Kassay Adolf

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Kassay Adolf
Született 1828. április 18.
Vác
Elhunyt 1903. május 29. (75 évesen)
Budapest
Foglalkozása ügyvéd,
földbirtokos,
jogi szakíró

Kassay Adolf (Vác, 1828. április 18.Budapest, 1903. május 29.) ügyvéd és földbirtokos, jogi szakíró.

Élete[szerkesztés]

Kassay József káptalani ügyvéd és Pova Julianna fia. Vácon született, hol a gimnáziumot és bölcseletet végezte; a jogot a pesti egyetemen hallgatta. 1846-ban tett ügyvédi vizsgát. A szabadságharcban mint honvédhadnagy vett részt; a folytonos fáradság és a téli hadjárat beteggé tették; felgyógyulván az üldöztetés elől Bécsbe menekült. Később visszatérvén, a jogi irodalom terén működött, előbb Pesten és Pozsonyban, majd Budapesten tartózkodott. Később az alsó-szécsénykei (Nógrád m.) birtokán gazdálkodott.

Cikke a Pesti Naplóban (1866. 215. sz. Kellemesi Melczer István kir. személynök)

Munkái[szerkesztés]

 • Büntető magyar jogtan. Pest, 1848
 • Urbéri kézikönyv. U. ott, 1848
 • Tárnokszék és tárnoki törvényczikkelyek. U. ott, 1848
 • Kitonich száz ellenvetései s kételyei (Centuria dubitatum et contrarietatum). Az 1634. kiadás után magyarra áttette, U. ott, 1848
 • Virágnyelv. U. ott, 1852. (2. kiadás. U. ott, 1857. 6. k. 1883, Bpest)
 • Váltójogtan és csődszabályok betűrendes szótára. Legújabb rendeletekkel bővítve. Pest, 1852.
 • Polgári törvénykezési iromány-példák az osztrák polgári perrendtartáshoz. U. ott, 1853.
 • Blumen-Bouquet, oder geheime Conversation zu drei und drei Blumen. Pressburg 1854 (Magyarul: Virágfüzér és társas mulatságok kérdések és szám szerinti feleletekben. Kolozsvár, 1855)
 • Magyar olvasókönyv leányok számára. Komárom, 1855
 • Szerelmi levelező, vagyis irányadó, miképpen kell mindennemű szerelmi ún. szerelmi viszony alatti, ujévi, születés és névnapi, szemrehányó, értesítő s nőül kérő leveleket szerkeszteni. Kolozsvár, 1855.
 • Az új polgári törvénykönyv népszerű magyarázata. Községi hivatalnokok, helyi elöljárók, jegyzők, iparosok és nép számára. U. ott, 1856
 • Vaterländische Alterthümer und Geschichte der k. k. Reichs-Haupt- und Residenzstadt Wien und der Festungen Oesterreichs, von der ältesten bis auf die neuste Zeit gesammelt, und nach den glaubwürdigsten Quellen bearbeitet. Wien, 1857. (50 kőny. képpel)
 • Leben und Thaten des Feldmarschalls Radetzky. U. ott, 1858
 • Garibaldi emlékiratai. Dumas Sándor után ford. Pozsony, 1862
 • Magyar büntetőtörvények s bűnvádi eljárás az országbirói értekezlet szabályai serint. U. ott, 1862. (2. kiadás. Pest, 1864)
 • Magyar polgári törvények és törvénykezési eljárás az országbirói értekezlet szabályai szerint, Pozsony, 1862. (2. és 3. kiadás. Pest, 1869)
 • Irománypéldák a magyar polgári törvénykezési eljáráshoz, a szükséges törvénykezési szabályokkal. Pest, 1863. (2. kiadás. U. ott, 1866)
 • Az 1850. febr. 9. és aug. 2. régi és az 1862. decz. 13. új bélyegtörvények betűrendben. Pozsony, 1863. (2. és 3. kiadás. Pest, 1864. 4. k. 1884. Bpest)
 • Általános magyar magánjog és törvénykezési eljárás az országbirói értekezlet szerint. Pest, 1864. Két kötet. (2. kiadás, 3. k. U. ott, 1869.)
 • Nemzeti naptár 1863-ra Pozsony, (1865-re Pest, 1866-ra U. ott.)
 • A protestantismus befolyásának történeti vázlata a magyar alkotmányra. Pozsony, 1864.
 • Az osztrák törvények alatt kelt végrendeletek érvényessége. Pest, 1864.
 • A lengyel nemzet története a legrégibb időtől a legújabb korig. U. ott, 1864.
 • Irománypéldák a telekkönyvi eljáráshoz a szükséges telekkönyvi rendeletekkel. U. ott, 1864. (2. kiadás. U. ott, 1868.)
 • Az árva- és gyámügyekbeni eljárás s az árvavagyon kezelése. U. ott, 1864. (2. kiadás 1869., 3. k. 1871. 4. az 1877. 20. törv. cz. szerint újonnan átdolg. kiadás Bpest, 1877: A gyámsági és gondnoksági ügyek, azoknak kezelése és azok körüli eljárás irománypéldákkal ...cz.)
 • Ügyvédek naptára 1865-1877-re. Pest és Bpest, Tizenhárom évfolyam.
 • A szolgabirák és megyei esküdtek hatásköre és teendői. Törvénykezési, közigazgatási ... ügyekben. Pest, 1866. (1. és 2. kiadás, 3 kiadás 1871. U. ott.)
 • A községi elöljárók hatásköre és teendői. Törvénykezési és közigazgatási tekintetben, irománypéldákkal. U. ott, 1866. (2. kiadás: Az új községi törvény és községi elöljárók... cz. Bpest, 1877. 3. k. 1878. U. ott.)
 • A közigazgatási jog rendszere és közigazgatási eljárás irománypéldákkal. 1. füzet, Pest, 1866.
 • A magyar közigazgatási törvények és közigazgatási eljárás irománypéldákkal. Pest, 1866
 • Néptitoknok, vagyis kisegítő kézikönyv a jogi üzleti és családi ügyekben, szóval: a közönséges élet minden körülményeiben U. ott, 1866
 • Községi és házi naptár 1867-re. U. ott, 1866 (1868-ra U. ott.)
 • Önügyvéd a nőket illető jogügyekben. U. ott, 1866
 • A telekkönyvi rendszer ismertetése mintákkal. U. ott, 1867
 • Útmutató zsebkönyv a pesti magyar hitelintézetektőli kölcsönügyekben. U. ott, 1867
 • A peres ügyeken kívüli eljárás szabályai irománypéldákkal. U. ott, 1867
 • A telekkönyvi ügyekben a m. kir. kuria által 1864-67. évig megállapított elvek, határozatok és ítéletek gyűjteménye. U. ott, 1868
 • Községi titoknok, vagyis tanácsadó a községi életben. U. ott, 1868
 • Legujabb magyar házi ügyvéd, vagyis a közéletben előforduló minden jogi s egyéb magán körülményekben előforduló iratok ... szerkesztésére vezető segédkönyv. U. ott, 1868
 • Uj polgári perrendtartás magyarázata, a törvény eredeti szövegével. U. ott, 1869
 • Irománypéldák az új polgári perrendtartáshoz. U. ott, 1869
 • A szolgabirák és esküdtek kézikönyve. Vagyis utmutatás a szolgabirák és esküdtek által eszközlendő törvénykezési és közigazgatási eljárásokban, irománypéldákkal. U. ott, 1869. Két rész. (2. kiadás. U. ott, 1870)
 • Közigazgatási törvények. miniszteri rendeletek és közigazgatási eljárás betűrendben, irománypéldákkal. U. ott, 1870 (Kármán Lajossal együtt)
 • Magyar és erdélyhoni telekkönyvi törvények és eljárás irománypéldákkal. U. ott, 1870
 • Községi jegyzők naptára 1871-77-re. Pest és Bpest. Hét évfolyam.
 • Legújabb magyar levelező. U. ott, 1871
 • A községi jegyzői szigorlat tárgyai és megtartási módja: Az 1872. szept. 25. kelt belügyminiszteri szabályrendeletek szerint, kérdések és feleletekben, a jegyzői szigorlatra készülők és a vizsgáló bizottságok használatára. U. ott, 1871. (2. kiadás. U. ott, 1873. 3. és 4. k. Vác)
 • Kézikönyv az adóvégrehajtói vizsgák letételére, kérdések és feleletekben. Bpest, 1874
 • Legújabb bélyeg- és illeték-törvények és szabályok. U. ott, 1874
 • A községjegyzői és körjegyzői hivatal mintákkal. U. ott. 1875. (2. kiadás. U. ott, 1881)
 • Utmutató kézikönyv a kataszteri munkálatokra, a földbirtok tiszta jövedelmének kiszámítására, a törvény szövegével, magyarázattal és irománypéldákkal ... U. ott. 1875
 • A járási szolgabirák, csendbiztosok s városi közigazgatási tisztviselők hatásköre és teendői. U. ott, 1875.
 • A czégek berendezése, vezetése és a kereskedelmi ügyekbeni eljárás az 1875. decz. 1. miniszteri rendeletek eredeti szövegével, magyarázattal és a tárgyi és birói illetőségre vonatkozó s a keresk. törvény életbeléptétől kezdve hozott semmitőszéki döntvényekkel és irománypéldákkal. Vácz, 1877.
 • Das am 1. Jan. 1877. in Wirksamkeit tretende neue ung. Wechselgesetz, Original-Gesetze-Text, Erläuterungenund Wechsel-formularien. Bpest, 1877.
 • A gyámhatósági és gondnoksági ügyek, azoknak kezelése és azok körüli eljárás irománypéldákkal. Az 1877. XX. törvényczikk szerint ... U. ott, 1877-78. (Négy kiadásban.)
 • A végrendeletekről. Az 1876. 16. t. cz. eredeti szövegével, magyarázattal s irománypéldákkal ... U. ott, 1877. (2. bőv. és átdolg. k. U. ott, 1886.)
 • Az új kereskedelmi törvény, miniszteri rendeletekkel és iratpéldákkal. U. ott, 1877.
 • Az új váltótörvény. A törvény eredeti szövegével, magyarázattal és iratpéldákkal ... U. ott, 1877. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1899.)
 • Az új váltóeljárás. Az 1876. nov. 30. igazságügymin. rendelet szerint a min. rendelet eredeti szövegével magyar. és irományp. U. ott, 1877.
 • A kisebb polgári peres ügyekbeni eljárás a törvény eredeti szövegével, magyar. és irománypéld. U. ott, 1877. (2. jav. és bőv. kiadás, Vácz, 1878.)
 • Az új magyar büntetőtörvény magyarázata a törvény ered. szövegével összehasonlítva előbbi törvényeinkkel, az igazságügyministeri indokolás alapján s több e nemben írt jelesebb külföldi művek szerint példákkal felvilágosítva. Bpest, 1878
 • Kiegészítő része a gyámsági és gondnoksági ügyekre cz. műnek. a gyámsági és gondnoksági ügyekre vonatkozó 1878. ápr. 20. igazságügymin. rendelet magyar és irománypéld.... U. ott, 1878
 • Az uj erdőtörvény. A törvény ered. szöv., magy. és irománypéld. Vácz, 1879
 • A kihágások és az azokbani eljárás... U. ott, 1881
 • A községi birói hivatal vagyis a közs. birák hatásköre és teendői törvénykezési és közig. tekintetben, irománypéldákkal. U. ott, 1881
 • A községi elöljáróság hatásköre s teendői a büntető ügyek körül. U. ott, 1881
 • A mezei rendőrtörvény a mai érvényben. U. ott, 1881
 • Az 1881. új csődtörvény. A törvény ered. szöv., magy. és irom. péld. U. ott, 1881
 • Az adóvégrehajtók kézikönyve, állami végrehajtók, szolgabirák és községi elöljárók számára. Az 1883. 41. t.-cz. és az 1884. évi 73663. sz. pénzügyminiszteri utasítás alapján. U. ott, 1884. (2. átdolg. és bőv. kiadás. U. ott, 1885. Német czímmel is.)
 • Adótörvények. U. ott, 1884
 • A protestánsok házasságát szabályozó törvények, rendeletek és curiai döntvények, kibővítve a vegyes házasságra vonatkozó törvények és curiai döntvényekkel... U. ott, 1886
 • A m. kir. igazságügym. felügyelete alatt készített utbaigazítás a magánvégrendeletek kiegészítésére ... U. ott, 1887
 • Legújabb levelező, önügyvéd és házi-titkár... U. ott, 1887 (2. átdolg. és bőv. kiadás. U. ott, 1893)
 • Legújabb házi tanácsadó. Önügyvéd, vagyis gyakorlati utmutató minden peres és epren kívüli ügyekben a törvény által megengedett önképviseletre. ... U. ott, 1888
 • Regálék vagyis a kir. kisebb haszonvételek a mai érvényükben ... U. ott, 1888 (bővített második kiadás: 1889. Online; 3. bőv. k. 1890, uo.)
 • A váltótörvény. Kérdések és feleletekben. A tanuló ifjúság számára. U. ott, 1890
 • A földbirtokosok kézikönyve. Összes birtokjogi viszonyaikra, a mezei gazdászatra és jogi szükségleteikre vonatkozó legujabb törvények,... gyüjteménye. Magyarázattal, példákkal s iratmintákkal. Budapest, 1891. Online (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1893)
 • A zsidó házasságokra a megfelelő rendeletekkel és határozatokkal. Átdolgozta és bővítette Severus. U. ott, 1891.
 • Az 1893. XVIII. törvényczikk a sommás eljárásról és az 1893. XIX. t.-czikk a fizetési meghagyásról ... U. ott, 1894.

Szerkesztette Pesten a Községi Közlönyt 1871-ben, melynek 565 előfizetője volt, de a szerkesztő betegsége miatt megszűnt.

Források[szerkesztés]