Diszjunkt halmazok

From the Hungarian Wikipedia
(Redirected from Diszjunkt)
Jump to navigation Jump to search
Két diszjunkt halmaz

A matematikában két halmazról akkor mondjuk, hogy diszjunkt halmazok, ha nincs közös elemük.

Például {1, 2, 3} és {4, 5, 6} diszjunkt halmazok.

A szó latin eredetű: disjunctio elválást, elválasztást jelent.[1]

Magyarázat[edit]

Formálisan két halmaz, A és B akkor diszjunkt, ha metszetük üres halmaz, azaz ha

Ez a definíció kiterjeszthető halmazok tetszőleges készletére. Egy halmazkészlet párosan avagy kölcsönösen diszjunkt, ha egy készletben van két halmaz, és ezek diszjunktak.

Formálisan, legyen I egy halmazrendszer, és minden i-re az I-ben legyen Ai egy halmaz. Ekkor {Ai : iI} halmazcsalád páronként diszjunkt, ha bármely i és j-re az I-ben: ij, azaz ha

Például az { {1}, {2}, {3}, ... } halmazkészlet páronként diszjunkt.

Ha {Ai} páronként diszjunkt készlet (tehát legalább két halmazt tartalmaz), akkor a metszetük (közös részük) üres:

A fordítottja azonban nem igaz: {{1, 2}, {2, 3}, {3, 1}} készlet közös része üres, de a készlet nem páronként diszjunkt. Ebben a készletben gyakorlatilag nincs két diszjunkt halmaz.

X felbontásakor annak bármely nem üres részhalmaz-készlete {Ai : iI} úgy, hogy {Ai} páronként diszjunkt, és

Jegyzetek[edit]

  1. Fülöp József: Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár. Celldömölk: Pauz–Westermann Könyvkiadó Kft. 1998. 38. o. ISBN 963 8334 96 7  

Források[edit]

  • Dancs István: Halmazelmélet. (hely nélkül): Aula Kiadó Kft. 2001. ISBN 9639345520  
  • Weisstein, Eric: CRC Concise Encyclopedia of Mathematics. (hely nélkül): CRC Press. 1999.  

Kapcsolódó szócikkek[edit]