De szeretnék hajnalcsillag lenni

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
De szeretnék hajnalcsillag lenni
Műfaj magyar népdal
Stílus új
Hangfaj hexachord
A kotta hangneme A moll
Sorok A B Bv A
Hangterjedelem 1–8 5–♭10 ♭3–♭10 1–8
Kadencia 1 (5) ♭3
Szótagszám 10 10 10 10
Előadásmód Tempo giusto
Előadási tempó 108
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Péczely Attila
A gyűjtés helyeHódmezővásárhely
(Vár)megyeCsongrád megye

A De szeretnék hajnalcsillag lenni kezdetű új stílusú magyar népdalt Péczely Attila gyűjtötte Hódmezővásárhelyen.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 80
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    De szeretnék hajnalcsillag lenni, \bar "||"
    a'8 a4. a4 g e c e d a2 a4 r \bar "||"
%    babám ablakába beragyogni.
    c'8 c4. b4 a b g b8 a4. e2 e4 r \bar "||" \break
%    Beragyognék hozzája hajnalban,
    c'8 c4. b4 a b g a r e d c r \bar "||"
%    csókot kérnék tőle utoljára.
    a' a a4 g e c e8 d4. a2 a4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    De sze -- ret -- nék haj -- nal -- csil -- lag len -- ni,
    ba -- bám ab -- la -- ká -- ba be -- ra -- gyog -- ni.
    Be -- ra -- gyog -- nék hoz -- zá -- ja haj -- nal -- ban,
    csó -- kot kér -- nék tő -- le u -- tol -- já -- ra.
   }
  >>
}

Sarkon van egy özvegyasszony háza.
Abba van a lánya vetett ágya;
Benne van a selyem ágytakaró.
Ez a kislány de kedvemre való!

Szánom, bánom, amit cselekedtem,
Hogy tevéled szerelembe estem;
Szerelembe nem estem, csak szóba.
Sajnálom, de nem tehetek róla.

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap