Felelős műszaki vezető

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A felelős műszaki vezető (röviden FMV) magyarországi építőipari minőségfenntartó, minőségbiztosító szakember (természetes személy), melynek jogköreit az építési törvény (Étv.)[1] és az FMV szakmagyakorlását szabályozó kormányrendelet[2] szabályozzák. Célja és rendeltetése, hogy a hivatalos építési engedélyeknek, építési jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő kivitelezés valósuljon meg. Építési tevékenységek végzése során alkalmazása kötelező, a kivitelező köteles felfogadni és alkalmazni az építési folyamat koordinálására. Alkalmazottját köteles bejelenteni az építési hatóságnál az építési folyamat megkezdése előtt, a használatbavételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárás az FMV nyilatkozatával kezdhető meg. Hatásköre nem egyezik meg az építési műszaki ellenőrével, akit a megrendelő/beruházó alkalmaz.

Az építés szempontjából területileg illetékes megyei kamarától kizárólagos engedéllyel kérhető eseti felelős műszaki vezetői jogosultság, melynek időbeni hatálya korlátozott (évente egy/fő), kérésre meghosszabbítható. Kiadási feltételei enyhébbek a rendes FMV-étől, saját maga vagy hozzátartozója[3] számára FMV feladatkört elláthat névjegyzékbe vételi kötelezettség nélkül. Ezt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

Üzletszerű gazdasági tevékenységként csak az folytathat építési kivitelezési tevékenységet, aki többek között az adott szakirányban jogosult FMV-t alkalmaz az építési beruházás során.[4] Csak abban az esetben folytatható építési kivitelezési tevékenység, ha az alkalmazott FMV közvetlen utasítási jogokkal rendelkezik az építést végzők felé.[5] FMV alkalmazása nem kötelező, ha építésügyi hatósági engedély meglétéhez nem kötött, kormányrendeletben[6] meghatározott építési kivitelezési munkát szakirányú szakember irányítja.[7]

A felelős műszaki vezető felel
[8]
a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért,
b) a szakmunka irányításáért,
c) az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá
d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és
e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

Az elvégzett kivitelezési feladatokról az FMV-nek írásbeli nyilatkozatokat kell tennie, melyek az építési napló részét kell képezzék.[9] Az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok megsértése, megszegése esetén az FMV-vel szemben kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.[10]

FMV feladatok elvégzésére (a 2000-es évektől) csak szakvizsgát végzett,[11] kamarai névjegyzékbe felvett, közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettséggel és igazolható szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek jogosultak. A szakmai névjegyzékeket szakiránytól függően a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara vezeti és tartja karban, a jogosultságot 5 évre adja, kérés, vagy érvényességiidő-lejárás esetén ismételten 5 évre meghosszabbítja. A névjegyzéki nyilvántartásért a kamarák igazgatási szolgáltatási díjat kérnek el a 46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet értelmében.[12]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről című jogszabály.
 2. A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól című jogszabály.
 3. Ezt a rokoni viszonyt a Polgári törvénykönyv definiálja.
 4. Lásd Étv. 39. § (2) c). Egyéb, FMV-hez nem tartozó kitételek esetében lásd (2) a–b.
 5. Lásd Étv. 39/A. § (1). Ez a kitétel 2009. október 1-jétől hatályos.
 6. Lásd a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról című jogszabályt.
 7. Lásd Étv. 39/A. § (2). A korábbi állapotot a 2010. évi CXVI. törvény 10. § d). módosította.
 8. Szó szerinti idézet az Étv. 40. § (2)-ből, annak 2012. február 13-án hatályos állapotából.
 9. Lásd Étv. 40. § (3).
 10. Lásd Étv. 40. § (6). A kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel szemben is.
 11. Korábban csak a szakmai gyakorlatának igazolására volt köteles.
 12. Mind a rendes FMV, mind az eseti FMV esetén. Lásd: 46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról című jogszabályt.

Források[szerkesztés]