Jogi tárgy

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A jogi tárgy (angolul: protected legal interest, németül: Rechtsgut) jelenti azt a társadalmi értéket, érdeket, melyet a büntetőjog védelemben részesít.

A törvényhozás a jogi tárgy ellen irányuló meghatározott támadásokat nyilvánítja bűncselekménynek. A jogi tárgy nem fizikai értelemben vett valóságos dolog, hanem a büntetőjogi jogvédelem tárgya.

Hagyományosan védett jogi tárgyak az ember élete, testi épsége, személyiségi jogai, tulajdonosi-vagyoni jogosultságok.

A jogi tárgy - főszabályként - nem épül be a törvényi tényállásba, de a Btk. Különös Rész rendszere a jogtárgyak szerint építkezik (vagyon elleni bűncselekmények - vagyon mint jogi tárgy, közrend elleni bűncselekmények - közrend mint jogi tárgy, stb.)

A jogi tárgy a jogszabályok értelmezése és alkalmazása során is jelentőséghez jut: a teleológikus jogértelmezés a büntetőnorma védelmi céljának vizsgálatát jelenti, a büntetőjogi felelősségre vonásnál pedig az elkövetett cselekményre kell megfelelő büntetőjogi rendelkezést kiválasztani, a védett érdek figyelembevételével.

Források[szerkesztés]

  • Wiener A. Imre: Büntetőjog - Általános rész, Budapest, KJK-Kerszöv 2002.
  • Busch Béla: Büntetőjog - Általános rész, Budapest, HVG-ORAC 2006.