Katekizmus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jules-Alexis Muenier:A katekizmus lecke, 1890.

Katekizmusnak, röviden káténak (a görög katekhein azaz visszhangozni igéből) Tág értelemben kérdés-felelet formában összeállított, áttekinthető, egyszerű oktató könyv. Szoros értelemben az Egyházban a hitoktatás tankönyve, a keresztény hit tanítása biblikus, liturgikus, ugyanakkor világos és rendszerezett bemutatása dialógusos, kérdés-felelet formában megfogalmazott foglalat.[1]

Az egyik legrégebbi fennmaradt katekizmus az Ottfried weissenburgi szerzetes által a IX. században összeállított „evangéliumharmónia”. A katekizmus-irodalom felvirágozása a reformációval vette kezdetét.[2] A lambethi zsinat 1281-ben katekizmussá nyilvánította Aquinói Szent Tamás Opuscula című művét.[1]

A római katolikus egyházban az újkorban a tridenti zsinat által meghatározott katekizmus volt érvényben. A franciául 1992-ben, magyarul 1995-ben megjelent, az egész katolikus hit- és erkölcstant összefoglaló, a mai élethez illeszkedő Új Római Katekizmust Joseph Ratzinger bíboros vezetésével a Hittani Kongregáció állította össze.[3] 2005 június 28-án XVI. Benedek pápa átadta a katekizmus szintézisét, a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumát, amely tömören tartalmazza az Egyház hitének minden lényeges és alapvető elemét. Egy ilyen összefoglalást nagyon kértek a 2002 októberében tartott Nemzetközi Kateketikai Kongresszus résztvevői, akik az Egyház nagyon széles köreiben élő igényt fogalmazták meg. II. János Pál pápa elfogadva a kérést, 2003 februárjában elrendelte előkészítését, s szerkesztését egy bíborosokból és néhány szakértő munkatársból álló kis létszámú bizottságra bízta, melynek Joseph Ratzinger bíboros volt az elnöke.[4] Az új katolikus kis katekizmus 598 kérdésben és válaszban foglalja össze a Katolikus Egyház hitét. A kompendium először bemutatja a megvallott hitet, majd a liturgiában megünnepelt hitet, a harmadik rész a hitből fakadó erkölcsi cselekvésekben megélt hitet, az utolsó rész pedig az imádságban megélt hitet.[5]

Az evangélikus egyház legfontosabb kátéi a Luther Márton által 1529-ben írt Kis káté és Nagy káté. A Magyarországi Református Egyház számára a heidelbergi káté, az angol presbiteriánus egyházban az 1643. készített Assembly-Catechism, az Anglikán Közösségben az 1572-es Church Catechism volt a hitszabályozó, míg az unitáriusok számára a Catechesis Racoviensis, az ortodoxoknál pedig az Ortodoxa confessio volt évszázadokra meghatározó.[2]

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]