejezett összes kémiai anyagmennyiségnek (nA+nB):

továbbá

A mólszázalék, %(n/n), a móltört százszorosa:

További kifejezések[szerkesztés]

A nagyon kis koncentrációk megadására – a százalékos koncentráció értelmezéséhez hasonlóan – használunk további koncentráció-kifejezéseket: mint például az ezreléket, a milliomod részt, a billiomod részt stb. A mértékegységeknél SI-prefixumokat használunk. Ezek használatosak mind a tömegarány, mind a térfogatarány, mind pedig az anyagmennyiség-arány (részecskeszám-arány) megadására.[4]

Az alábbiakra angol nyelvű magyarázat található a NIST Guide to SI dokumentum "7.10.3 ppm, ppb, ppt" című fejezetében. Ennek értemében ezek használatát kerülni kell. Magyarázata a Wikipédiában a többszörösöknek a nyelvtől függő használata című szócikkben található.

Az ezrelék, perthousand, (‰) megadja a rendszer ezer (10³) egységében (tehát tömeg-, vagy térfogat-, vagy pedig anyagmennyiség-egységében (részecskeszámban, db.)) az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben. A definíciónak megfelelő használatos mértékegységek: mg/g, g/kg, kg/t; cm³/dm³, dm³/m³; mmol/mol.

A ppm (parts per million) megadja a rendszer millió (106) egységében (tehát tömeg-, vagy térfogat-, vagy pedig anyagmennyiség-egységében (részecskeszámban, db.)) az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben. A definíciónak megfelelő használatos mértékegységek: μg/g, mg/kg, g/t; cm³/m³; μmol/mol.

Az alábbiakban az USA-ban meghonosodott elnevezéseket találjuk.

A ppb (parts per billion) megadja a rendszer milliárd (109) egységében (tehát tömeg-, vagy térfogat-, vagy pedig anyagmennyiség-egységében (részecskeszámban, db.)) az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben.

A definíciónak megfelelő használatos mértékegységek: ng/g, μg/kg; mg/t; mm³/m³; nmol/mol. A billió Magyarországon természetesen 1012

A ppt (parts per trillion) megadja a rendszer billió (1012) egységében (tehát tömeg-, vagy térfogat-, vagy pedig anyagmennyiség-egységében (részecskeszámban, db.)) az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben. A definíciónak megfelelő használatos mértékegységek: pg/g, ng/kg, μg/t; µm³/cm³; pmol/mol. A trillió Magyarországon természetesen 1018

A ppq (parts per quadrillion) megadja a rendszer billiárd (1015) egységében (tehát tömeg-, vagy térfogat-, vagy pedig anyagmennyiség-egységében (részecskeszámban, db.)) az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben. A definíciónak megfelelő használatos mértékegységek: fg/g, pg/kg, ng/t; µm³/dm³; fmol/mol. A kvadrillió Magyarországon természetesen 1024

A fentiek ellentétére (a nagyon nagy rész kifejezésére) nincs elfogadott terminológia. Ezeket azonban a mértékegységgel egyértelműen jelölni lehet. Például kg/g, kg/mg, kg/μg; m³/dm³, mol/mmol, mol/μmol.

Problematikus a darabszámok arányának megadása. Ha 999 szem búza mellett van 1 szem konkoly, azt nem szabad így jelölni: 1k, mert a prefixum mértékegység nélkül értelmezhetetlen. (Lásd: NIST Guide to SI 7.10.1 Decimal multiples and submultiples of the unit one) Jelölése lehet 1k uno/uno, ezt a mértékegységet azonban az Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia még nem fogadta el. A helyes megoldás így: tisztasági fok = 10³

A fenti mértékegységeket tört formájában adjuk meg. Ügyelni kell azonban arra, hogy vagy a tört számlálója, vagy a nevezője az adott mennyiség alapmértékegységét tartalmazza. Az előzőekben említett ng/t azért szabályos, mert az SI mértékegységrendszer engedélyezte a rendszeren kívüli tonna mértékegység használatát.

Megjegyzések[szerkesztés]

  1. A kémiában használatos az értékes komponens és az oldószer mennyiségének hányadosa. Erre általános magyar nyelvű kifejezés nincs, angolul ilyen például a mass per volume ratio, amelynek mértékegysége megegyezik a tömegkoncentráció mértékegységével.
  2. A százalék fogalma csakis a mérőszámra vonatkozóan használható, és azt jelenti, hogy helyette egy százszor nagyobb számértéket használunk; ebben az értelemben korlátozás nélkül használható. Használata csak a fizikai mennyiség nevében és mértékegységeben hibás.

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Fülöp József: Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár. Celldömölk: Pauz–Westermann Könyvkiadó Kft. 1998. 82. o. ISBN 963 8334 96 7  
  2. This quantity is also sometimes called molarity
  3. http://goldbook.iupac.org/A00296.html
  4. Green Book. IUPAC, 2011. [2017. február 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. március 25.)

Források[szerkesztés]

  • Dr. Lázár István: Általános és szervetlen kémia, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000

További információk[szerkesztés]

A Green Book-nak a harmadik kiadása a legfrissebb