Aki nem lép egyszerre

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Aki nem lép egyszerre
Műfaj magyar népdal
Hangfaj triton
A kotta hangneme C dúr
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kodály Zoltán
A gyűjtés helyeNagyszalonta
(Vár)megyeBihar vármegye
Kiemelt források
MNT I. 1049.

Az Aki nem lép egyszerre kezdetű egysoros magyar népdal dallamát Kodály Zoltán gyűjtötte Nagyszalontán. A szöveg Szendrey Ákos kéziratos Nagyszalontai gyermekjáték-gyűjteményéből való Peszternákum peszternák szövegkezdettel.

A dal akár nyolc szólamú kánonban is énekelhető.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 29. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = {  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "trumpet"
   \transposition c'
%    Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére,
%    mert a rétes nagyon jó, katonának az való.
    \repeat volta 2 {
     c8 c c^\markup { \raise #1 \box \abs-fontsize #16 2 } e g^\markup { \raise #1 { \box \abs-fontsize #16 3 } } g g4^\markup { \box { \abs-fontsize #16 4 } }
     g8^\markup { \raise #1 { \box \abs-fontsize #16 5 } } e e^\markup { \raise #1 { \box \abs-fontsize #16 6 } } g c,^\markup { \raise #1 { \box \abs-fontsize #16 7 } } c c4^\markup { \raise #1 { \box \abs-fontsize #16 8 } } }
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    A -- ki nem lép ëgy -- szër -- re, nem kap ré -- test es -- té -- re,
   }
  \addlyrics {
    mert a ré -- tes na -- gyon jó, ka -- to -- ná -- nak az va -- ló.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére,
mert a rétes nagyon jó, katonának az való.

Nem megyünk mi messzire, csak a világ végére.
Ott sem leszünk sokáig, csak tizenkét óráig.

A Szendrey Ákos könyvében található szövegek:

Peszternákum peszternák, jönnek mán a katonák.
Főzzünk nekik galuskát, mindenféle káposztát.

Eszternákum peszternák, most jönnek a katonák.
Megverik a rézdobot, kihíjják a hadnagyot.
Hadnagy uram, jó napot, aggyik egy kis cibakot.
Mer ha nem ád cibakot, betöröm az ablakot.

Sárgarípa, peszternák, jönnek már a katonák.
Akki nem líp eccerre, nem kap rítest estére.
Mer a rítes nagyon jó, rossz bakának nem való.

A peszternákum peszternák játékos szóképzés. Cibak (cvibak, Zwieback): kétszersült.

Források[szerkesztés]

 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 31. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Iskolai énekgyüjtemény I: 6–10 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1943. 209. o. 295. kotta  
 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 28. kotta  
 • Ludvig József: Kis kacsa fürdik…: Gyermekdalok gitárakkordokkal. Miskolc: Koncert 1234 Kft. 29. o.  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap