Eratoszthenész szitája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Eratoszthenész szitája

Eratoszthenész szitája a neves ókori görög matematikus, Eratoszthenész módszere, melynek segítségével egyszerű kizárásos algoritmussal megállapíthatjuk, hogy melyek a prímszámok – papíron például a legkönnyebben 1 és 100 között.

Az algoritmus[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1. Írjuk fel a számokat egymás alá 2-től ameddig a prímtesztet elvégezni kívánjuk. Ez lesz az A lista. (Az animáció bal oldalán.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2. Kezdjünk egy B listát 2-vel, az első prím számmal. (Az animáció jobb oldalán.)
3. Húzzuk le 2-t és az összes többszörösét az A listáról.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4. Az első át nem húzott szám az A listán a következő prím. Írjuk fel a B listára.
5. Húzzuk át az így megtalált következő prímet és az összes többszörösét.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6. Ismételjük a 3–5. lépéseket, amíg az A listán nincs minden szám áthúzva.

A pszeudokód[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az algoritmus pszeudokódja:

 // legfeljebb ekkora számig megyünk el
 utolso ← 100

 // abból indulunk ki, hogy minden szám prímszám
 ez_prim(i) ← igaz, i ∈ [2, utolso]

 for n in [2, √utolso]:
   if ez_prim(n):
     // minden prím többszörösét kihagyjuk,
     // a négyzetétől kezdve
     ez_prim(i) ← hamis, i ∈ {n², n²+n, n²+2n, …, utolso}

 for n in [2, utolso]:
   if ez_prim(n): nyomtat n

Programkód C++-ban[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Optimális C++ kód, fájlba írással

//Az első M (itt 50) szám közül válogassuk ki a prímeket, fájlba írja az eredményt - Eratoszthenész Szitája
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
int main()
{
  ofstream fout;
  string nev; 
  cout << "Nev: "; cin >> nev; //fájlnév bekérése
  fout.open(nev.c_str());   //fájl létrehozása
  
  const int M=50; //Meddig vizsgáljuk a számokat
  fout <<"A(z) " << M << "-nel nem nagyobb primszamok:\n"; //A fájl bevezető szövege
  bool tomb [M+1]; //logikai tömböt hozunk létre
  tomb[0]=tomb[1]=false; // a 0-át és az 1-et alapból hamisnak vesszük, hiszen nem prímek.
             for (int i=2;i<=M;++i) tomb[i]=true; //2-től indítjuk a for-t, alapból mindent igazra állítunk.
               int j=2; //indexet ezzel figyelem
               while (j<=M) {
                  for(int i=j*j; i<=M; i+=j) tomb [i] = false;// a többszörösök logikai értékét hamisra állítom
                  while(tomb[++j]==false);} // ha a következő érték hamis, akkor továbbugrik a következőre
                  
                 for(int i=0;i<=M;++i)
                   if(tomb[i]) //megnézzük hogy igaz-e
                    fout<<i<<" "; // kiírja a fájlba a számokat, szóközzel elválasztva
}

Programkód Pascal-ban[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

var n,i,j,p:longint;
  a:array[1..2000000] of boolean; //logikai tömböt hozunk létre
  fout:text; //kimeneti fájl
Begin
 assign(fout,'Név'); rewrite(fout);
 n:=2000000; //az n lehet bármilyen érték ami belefér longint-ba
 a[1]:=false; //az a[1] 0-t vesz fel mivel az 1 nem prímszám
 for i:=2 to n do a[i]:=true; //feltöltjük a tömbök 1-esekkel
 p:=2;
  while p*p <= n do begin
   j:=p*p;
    while (j<= n) do begin
     a[j]:=false; //a többszörösöket hamissá váltjuk
      j:=j+p;
       end;
     repeat p:=p+1 until a[p]=true; //ha a következő érték hamis, akkor továbbugrik
       end;
 for i:=1 to n do if a[i]=true then write(fout,i,' '); //kiíratjuk azokat az elemeket amelyek igazak maradtak, vagyis prímszámok
close(fout);
End.

Programkód Python-ban.[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

lst = [1]*1000           # létrehozunk egy listát, ebben a példában (1000) elemmel
for i in range(2,1000):       # A lista bejárása a 2 indexértéktől kezdve
  for j in range(i*2, 1000, i):  # a listának azon elemeihez, melyek indexe az i-nek többszörösei, nullás (false) értéket rendelünk
    lst[j] = 0
for i in range(2,1000):       # Kiíratjuk azoknak az elemeknek az indexét, melyek értéke 1 maradt
  if lst[i]:
    print i,

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Κόσκινον Ἐρατοσθένους or The Sieve of Eratosthenes (Being an Account of His Method of Finding All the Prime Numbers), Rev. Samuel Horsley, F. R. S. = Philosophical Transactions (1683–1775), 62(1772), 327–347.

További információk[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]