Esik eső, szép csendesen csöpörög

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Esik eső, szép csendesen csöpörög
Műfaj magyar népdal
Stílus új
Hangfaj moll
A kotta hangneme É-moll
Sorok A B Bv A
Hangterjedelem ♯VII–4 ♭3–♭6 V–♭3 ♯VII–4
Kadencia 1 (♭3) V
Szótagszám 11 11 11 11

Az Esik eső, szép csendesen csöpörög egy magyar népballada.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Ludvig József ének, gitárakkordok A csitári hegyek alatt, 29. oldal
Bihary Béla ének, zongora

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.18.2"
\layout { \context { \Voice \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }  % ne legyen copyright szöveg
elsosor = \relative c' { e8 dis e fis | g e a g | fis e4. | e4 r | }
dallam = \relative c' {
   \key e \minor
   \time 2/4
   \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 4 = 60
   \transposition c'
    \elsosor | \bar "||" b' b | c b | a8 g b a | a g4. | g4 r | \bar "||"
    b b | c b | a8 b e, fis | g e b4 | \bar "||" \elsosor \bar "|."
   }
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    E -- sik e -- ső, szép csen -- de -- sen csö -- pö -- rög.
    Ró -- zsa Sán -- dor a kocs -- má -- ba be -- zö -- rög.
    Kocs -- má -- ros -- né, bort hoz -- zon az asz -- tal -- ra,
    Leg -- szebb lá -- nyát ál -- lít -- sa ki strá -- zsá -- ra!
   }
  >>
  \layout { indent = 0.0\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Esik eső, szép csendesen csöpörög.
Rózsa Sándor a kocsmában keserög.
Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra,
Legszebb lányát állítsa ki strázsára!

Rózsa Sándor kis pej lovát nyergöli.
Tizenhárom lovas zsandár keresi.
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára,
Kivágtatott a szögedi pusztára.

Rózsa Sándor beállott katonának.
Jaj, de szépen fölöltözött huszárnak.
Had rúgja le a csillagot az égről,
Had pusztítsa ki a rácot a földről.

Rózsa Sándor leesett a lováról,
Úgy fogták el a betyárt az útjáról,
Elfogták és feltették egy szekérre,
Úgy kísérték a törvényszék elébe.

Le az utcán, föl az utcán fölfelé,
Szamosújvár börtönkapuja felé,
Szamosújvár börtönfala de sárga,
Abba vagyon Rózsa Sándor bezárva.

Források[szerkesztés]

 • Ludvig József: A csitári hegyek alatt: Magyar dalok zongorára, gitárakkordokkal. Budapest: Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft. 29. o. ISMN 979-0-900529-4-5  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap