Kelta fakultusz

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A kelták azt vallották, hogy a fák az emberek ősei. Legfontosabb fának a tölgyet, az ég istenének növényét találták. Kultikus helyeik is a tölgyesekben voltak. A druidák ide visszavonulva vívták utolsó harcaikat a keresztények ellen. A kelta ábécé, az ogham betűi is fákról lettek elnevezve. Minden törzsnek volt egy szent fája (élet fája), ez alatt a királyokat avatták. Ez a fa a törzs területének közepén állt, az egység és a biztonság jelképeként. Ha az ellenség kidöntötte a növényt, ezzel meggyalázta, és romlásba döntötte a népet. A szent fa annyira fontos volt, hogy egy kisebb fát ami a közelében nőtt, gyökerestől elvitték a csatába, mert azt hitték, hogy amíg ez náluk marad, akkor erejük biztosított lesz.

Másik szent növényük a tölgy mellett a rajtuk élősködő fagyöngy volt. Plinius szerint: "A druidák semmit sem tartanak szebbnek a fagyöngynél, és annál a tölgyfánál, amelyen nő. Tölgyerdőket választanak ki ligetekül, és a fa levelei nélkül semmilyen szertartást nem végeznek. Azt hiszik ugyanis, hogy ami ezen a fákon nő, az az égből küldetett, és annak a jele, hogy a fát maga az isten választotta ki. Nagyon ritkán lehet fagyöngyöt lelni, de mikor találnak, ünnepi szertartást végeznek. Ezt a hold hatodik napján végzik el, a holdtól számítják hónapjaik, éveik, és harmincesztendős évköreik kezdetét. Miután megtették a kellő előkészületeket a fa alatti áldozatra és lakomára, egyetemes gyógyítóként üdvözlik a fagyöngyöt, és két olyan fehér bikát vezetnek a helyszínre, amelyek soha nem voltak megkötve. Egy fehér ruhába öltözött pap felmászik a fára, és aranysarlóval levágja a fagyöngöt, ezt fehér vászonba teszik. Azután feláldozzák az állatokat, és imádkoznak, hogy isten virágoztassa fel a maga ajándékát, és azokat, akiknek juttatta. Azt hiszik, hogy a fagyöngyből készített ital a meddő állatokat termékenységre készteti, és minden méreg ellenszere. Tűz eloltására is alkalmas."

A Bile (szent fa) felső világa , az ég , az istenek lakhelye, (a fa levelei és koronája). A fa középső része, a törzs, a fizikai a világ, az emberek területe. Az alsó világ a fa gyökere, az ősök, a tenger az Immara, azaz a túlvilági utazások színhelye.

A fa három világa[szerkesztés]

A legfelső, az ég világa[szerkesztés]

Ez a világ megfelel a mennyországnak, a Napnak, a Holdnak és a csillagoknak. Itt élnek az istennők és az istenek, itt játszódnak le egyes hősök utazásai. A legfelső tartomány, azaz a Teremtés (Magh Mor-nagy mező) négy világot tartalmaz.

A kreativitás és az inspiráció helye, a Mag Mel (Szép Mező):

- Mag Airthech (a Nagylelkűség mezeje)

- Mag Ildathach (a Sokszínűség Mezeje)

Az eredet és a bölcsesség világa a Sen Mag (Öreg Mező)

A csodák és a varázslat helye a Mag Ionganaid (Csodák Mezeje)

A fény és a remény világa a Mag Findargat (Ezüstfehér Mező):

- Mag Imchiunn (a kedvesség mezeje)

- Mag Argentél (az Ezüstfelhők Mezeje)

A középső, a földi világ[szerkesztés]

Öt tartományra oszlik. Az északi tartomány az Ulster, a mitológiában a harcosok lakhelye helye, a nyugati a Connaught, az arisztokrácia, a tudomány, a mágia otthona, a keleti a Lenster, a bőség, termékenység, a nagy lakomák színtere, a déli Munster, az összes többinek alárendelt, és a legszegényebb mind közül, az itteniek szolgálói a gazdagabb tartományoknak. Ennek a résznek a nyugat, vagyis Connaught felé eső része a halál, és a túlvilágra való átjutás helyszíne. A középső tartomány, vagyis Meath a király lakhelye. Itt van Tara, a királyi vár.

A fizikai világ (Bith-Létezés). Ennek világai a Síar, (nyugat vagyis Connaught tartomány ) a tudás és a druidizmus, a Dess (dél és Munster) zene és költészet, az Oithear (kelet és Lenster) a boldogság és bőség, a Thuaidh (észak és Ulster) a csaták és a végzet lakhelye.

Legalsó, a tenger világa[szerkesztés]

Az alsó világ és az ősök székhelye. A sírdombok a kelták újjászületésébe vetett hitének bizonyítékai. a mítoszokban sokszor ide vezetnek a vadászatok, és itt folynak a csaták.

A Tir Andomain (Alsó Világ)

- Tir na n-Og ( Fiatalság földje ) szükség és megújulás

- Tir Fo Thuinn (a Hullámok alatti föld) a félelem, és a távlatok,

- Tir na mBan (az Asszonyok Földje) a szépség és a gyönyör,

- Tir na mBeo (az Élet Földje) az ősi tudás és az örökkévalóság lakhelye.

Kelta faábécé[szerkesztés]

A keltákat olyan szoros kapcsolat fűzte a fákhoz, hogy megalkottak egy faábécét, a Beth-Luis-Niont vagy más néven a Beth-Luis-Fearnt . Ezt kiegészíti egy 13 hónapos fanaptár, amelynek minden hónapja az újhoddal kezdődik, Az ábécé betűi egy-egy cserjét vagy fát jelölnek- s valaki mint a nyugati csillagjegyeknél az adott holdhónapban született, akkor itt rendelkezik a hónaphoz tartozó növény tulajdonságaival. Emellett az ogamszimbólumokat jóslásra is felhasználják, a rúnákhoz hasonló módszer alkalmazásával.

Behúzott sor A következő táblázat betekintést nyújt ebbe a témába, bár az értelmezések és megfelelések terén több változattal is találkozhatunk. A rendszert jobban meg fogjuk érteni, ha utána olvasunk és megpróbálunk közvetlen kapcsolatba kerülni a fákkal.
Betű Fa Tulajdonság
B Beth Nyírfa Fegyelem, eltökéltség, összeszedettség
L Luis Berkenye Védelem, gyors növekedés, törekvés
N Nion Kőris Mágia, misztériumok, kapu, értelem
F Fearn Éger Jövendölés, mesterségek, bölcsesség, megújúlás
S Saille Fűz Pszichikaierő, gyógyítás, mágia és álmok áramlása
H Huath Galagonya Védelem, szeretet, termékenység, kapu a kelta másvilágba
D Duir Tölgy Erő, oltalom, bátorság, egészség, spirituális tisztesség és szolgálat
T Tinne Magyalfa Védelem, az eskü megtartása, öröm, életerő, bölcsesség
C Coll Mogyorófa Termékenység, intuíció, táplálás, hosszú élet
M MMuin Szőlő Extázis, sámánizmus, érzékiség, boldogság, lázadás
G Gort Borostyán Hűség, megújulás, bizalom
P Pelboc Törpefák Mások szolgálata, gyógyítás, védelem, vakmerőség
R Ruis Bodza Újjászületés, megszentelés, teremtő elv, merészség
A Ailm Jegenyefenyő Tisztaság, remény, tisztelet, ravaszság
O Onn Rekettye Kapcsolatok, otthon, szerelmi házasság, barátság, elvek
U Ur Erikafa/hársfa Ígéret, céltudatosság, művészi képességek, hagyománytisztelet
E Eadha Rezgő nyárfa Idő, hosszú élet, elszántság, tudás
I Idho Tiszafa Gyámság, rugalmasság, kapu, ősök

Források[szerkesztés]

  • Ann-Maire Gallagher: Boszorkánybiblia