Védjegyfigyelés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A védjegyfigyelés (angolul trade mark watching) egy iparjogvédelmi szolgáltatás, amelyet általában iparjogvédelmi képviseleti tevékenységre szakosodott szervezetek vagy néhány országban iparjogvédelmi hivatalok végeznek, megbízás alapján.

A szolgáltatás lényege az, hogy a figyelést végző nyomon követi a megbízó egy vagy több védjegyével azonos vagy összetéveszthetőségig hasonlónak ítélhető új védjegybejelentéseket, főleg ezek hivatalos közzétételét és az új védjegybejelentés adatairól és az új védjegybejelentés lajstromozásával szemben benyújtható felszólalás jogvesztő határidejéről.

A kutatási jelentésben feltüntetett korábbi jog jogosultjának értesítése[szerkesztés]

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2003. évi CII. törvénnyel módosított 1997. évi XI. törvény 60/A. §-a alapján a védjegyfigyelés körébe tartozó sajátos szolgáltatást külön kérelemre nyújtja. "A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Vt. alapján az érdemi vizsgálatot a korábbi jogok vonatkozásában csak a felszólalás alapján végzi el. A védjegyjogosult szempontjából nem könnyű feladat a felszólalás. Először is, figyelemmel kell kísérnie a védjegybejelentéseket, hogy értesülhessen azokról, amelyek - megítélése szerint - a saját védjegyével, vagy más árujelzővel ütköznek. Másodszor, a felszólalás benyújtására a védjegybejelentés meghirdetésétől számított három hónapon belül van mód. Ahhoz, hogy mindezekről értesüljön a védjegyjogosult, figyelemmel kell kísérnie a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő meghirdetéseket tartalmazó rovatát."[1]

A bejelentő, a védjegy jogosultja és a védjegylajstromba bejegyzett használója kérheti, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kutatási jelentés másolatának megküldésével értesítse arról a későbbi védjegybejelentésről, amelynek kutatási jelentésében korábbi jogát feltüntették.[2]

A kérelem naptári hónapokra meghatározott - egy évet meg nem haladó, a naptári év vagy félév első napján kezdődő - időszakra terjeszthető elő; a kérelemért külön jogszabályban meghatározott díjat[3] kell fizetni. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kérelmet csak a díj megfizetését követően teljesíti.[4]

Az értesítés elmaradása esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megfizetett díj egészét vagy a mulasztással arányos részét - kérelemre - visszatéríti. Az értesítés elmaradásának egyéb jogkövetkezménye nincs, így az nem érinti különösen a felszólalásra, illetve a belenyugvásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását.[5] Ez a rendelkezés kizárja, hogy egy védjegyfigyelés megrendelője a Hivatalt tegye felelőssé azért, mert az értesítés elmaradása esetében a felszólalási határidő elmulasztásával nem nyújtott be felszólalást.

Források[szerkesztés]

  • A többször módosított 1997. évi XI. törvény 60/A. §- (ezt a rendelkezést a a 2003. évi CII. törvény iktatta be a törvény szövegébe)
  • sztnh.gov.hu

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. http://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/kutatasi-szolgaltatasok/vedjegyszolgaltatasok/vedjegyfigyeles
  2. 2003. évi CII. törvénnyel módosított 1997. évi XI. törvény 60/A. § (1) bek.
  3. a kérelemben megjelölt időszak minden naptári hónapja után 6 400 Ft a 19/2005 (IV. 12.) GKM rendelet 11. §-a (3) bek. alapján
  4. 2003. évi CII. törvénnyel módosított 1997. évi XI. törvény 60/A. § (2) bek.
  5. 2003. évi CII. törvénnyel módosított 1997. évi XI. törvény 60/A. § (3) bek.