Erdős Tibor

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search
Erdős Tibor
Született 1928. április 4. (90 éves)
Budapest
Nemzetisége magyar
Foglalkozása közgazdász,
egyetemi tanár

Erdős Tibor (Budapest, 1928. április 4. –) Széchenyi-díjas magyar közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az infláció és a gazdasági növekedés kérdéseinek neves kutatója. 1990 és 1993 között a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.

Életpályája[szerkesztés]

1948-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol 1952-ben szerzett közgazdász diplomát. Diplomájának megszerzése után az egyetem politikai gazdaságtan tanszékének oktatója lett (az egyetemet 1953-ban Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemmé nevezték át). Az oktatói ranglétrát végigjárva 1969-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1975-ben távozott az egyetemről és az Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadójaként kezdett el dolgozni, később kutatóprofesszori megbízást kapott. 1998-ban nyugdíjba vonult.

1962-ben védte meg a közgazdaság-tudomány kandidátusi, 1972-ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának lett tagja. 1987-ben választották meg az Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1993-ban pedig rendes tagjává. 1990 és 1993 között a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, 1992 és 2000 között a Magyar Nemzeti Bank jegybanktanácsának tagja volt.

Munkássága[szerkesztés]

Kutatási területei eleinte a gazdasági növekedést meghatározó tényezők vizsgálata, a fenntartható gazdasági növekedés és a tőkés gazdasági ciklus elemzése volt. 1975 után főként a magyar gazdasági növekedés problémáival, a gazdaságpolitika növekedési hatásával, az infláció elméletével, illetve a monetáris szabályozás elméleti kérdéseivel foglalkozott.

Bizonyította, hogy adott technikai fejlődés és adott munkaerőlétszám mellett a növekedés üteme hosszú időszakban nem gyorsítható a beruházások arányának növelésével, de megfordítva, az ütemnek a technikai fejlődés gyorsulásán alapuló emelkedése nem lehetséges a beruházások arányának növelése nélkül. Ezt „fordított összefüggésnek” nevezte. A gazdaságpolitika növekedési hatását vizsgálva kimutatta, hogy ennek közvetlen növekedési hatása nincsen, de közvetve, áttételeken keresztül a hatás jelentős. Az áttételek közt szereplő tényezők egyebek közt: a gazdaság intézményrendszere, gazdasági mechanizmus, gazdasági stabilitás, költségvetési egyensúly, képzés, kutatás és szakmastruktúra.

Nagy figyelmet szentelt az infláció gazdasági visszahatásának vizsgálatára, melynek jelentősége van egyebek közt a kamatláb, a tőketörlesztés, a beruházási érdekeltség és a költségvetési egyenleg alakulásában. Fontos eredménye a „kamara haszna” („seigniorage”) mennyiségi meghatározásának és alakulásának elemzése. Nagy elismerést keltett a monetáris politika körébe tartozó inflációs célkövető rezsim kritikai vizsgálatával: bizonyította, hogy a monetáris politikai stratégia nem szakítható el a tényleges gazdasági adottságoktól. Később a válságkezelő gazdaságpolitika elemzésével foglalkozott.

Díjai, elismerései[szerkesztés]

Főbb publikációi[1][szerkesztés]

 • A túltermelési válság késésének okai az Amerikai Egyesült Államokban; Kossuth, Bp., 1957
 • Csapó László–Erdős Tibor: Az imperializmus politikai gazdaságtana. Jegyzet; Tankönyvkiadó, Bp., 1957
 • Csapó László–Erdős Tibor–Sipos Aladár: A monopolkapitalizmus 1-2-3. évf. d.e. és lev. minden szak, valamint a mérnök közg. 1. évf. a 2. félévben; Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp., 1958
 • Csapó László–Erdős Tibor–Sipos Aladár: A monopolkapitalizmus. 6-7. fej. 2.évf. d.e. és levelező hallgatók részére, 1. évf. mérnök közg. hallgatók részére a 2. félévben; MKKE, Bp., 1958
 • Erdős Tibor–Mihalik István–Szigeti Endre: A közgazdaságtan története. Lenin és Sztálin közgazdasági nézetei. A reformista közgazdaságtan; MKKE, Bp., 1960
 • Csapó László–Erdős Tibor–Sipos Aladár: Politikai gazdaságtan 1. r. Monopoliumok előtti kapitalizmus; MKKE–Tankönyvkiadó, Bp., 1961
 • Az újratermelési ciklus alakulása az imperializmusban; Kossuth, Bp., 1961
 • Erdős Tibor–Sipos Aladár: A monopolkapitalizmus; MKKE, Bp., 1962
 • Erdős Tibor–Mihalik István–Szigeti Endre: A közgazdaságtan története. Lenin közgazdasági tanításai. A reformista közgazdaságtan; Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem–Tankönyvkiadó, Bp., 1963
 • A kapitalizmus politikai gazdaságtana 2. r.; összeáll. Erdős Tibor; Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem–Tankönyvkiadó, Bp., 1963
 • A gazdasági növekedés tényezői a nyugateurópai tőkésországokban és Japánban a második világháború után; Kossuth, Bp., 1966
 • Világgazdaságtan; Tankönyvkiadó, Bp., 1967
 • Gazdasági növekedés a fejlett tőkésországokban (1972)
 • A marxista érték és pénzelmélet alapjai 4.; Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp., 1974
 • A termelés korszerűsödése és a gazdasági növekedés (1974)
 • Olvasókönyv a politikai gazdaságtan időszerű elméleti kérdései tanulmányozásához 1.; összeáll. Erdős Tibor; Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézet, Bp., 1976
 • Egyensúly, válság, ciklikusság (1976)
 • The determinants of the magnitude, rate and share of profits on macro-economic level; angolra ford. Félix Pál; HAS Institute of Economics, Bp., 1978 (Studies Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences)
 • Makroszintű profit. Gazdasági növekedés – válság. Kézirat; MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Bp., 1980
 • Növekedési ütem, növekedési pálya (1986)
 • Growth Rate and Growth Path (1989)
 • Infláció. Különös tekintettel az 1990-es évek magyar gazdaságára; Akadémiai, Bp., 1998
 • Fenntartható gazdasági növekedés. Különös tekintettel a rendszerváltást követő magyar gazdaságra; Akadémiai, Bp., 2003
 • Növekedési potenciál és gazdaságpolitika (2006)
 • Maastrichti követelmények, adóztatás, növekedési potenciál; MEH–Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Bp., 2006 (Európai műhelytanulmányok)
 • Árfolyam-politika és inflációs cél követése Magyarországon (2007)
 • Stagfláció és monetáris politika (2008)
 • Válságkezelés Magyarországon (2009)

Források[szerkesztés]