Ugrás a tartalomhoz

Arany Penna díj

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az Arany Penna díj a Tinta Könyvkiadó által 2000-ben alapított díj, amit a kiadó minden évben a legnívósabb kiadványa elkészítőjének ítél oda. 20002008 között Arany Toll díj néven adták át.

Eddigi díjazottak

[szerkesztés]
 • Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve.[1]
 • A magyar stilisztika. A kezdetektől a XX. század végéig.[2]
 • Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve.[3]
 • Stíluseszközök és alakzatok kislexikona.[4]
 • Hogyan elemezzünk verset?[5]
 • Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások, értelmező és fogalomköri szótára.[10]
 • Magyar szólások, közmondások értelmező és fogalomköri szótára.[11]
 • Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára (Kiss Gábor társszerzővel).[12]
 • Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára (Kiss Gábor társszerzővel).[13]
 • Szinonimák. 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára.[14]
 • Francia-magyar tematikus szólásszótár. Szólásmagyarázatok és gyakorlatok megoldókulccsal.[15]
 • Szólások és közmondások. Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval című kiadványához. (Csobothné Hegedűs Mária társszerzővel).[16]
 • Lassan a testtel. Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban.[17]
 • Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár.[18]
 • Itt van a kutya elásva! Állatneves magyar szólások, közmondások szótára[19]
 • Nincsen rózsa tövis nélkül. Növény-, virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára[20]
 • Mi a szösz? 300 magyar szólásmondás eredete[21]
 • Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok.[23]
 • Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal.[24]
 • Magyar szókincsbővítő diákszótár. 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata[25]
 • Magyar értelmező alapszótár diákoknak. A leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal (Szerk.: Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára)[26]

2009. Parapatics Andrea

[szerkesztés]
 • Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval.[27]
 • Nyelvjárástani munkafüzet. Feladatok a magyar nyelv területi változatosságának megismeréséhez[28]
 • Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet. A középszintű írásbeli érettségi vizsgához magyar nyelv és irodalomból[29]
 • A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok[30]

2010. Fercsik Erzsébet, Raátz Judit

[szerkesztés]
 • Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek.[31]
 • Keresztnevek. A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről[32]
 • Helyesírási munkafüzet. Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához[33]
 • Keresztnevek munkafüzet. Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Keresztnevek enciklopédiája című kiadványához[34]

2011. Rácz János

[szerkesztés]
 • Növénynevek enciklopédiája. Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása.[35]
 • Állatnevek enciklopédiája. A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája.[36]
 • Gyógyhatású növények. 250 gyógynövény leírása, nevének magyarázata és gyógyhatásának ismertetése.[37]
 • Virágnévszótár. 340 virágnév eredete és a növények leírása.[38]
 • Kutyaszótár. 410 kutyafajta nevének eredete és a fajták bemutatása[39]
 • Idegen szavak magyarul.[40]
 • Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára.[41]
 • Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése.[42]
 • Klasszikus szócsaládfák. Nyelvünk görög és latin eredetű szavai.[43]
 • Magyarító szótár. Idegen szavak magyarul.[44]
 • Idegen szavak alapszótára. 4500 idegen szó magyarázata.[45]
 • 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről[46]
 • 48 szerelmes vers. 29 angol, amerikai, ír és skót költőtől angolul és magyarul Tótfalusi István fordításában.[47]
 • Nyelvészeti ínyencfalatok[48]
 • Vámmentes gondolatok. 838 újkori szállóige 344 neves személytől magyarul és eredeti nyelven, kiejtési tanáccsal[49]
 • 36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul Tótfalusi István fordításában[50]
 • Nem csak szóból ért az ember[51]
 • A tiszta beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal I.[52]
 • Az értelmes beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal II.[53]

2014. Küllős Imola és Laza Dominika

[szerkesztés]
 • Népi mondókák. Hagyományos dajkarímek, gyermekmondókák, dalok és köszöntőversikék[54]

2015. Forgács Róbert

[szerkesztés]
 • Anya - nyelv - csavar. Nyelvi fejtörők[55]
 • Anya - nyelv - ész. Újabb nyelvi fejtörők[56]
 • Szövegértési feladatok. Munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez. (Kertész Rita társszerzővel).[57]
 • Szín-játszó-tér. Kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok[58]

2016. Horváth Ágnes

[szerkesztés]
 • Magyar motívumok kifestőkönyve[59]
 • A magyar díszítés alapformái[60]
 • Magyar hímzésminták kifestőkönyve[61]
 • Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve[62]
 • Magyarországi lepkék kifestőkönyve[63]
 • Erdélyi motívumok kifestőkönyve[64]
 • Kalocsai motívumok kifestőkönyve[65]
 • Matyó motívumok kifestőkönyve[66]
 • A világ lepkéinek kifestőkönyve[67]
 • Székely motívumok kifestőkönyve[68]

2017. Szőcsné Antal Irén

[szerkesztés]
 • Anya - nyelv - búvár. Nyelvi játékok[69]

2018. Nagy György

[szerkesztés]
 • Molnár Ferenc a világsiker útján[70]
 • Angol-magyar kifejezések. 3000 gyakori szókapcsolat, szólás és közmondás[71]
 • Angol közmondások. 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője[72]
 • Angol elöljárós és határozós igék szótára. 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar példamondatokkal[73]
 • Magyar-angol közmondásszótár. 1111 magyar közmondás és szólás fordítása és angol megfelelője[74]
 • Angol elöljárószavas kifejezések szótára. 2080 kifejezés angolul és magyarul példamondatokkal[75]
 • Magyar-angol szólásszótár. 1555 magyar szólás angol megfelelője példamondatokkal[76]
 • Tele van a csipkebokor virággal. 333 magyar nóta szövege magyarul és angolul[77]
 • Phrasal verbs magyar–angol szótár. 2000 ige magyar és angol példamondattal[78]
 • Angol–magyar nagy szlengszótár. 5350 angol szlengszó és szlengkifejezés szinonimái, magyar megfelelői példamondatokkal[79]
 • Angol-magyar nagy kollokációszótár. 17750 angol szókapcsolat és magyar megfelelője[80]

2019. Balázsi József Attila

[szerkesztés]
 • "Virágnak mondod, Pedig nem az..." - Hasonlatok és szóláshasonlatok. Stilisztikai feladatgyűjtemény[81]
 • A sas egyedül repül. Állatos közmondások és szólások magyarul és angolul a világ minden tájáról szinonimamutatóval[82]
 • Hasonlatszótár. A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai[83]
 • Hasonlatok. Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Hasonlatszótár című kiadványához[84]
 • Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája (szerzőtárs: Kiss Gábor)[85]
 • Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára (szerkesztő Balázs Gézával és Koltói Ádámmal)[86]
 • Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény (szerkesztő Bódi Zoltánnal)[87]
 • Csak az ember olvas. Az olvasás tanítása és lélektana[88]
 • A mondattani elv és a kisnyelvtanok. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig[89]
 • A gondolatokhoz odataláló nyelv. Nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről[90]
 • "Az ősi nyelv nyomában". Nyelvhelyességi írások a harmadik évezred elejéről[91]

2021. Ágnes Bánhidi Agnesoni

[szerkesztés]
 • Olasz társalgási zsebkönyv
 • Olasz közmondások. 1333 olasz közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője
 • Top 2000 olasz szó. A 2000 legfontosabb olasz szó példamondatokkal
 • Magyar-olasz alapszótár
 • Olasz-magyar alapszótár
 • Magyar-olasz beszédfordulatok

2022. Cs. Nagy Lajos és N. Császi Ildikó

[szerkesztés]
 • Magyar nyelvjárások
 • A tulajdonnevek helyesírása. Munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához
 • Egybeírás és különírás munkafüzet. Feladatok az egyszerű és összetett szavak helyesírásához
 • Hangjelölési munkafüzet. Feladatok helyesírásunk alapelveinek gyakorlásához
 • Helyesírási munkafüzet a 3. évfolyam számára. 70 változatos feladat a helyesírási ismeretek gyakorlásához
 • Helyesírási munkafüzet a 4. évfolyam számára. 80 változatos feladat a helyesírási ismeretek gyakorlásához
 • J vagy Ly? Munkafüzet a j hang kétféle jelölésének gyakorlásához
 • Mondattani elemzések. Munkafüzet az egyszerű és az összetett mondat elemzésének gyakorlásához
 • Szóalaktani elemzések. Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához
 • Szófajtani és szószerkezeti elemzések. Munkafüzet a szófajok és mondatrészek tanulásához

Források

[szerkesztés]

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. Stilisztikai lexikon
 2. A magyar stilisztika
 3. Alakzatlexikon
 4. Stíluseszközök és alakzatok kislexikona
 5. Hogyan elemezzünk verset?
 6. A csodaszarvas nyomában
 7. In Quest of the Miracle Stag I.
 8. Jézus és a démonok imája
 9. Angol társalgási zsebkönyv
 10. Magyar szólástár
 11. Magyar szólások, közmondások értelmező és fogalomköri szótára
 12. Közmondások
 13. Szólások
 14. Szinonimák
 15. Francia-magyar tematikus szólásszótár
 16. Szólások és közmondások - Munkafüzet
 17. Lassan a testtel
 18. Szólások, közmondások eredete
 19. Tinta Könyvkiadó - Itt van a kutya elásva! (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 20. Tinta Könyvkiadó - Nincsen rózsa tövis nélkül (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 21. Tinta Könyvkiadó - Mi a szösz? (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 22. Etimológiai szótár
 23. Értelmező szótár+
 24. Magyar értelmező szótár diákoknak
 25. Tinta Könyvkiadó - Magyar szókincsbővítő diákszótár (Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 26. Magyar értelmező alapszótár diákoknak - TINTA Könyvkiadó Web (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 27. Szlengszótár
 28. Tinta Könyvkiadó - Nyelvjárástani munkafüzet (Parapatics Andrea). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 29. Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet - TINTA Könyvkiadó Webá (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 30. A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés - TINTA Könyvki (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 31. Keresztnevek enciklopédiája
 32. Tinta Könyvkiadó - Keresztnevek (Fercsik Erzsébet, Raátz Judit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. július 23.)
 33. Tinta Könyvkiadó - Helyesírási munkafüzet (Fercsik Erzsébet). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 34. Tinta Könyvkiadó - Keresztnevek munkafüzet (Fercsik Erzsébet). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 35. Növénynevek enciklopédiája
 36. Állatnevek enciklopédiája
 37. Gyógyhatású növények
 38. Virágnévszótár
 39. Tinta Könyvkiadó - Kutyaszótár (Rácz János). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. július 23.)
 40. Idegen szavak magyarul
 41. Idegenszó-tár
 42. Kiejtési szótár
 43. Klasszikus szócsaládfák
 44. Magyarító szótár
 45. Idegen szavak alapszótára
 46. 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről
 47. 48 szerelmes vers
 48. Tinta Könyvkiadó - Nyelvészeti ínyencfalatok (Tótfalusi István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. július 23.)
 49. Tinta Könyvkiadó - Vámmentes gondolatok (Tótfalusi István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. július 23.)
 50. Tinta Könyvkiadó - 36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul (Tótfalusi István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 51. Nem csak szóból ért az ember
 52. A tiszta beszéd
 53. Az értelmes beszéd
 54. Népi mondókák
 55. Anya - nyelv - csavar
 56. Anya - nyelv - ész
 57. Szövegértési feladatok
 58. Szín-játszó-tér - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 59. Magyar motívumok kifestőkönyve
 60. A magyar díszítés alapformái
 61. Magyar hímzésminták kifestőkönyve
 62. Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve
 63. Magyarországi lepkék kifestőkönyve
 64. Erdélyi motívumok kifestőkönyve
 65. Kalocsai motívumok kifestőkönyve
 66. Tinta Könyvkiadó - Matyó motívumok kifestőkönyve (Horváth Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. július 23.)
 67. Tinta Könyvkiadó - A világ lepkéinek kifestőkönyve (Horváth Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. július 23.)
 68. Tinta Könyvkiadó - Székely motívumok kifestőkönyve (Horváth Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. július 23.)
 69. Tinta Könyvkiadó - Anya - nyelv - búvár (Szőcsné Antal Irén). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. július 23.)
 70. Tinta Könyvkiadó - Molnár Ferenc a világsiker útján (Nagy György). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. október 10.)
 71. Tinta Könyvkiadó - Angol-magyar kifejezések (Nagy György). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. október 10.)
 72. Tinta Könyvkiadó - Angol közmondások (Nagy György). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. október 10.)
 73. Tinta Könyvkiadó - Angol elöljárós és határozós igék szótára (Nagy György). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. október 10.)
 74. Tinta Könyvkiadó - Magyar-angol közmondásszótár (Nagy György). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. október 10.)
 75. Tinta Könyvkiadó - Angol elöljárószavas kifejezések szótára (Nagy György). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. október 10.)
 76. Tinta Könyvkiadó - Magyar-angol szólásszótár (Nagy György). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2018. október 10.)
 77. Tele van a csipkebokor virággal - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 78. Phrasal verbs magyar–angol szótár - TINTA Könyvkiadó Webáruh (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 79. Angol–magyar nagy szlengszótár - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 80. Angol-magyar nagy kollokációszótár - TINTA Könyvkiadó Webáru (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 81. Tinta Könyvkiadó - Virágnak mondod, pedig nem az (Balázsi József Attila). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. december 9.)
 82. Tinta Könyvkiadó - A sas egyedül repül (Balázsi József Attila). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. december 9.)
 83. Tinta Könyvkiadó - Hasonlatszótár (Balázsi József Attila). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. december 9.)
 84. Tinta Könyvkiadó - Hasonlatok (Balázsi József Attila). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. december 9.)
 85. Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédi (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
 86. Éltető anyanyelvünk - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 17.)
 87. Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény - TINTA Könyvkiadó Webá (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 17.)
 88. Csak az ember olvas - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 17.)
 89. A mondattani elv és a kisnyelvtanok - TINTA Könyvkiadó Webár (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 17.)
 90. A gondolatokhoz odataláló nyelv - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 17.)
 91. Az ősi szó nyomában - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. november 8.)