Szinkópa (egyértelműsítő lap)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Szinkópa (görög.: syn együtt; koptein ütni; lat. "syncope") jelentése:

  • Szinkópa (zene) – a zenei hangsúly áttevődése az egyébként hangsúlytalan ütemrészre azáltal, hogy egy hangsúlytalan hangot egy azt követő hangsúlyos hanggal kötünk össze
  • Szinkópa (fonetika) – két mássalhangzó között egy hangsúlytalan magánhangzó kiesése a szó belsejében
  • Szinkópa (verstan) – egy szótag kiesése a versben
  • Szinkópa (orvostudomány) – rövid ideig tartó eszméletlenség
  • Szinkópia (felirat-tan) - rövid egyszerűsített megfogalmazás a (Synchronization-copy) és a szinonimák nyelvezetében. Közös vonásuk a hallás utáni nyelvértés, nyelvezet értelmezése, átfogalmazása a hallott, a tanult s a rögzült nyelv között a legoptimálisabb felfogás érdekében villanásnyi időt hagyva annak detektálására s rögzítésére, még ingerszegény környezetben is. Mindezt a feliratozás szubdiverzitása teszi kívánnivalóvá, ahol csekély időt hagy a szövegértelmezésre s az időzítések spontán kurtára való hagyása.
Hasonlók keresése
  • az összes cikk, amelynek a címe azzal a szöveggel kezdődik, hogy Szinkópa
  • az összes cikk, amelynek a címében előfordul az a szöveg, hogy Szinkópa (vagy valami hasonlóan írt szövegrész)
  • az összes cikk, amelyben előfordul az a szöveg, hogy Szinkópa (vagy valami hasonlóan írt szövegrész)