Ugrás a tartalomhoz

Inflexiós pont

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az f(x) = x3 függvény inflexiós pontja a (0,0)-ban van. Az x = 0 pontban a függvénynek nincs szélsőértéke, mert az f'(x) > 0 minden más pontban, tehát a függvény mindenütt szigorúan monoton növekvő

Az inflexiós pont (vagy hajlási pont) a függvénytanban, függvények analízisénél használt kifejezés, azt a pontot jelenti, ahol a függvénygörbe görbületet vált. A görbe alakja az inflexiós pontban változik konkávból konvexbe, vagy fordítva. A gyakorlati életben, ha az ember egy járművel hajtana végig a görbén, akkor egy pillanatig egyenes haladási irányba lenne állítva a kormány, miközben a jármű jobbról balra, vagy balról jobbra fordul.

Az x3 + 2x2 függvény inflexiós pontja, és az inflexiós pontban a függvényhez húzott érintő

Az alábbi definíciók ekvivalensek:

 • Ha az függvénynek pontban inflexiós pontja van, akkor az első deriváltjának -ban szélsőértéke van: minimum vagy maximum (lehet csak helyi szélsőérték is)
 • Az inflexiós pont az a pont a görbén, amelyben a második derivált előjelet vált (azaz az inflexiós pontban a második derivált függvényértéke nulla ).
 • A függvénygörbének az a pontja, amelybe ha érintőt húzunk, akkor az érintő egyenese átmetszi a függvényt az inflexiós pontban. Ezt könnyű belátni, ugyanis a konvex és konkáv része a grafikonnak csak az érintő különböző oldalán lehet.

Feltételek az inflexiós pont létezéséhez

[szerkesztés]

Szükséges feltételek

[szerkesztés]
 • legyen az pont egy környezetében kétszer differenciálható
 • az inflexiós pont,
  ekkor:

Elégséges feltételek

[szerkesztés]
 • függvény második deriváltja előjelet vált pontban. Ha pozitívból negatívba vált az inflexiós pontban, akkor konvexből konkávba vált, ha negatívból pozitívba vált, akkor pedig konkávból konvexbe megy át.
 • Legyen az függvény pont egy környezetében háromszor differenciálható. Ekkor ha és , akkor inflexiós pont. Ha az , akkor a függvénygörbe konkávból konvexbe, ha pedig akkor konvexből konkávba vált.

Az inflexiós pont egy speciális, magasabb dimenziókban előforduló fajtája a nyeregpont.

Amennyiben a függvény első deriváltja egy adott pontban szélsőértéket vesz fel, akkor abból következik, hogy abban a pontban a második derivált értéke nulla: , de ez a feltétel (szükséges feltétel) önmagában még nem elegendő az inflexiós pont meglétéhez. Általánosan ennek megállapításához mindig szükség van a legutolsó még nem nulla deriváltfüggvény megvizsgálására.

Példa

[szerkesztés]

A függvény második deriváltja:

Ekkor teljesülnie kell, hogy:

Az eredmény . (Itt lehet inflexiós pontja -nek.)

Egyúttal

ami nem 0, azaz a függvénynek itt inflexiós pontja van.

Különleges esetek

[szerkesztés]

 • Ennek a függvénynek a grafikonja görbületet vált az pontban konvexből konkávba. Ennek ellenére ez nem inflexiós pont, mivel itt az első derivált nem létezik, tehát szélsőértéke sem lehet.

 • Ennek a függvénynek az pontban inflexiós pontja van, bár a nem létezik az . Ennek ellenére az első deriváltnak, -nek -ban minimuma van.