Ugrás a tartalomhoz

Tempó

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A tempó egy zenemű előadásmódjának egyik fontos tulajdonsága, a hangok ritmikus értékének abszolút időtartamaként is meghatározható. A gyorsabb vagy lassúbb tempó a ritmikus értékek egységnyi időre eső mennyiségétől függ. Az átlagos emberi szívverés gyorsasága megegyezik a percenkénti 72–80 leütésszám (BPM) tempóval, amit középtempónak nevezünk.[1]

Története[szerkesztés]

Mechanikus metronóm

A 17. század előtt sem dinamikai, sem tempójeleket nem használtak, de nem is volt rá akkora szükség, mert egységes felfogás létezett a helyes tempóról és dinamikáról. Lényeges előrelépést e téren a hangszeres zene továbbfejlődése, a nagyobb létszámú zenekarok és a zenekari iskolák megalakulása hozott. A 17. századig csak kottaképekkel jelezték a tempót. Lassúbb daraboknál hosszabb, a gyorsabb daraboknál rövidebb egységnyi kottaértékeket használtak. Zeneművekben a tempót még a 17. század kezdetén is az előadók egyéni gyakorlatára bízták. A zenei kifejezőeszközök fejlődésével a különböző, azonos lüktetésű, de eltérő sebességű részletekből összeállított kompozícióknál, mint például a többféle táncból összeállított szviteknél, már nem volt elegendő csak az ütemjelzésre hagyatkozni, amikor a zeneszerző a játék lendületét, iramát, azaz tempóját akarta meghatározni.

A zeneszerzők egyre fontosabbnak érezték a zenei kifejezőeszközök pontosítását, és a 17. századtól már sűrűbben találunk tempóra vonatkozó utasításokat (Allegro, Adagio, Andante, Presto, Largo). A negyedkotta lett az általánosan használt középérték.

A mindig azonosan értelmezendő tempómegjelölés csak a metronóm feltalálása után vált lehetségessé, amikor a ritmikus értékek egységnyi időre eső számát is pontosan meg tudták határozni. Sok kísérletezés után 1816-ban Johann Nepomuk Mälzelnek sikerült megalkotnia a leghasználhatóbb metronómot. Ez után kezdte el Beethoven a tempó pontos, számjegyekkel történő megadását.

Egy-egy zenei darabon belül előadásbeli (agogikai) vagy formai okokból rövidebb vagy hosszabb tempóváltozás is beállhat. A futólagos módosulás (rit., acc.) után visszatérő régi tempót „a tempo”-val jelölik. A szabad tempójú darabokat „tempo rubato”-val jelzik. Ennek ellentéte a „tempo giusto”, amely nagyjából egyenletes tempót jelent.

A tempót jelző szó gyakran zenei tétel címe is, például Bartók Béla zongorára írt műve, az Allegro Barbaro. A helyes tempó sokszor a zenemű jellegéből megállapítható, a legtöbb esetben azonban a zenei érzék, ízlés és stílusismeret dönt.

Az általánosan használt tempók[szerkesztés]

Elektromos metronóm
4/4, 120 bpm
 • Prestissimo 200–208 (nagyon gyorsan)
 • Vivacissimo
 • Allegrissimo
 • Presto 168–200 (sebesen)
 • Vivo (élénken)
 • Vivace 140 (élénken, gyorsan)
 • Allegro 120–168 (gyorsan)
 • Allegretto (gyorsacskán)
 • Moderato 108–120 (mérsékelten)
 • Andantino (lépkedve)
 • Andante 76–108 (lépésben)
 • Adagietto
 • Adagio 66–76 (lassan)
 • Larghetto 60–66 (lassacskán)
 • Lento (lassan)
 • Largo 40–60 (lassan, szélesen)
 • Lentissimo
 • Adagissimo
 • Larghissimo

Tempó- és agogikai jelek megnevezései magyarul[szerkesztés]

A zenei műszavak általában nehezen magyarosodnak, főképp az erős, egységes nemzetközi használat miatt, ugyanakkor az olasz nyelvű tempómegjelölések világszerte érvényesek mind a mai napig:

 • a bene placito – tetszés szerint
 • accelerando (accel.) – gyorsítva
 • adagio – lassan
 • ad libitum (ad lib.) – tetszés szerint
 • affettuoso – érzelmesen
 • affrettando – nekiiramodva, sietve
 • agitato – izgatottan
 • al fine – végig
 • alla breve – „a brevis szerint“ félkotta ütemegységű
 • allargando – lassúbbodva
 • alla turca – törökösen
 • allegretto – gyorsacskán
 • allegro – gyorsan („vidáman“)
 • amoroso – szerelmesen, érzelmesen
 • anche – is, szintén
 • ancora – még
 • andante – lépve, lépésben
 • andantino – lépkedve
 • animato – lelkesen, megélénkülve
 • aperto – nyitva
 • a piacere – tetszés szerint
 • appassionato – szenvedélyesen
 • appena – alig
 • arioso – áriaszerű
 • artikuláció – tagolás
 • assai, assez – nagyon
 • a tempo – visszatérés egy régebbi tempóba („tempó szerint”)
 • attacca – indíts! (megállás nélkül tovább)
 • battuta – ütés, ütem
 • ben, bene – jól
 • bene placito – tetszés szerint
 • bouché – fojtva
 • brillante – csillogva, fényesen
 • brio – erő, lendület
 • calando – lassulva és halkulva
 • calcando – fokozatosan gyorsulva
 • calmato, calmo – nyugodtan
 • cantabile, cantando – dallamosan, énekelve
 • canto – ének, dallam
 • capriccioso – szeszélyesen
 • cedendo – lassulva
 • cédez – lassítani
 • cezura – vágás
 • chiuso – zárva
 • come prima – mint először
 • come sopra – mint fent
 • commodo, comodo – kényelmesen
 • concitato – izgatottan
 • con sentimento – érzéssel
 • coperto – fedve
 • deciso – határozottan
 • dolce – lágyan
 • dolcissimo – nagyon lágyan
 • dolente, doloroso – fájdalmasan
 • domináns – uralkodó
 • Doppel, doppio, double – kétszeres
 • Doppelschlag – kettős ütés
 • doppio movimento – kétszeres tempó
 • douce, doucement – lágyan
 • due – kettő
 • eguale – egyenletesen
 • energico – erélyesen
 • espressivo (espr.) – kifejezően
 • étouffé – tompítva, fojtva
 • falsetto, falzett – fejhangon („hamisan, hamisítva”)
 • fermáta – megállás
 • feroce – vadul, hevesen
 • fieramente – büszkén
 • flebile – panaszosan
 • forza – erő
 • fuoco – tűz
 • furioso – dühödten
 • giocoso – tréfásan
 • giusto – rendes, pontos
 • gradatamente – fokozatosan
 • grandioso – hatalmasan
 • grave – súlyosan
 • grazioso – kecsesen
 • gridando – kiáltva
 • impetuoso – viharosan
 • incalzando – sietősen
 • in rilievo – kidomborítva
 • lamento – panaszdal
 • languendo – vágyakozóan
 • largamente – szélesen
 • larghetto – lassacskán
 • largo – lassan, szélesen
 • leggero, leggiero – könnyedén
 • lento – lassan
 • lieto – vidáman
 • l`istesso, lo stesso – ugyanaz
 • lontano – távolról
 • lugubre – komoran, gyászosan
 • lunga – hosszú
 • lusingando – hízelgően
 • maestoso – fenségesen, ünnepélyesen
 • malinconico – mélabúsan
 • marziale – harciasan
 • meno – kevésbé
 • mesto – búsan
 • mezza, mezzo – közepes
 • misterioso – titokzatosan
 • moderato – mérsékelten
 • molto – nagyon
 • morbido – szelíden, lágyan
 • morendo – elhalóan
 • mosso – mozgalmasan
 • moto – mozgás
 • muta – cserélve
 • obligato – kötelező
 • ordinario (ord.), in modo ordinario – rendes módon
 • ossia – vagy, vagy pedig
 • parlando – elbeszélve, beszélve
 • patetico – pátosszal
 • perdendosi – eltűnve, elhalóan
 • pesante – súlyosan
 • piacevole – kedvesen, tetszetősen
 • piangendo – panaszosan
 • piú – még inkább
 • piúttosto – inkább
 • Plein jeu, pleno – teljes
 • poco – kissé
 • poco a poco – fokról fokra
 • poi – azután
 • possibile – lehető
 • poussé – tolva
 • precipitando – nekieredve
 • prestissimo – nagyon gyorsan
 • presto – sebesen
 • prima vista – első látás
 • Primo – első
 • quasi – mintegy
 • quieto – nyugodtan
 • rallentando (rall.) – lassúbbodva
 • rapido, rapidamente – sebesen
 • ravvivando – újjáéledve
 • risoluto – határozottan
 • risvegliato – frissen, feléléndülve
 • ritardando (ritard.) – lassulva
 • ritenuto (rit.) – lassítva
 • rubato – kötetlen ritmus vagy tempó („rabolva” – az egyik hang a másik rovására nő)
 • scherzando – játékosan
 • scorrevole – folyamatosan, folyékonyan
 • segue – következik (megállás nélkül tovább)
 • selantando – lassítva
 • semplice – egyszerűen
 • sempre – mindig
 • serrando, serré – gyorsítva
 • simile (sim.) – hasonlóképpen
 • sin, sino – -ig
 • spiritoso – lelkesen, élénken
 • strascinando – vontatottan
 • strepitoso – zajosan, lármásan
 • stringendo (string.) – gyorsulva
 • subito – hirtelen
 • sussurrando – suttogva
 • tanto – nagyon
 • Tempo I., tempo primo – az első tempó
 • teneramente – gyengéden
 • tiré – húzva
 • tornando – visszatérve
 • tosto – sebesen
 • tranquillo – nyugodtan
 • trés – nagyon
 • triste, con tristezza – szomorúan
 • tumultuoso – viharosan, izgatottan
 • un poco – kissé
 • ut supra – mint előbb („mint fentebb” – mivel a kotta feljebbi sora időben korábbi)
 • veloce – sebesen
 • vigoroso – erélyesen
 • violento – hevesen
 • vite – gyorsan
 • vivace – élénken, gyorsan
 • vivo – élénken
 • volante – repülve, gyorsan

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szabolcsi Bence – Tóth Aladár: Zenei lexikon, Zeneműkiadó Vállalat, 1965.”tempo” III. k. 501. o.

Források[szerkesztés]

 • Szabolcsi Bence - Tóth Aladár: Zenei lexikon, Zeneműkiadó Vállalat, 1965.

Külső hivatkozások[szerkesztés]

 • zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap