Édes lányka, hallgass rám

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Édes lányka, hallgass rám
Műfaj komolyzenei dal
Dallam Joseph Haydn
Szöveg ismeretlen
Magyar szöveg Závodszky Zoltán
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Sorok A B C D
Hangterjedelem II–V III–♯7 II–1 III–2
Kadencia II (V) V
Szótagszám 13 13 13 13
Előadásmód Andante

Az Édes lányka, hallgass rám kezdetű dalt Joseph Haydn írta Szerenád címmel (Hob.XXVIa:D1) lsd. Haydn no.94 symphony “surprise”. A szerenád eredetileg a trubadúrok kedvelt műfaja: a kedves ablaka alatt elénekelt szerelmi dal.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric guitar (jazz)"
   \transposition c'
%    Édes lányka, hallgass rám, nyisd ki csendben ajtód,
    e8 e g8 g f f d4 e8 e f e e4 d \bar "||" \break
%    szívemnek nincs nyugta már, míg csak meg nem hallod.
    e8 e g g fis fis a4 b8 a g fis a4 g \bar "||" \break
%    Őrizzen bár száz lakat még oly híven téged,
    f8 f d d g g e4 c'8 c a a b4 g8 r \bar "||" \break
%    mégis minden dalomat elküldöm én néked.
    e8 e g g c c g4 a8 d c b d4 c8 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    É -- des lány -- ka, hall -- gass rám, nyisd ki csend -- ben aj -- tód,
    szí -- vem -- nek nincs nyug -- ta már, míg csak meg nem hal -- lod.
    Ő -- riz -- zen bár száz la -- kat még oly hí -- ven té -- ged,
    még -- is min -- den da -- lo -- mat el -- kül -- döm én né -- ked.
   }
  >>
}
Ständchen

Liebes Mädchen, hör mir zu, öffne leis das Gitter;
denn mein Herz hat keine Ruh, keine Ruh die Zither.
Halten Klostermauern dich noch so streng gebunden,
haben meine Lieder sich doch zu dir gefunden.

Wenn es dämmert im Revier, Abendnebel sanken,
schwing ich mich empor zu dir an den Blätterranken,
Dann, du schöne Dulderin, neig' dich zu mir nieder,
und trotz Pfaff' und Priorin lohn' mir meine Lieder!

Források[szerkesztés]

 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 200. o.  
 • Lukin László – Ugrin Gábor: Ének–zene: A gimnázium I–III. osztálya számára. 6. kiadás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 1995. 177. o. ISBN 963 18 6305 0  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap