Házunk előtt, kedves édesanyám

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Házunk előtt, kedves édesanyám
Műfaj magyar népdal
Stílus új
Hangfaj hexachord
A kotta hangneme H moll
Sorok A A B A
Hangterjedelem 1–8 1–8 5–10 1–8
Kadencia 1 (1) 5
Szótagszám 17 17 13 17
Előadásmód Tempo giusto
Előadási tempó 112
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Péczely Attila
A gyűjtés helyeHódmezővásárhely
A gyűjtés ideje 1932
(Vár)megyeCsongrád megye
Kiemelt források
Bartók-rend 9510

A Házunk előtt, kedves édesanyám kezdetű magyar népdalt Péczely Attila gyűjtötte Hódmezővásárhelyen 1932-ben.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key b \minor
   \numericTimeSignature
   \time 4/4
   \tempo 4 = 80
   \set Staff.midiInstrument = "harpsichord"
   \transposition c'
%    Házunk előtt, kedves edesanyám, van egy magas eperfa.
%    Aláállok, kedves édesanyám, hogy ne ázzak alatta.
    b'4 b a8 fis4. b8 b e, fis e d4. \time 2/4 fis8 fis e d \time 4/4 cis b4. b4 r \bar "||" \break
    b'8 b4. a4 fis b8 b e, fis e d4. \time 2/4 fis8 fis e d \time 4/4 cis b4. b4 r \bar "||" \break
%    Csipkés annak a levele, hej, de jószagú,
    b' d cis b a8 a4. fis8 d4. b'8 d cis b fis4 r \bar "||" \break
%    egy leányért, kedves édesanyám, sose leszek szomorú.
    b' d cis b a8 a4. fis8 d4. b'8 d cis b fis4 r \break
    b4 b a fis b8 b e, fis e d4. \time 2/4 fis8 fis e d \time 4/4 cis b4. b4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Há -- zunk e -- lőtt, ked -- ves é -- dës -- a -- nyám, van ëgy ma -- gas e -- për -- fa.
    A -- lá -- ál -- lok, ked -- ves é -- dës -- a -- nyám, hogy në áz -- zak a -- lat -- ta.
    Csip -- kés an -- nak a le -- ve -- le, hej, de jó -- sza -- gú.
    Ëgy le -- á -- nyért, ked -- ves é -- dës -- a -- nyám, so -- së lë -- szëk szo -- mo -- rú.
   }
  >>
}

Házunk előtt, kedves édesanyám, van egy magas eperfa.
Aláállok, kedves édesanyám, hogy ne ázzak alatta.
Csipkés annak a levele, hej, de jószagú.
Egy leányért, kedves édesanyám, sose leszek szomorú.

Házunk előtt, kedves édesanyám, ragyognak a csillagok,
énhozzám is, kedves édesanyám, egy pár csillag beragyog.
Éntőlem is irigyelik azt a csillagot,
amelyik a babám ablakába minden este beragyog.

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 234. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Tiszán innen, Dunán túl: 150 magyar népdal. Borsy István–Rossa Ernő. Budapest: Editio Musica. 22. o.  
 • Szép magyar dalok (kóta és szöveg). Összeállította: Kerényi György. Budapest: Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet. 117. o.  
 • Lakodalmas nóták és köszöntők. Szerkesztő: Ludvig József. Miskolc: Koncert 1234 Kft. 5. o.  
 • Sárosi Bálint: Nótáskönyv. Második, változatlan kiadás. Budapest: Nap Kiadó. 2012. ISBN 978 963 9658 17 2 144. kotta  
 • A mi dalaink. Összeállította: Ugrin Gábor. Budapest: Tankönyvkiadó. 77. o.  

Tankönyvek:

 • Iskolai énekgyüjtemény II: 11–14 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1944. 28. o. 334. kotta  

Zenetudomány:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap