Szerkesztő:Gulyastorm/katonai rövidítések

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Magyar[szerkesztés]

Honvédségi szervezetek[szerkesztés]

rövidítés megnevezés
HM[1] Honvédelmi Minisztérium
MH HFKP[2] MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

Rendfokozat vagy alkalmazási jogviszony[szerkesztés]

rövidítés megnevezés
alez. alezredes
altbgy. altábornagy
ezds. ezredes
fhdgy. főhadnagy
ftőrm. főtörzsőrmester
hdgy. hadnagy
honv. honvéd
ka.[3] közalkalmazott
kotv.[3] kormánytisztviselő
koük.[3] kormányzati ügykezelő
közkat. közkatona
mv.[3] munkavállaló
őrgy. őrnagy
őrm. őrmester
őrv. őrvezető
szds. százados
szkv. szakaszvezető
tiz. tizedes
tőrm. törzsőrmester
vezds. vezérezredes
vőrgy. vezérőrnagy
zls. zászlós


Egyéb[szerkesztés]

rövidítés[4] megnevezés
br. báró
dd. dandár
elg. ellenség(es)
ezd. ezred
fő. folyamőr
g. gazdászati
gá. gépágyús
gk. gépkocsi, gépkocsizó
gl. gépesített lövész (pl. GL Szd - gépesített lövész század)
gv. gépvontatású
gy. dd. gyalogdandár
gy. e. gyalogezred
h. helyettes (pl. szd. pkh. - századparancsnok-helyettes, ÜTIH - ügyeletestiszt-helyettes)
hdm. hadidíszítménnyel
hds. hadsereg
hdt. hadtest
hgy. hegyi
HK Honvédelmi Közlöny
hk. harckocsi (pl. HK DD - Harckocsi dandár)
ho. hadosztály
hsz. hadiszalagon, hadiszalagos
hu. huszár
k. ho. könnyű hadosztály
KMTR Mária Terézia Katonai Rend
kmz. különleges műveleti zászlóalj
kp. kerékpáros
ldd. lövészdandár
lg. lovag
lgv. légvédelmi
lov. lovas
löv. lövész
MÉR Magyar Érdemrend
MKBÉ Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronzérme
(Signum Laudis)
MKEÉ Újólagos Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Ezüstérme
(Signum Laudis)
MTAVÉ Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem
ns. nemes
nyá. nyugállományú
oszt. osztály, osztályú
pc. páncélos
pcgk. páncélgépkocsi
pct. páncéltörő
pk. parancsnok
pság. parancsnokság
psz. próbaszolgálatos
sv. sorozatvető
sv.o. sorozatvető osztály
sz. szakasz
szd. század
t. tartalékos
táb. tábori
tbk. tábornok
tü. tüzér, tüzérség(i)
ÜI ügyeletes írnok
ÜTI ügyeletes tiszt
v. vitéz
vfkp. vezérfőkapitány
vk. vezérkari
Vkf. Honvéd Vezérkar főnöke
vkf. vezérkari főnök
z. zászlóalj
zlj. zászlóalj

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás 1. melléklet
  2. Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző szervezetek átalakításával és a területvédelem járási szintű feladatrendszerével összefüggő szervezési feladatokról, valamint egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 72/2016. (XII. 23.) HM utasítás. In.: Kivatalos Értesítő. 2016/65. sz., 6005. p.
  3. a b c d A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 1. melléklet
  4. Makai Ágnes–Sallay Gergely Pál: A Mária Terézia Katonai rend Történetének utolsó fejezete. In.: Hadtörténelmi Közlemények. 118. évf., 4. sz., 1073. p.