Szerkesztő:Gulyastorm/katonai rövidítések

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Magyar[szerkesztés]

Katonai szervezet[szerkesztés]

rövidítés[1] megnevezés
MH HFKP MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

Egyéb[szerkesztés]

rövidítés[2] megnevezés
alez. alezredes
altbgy. altábornagy
br. báró
dd. dandár
elg. ellenség(es)
ezd. ezred
ezds. ezredes
fhdgy. főhadnagy
fő. folyamőr
g. gazdászati
gá. gépágyús
gk. gépkocsi, gépkocsizó
gv. gépvontatású
gy. dd. gyalogdandár
gy. e. gyalogezred
hdgy. hadnagy
hdm. hadidíszítménnyel
hds. hadsereg
hdt. hadtest
hgy. hegyi
HK Honvédelmi Közlöny
ho. hadosztály
honv. honvéd
hsz. hadiszalagon, hadiszalagos
hu. huszár
k. ho. könnyű hadosztály
KMTR Mária Terézia Katonai Rend
kp. kerékpáros
lg. lovag
lgv. légvédelmi
lov. lovas
löv. lövész
MÉR Magyar Érdemrend
MKBÉ Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronzérme
(Signum Laudis)
MKEÉ Újólagos Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Ezüstérme
(Signum Laudis)
MTAVÉ Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem
ns. nemes
nyá. nyugállományú
oszt. osztály, osztályú
őrgy. őrnagy
őrv. őrvezető
pc. páncélos
pcgk. páncélgépkocsi
pct. páncéltörő
pk. parancsnok
pság. parancsnokság
psz. próbaszolgálatos
sz. szakasz
szd. század
szds. százados
szkv. szakaszvezető
t. tartalékos
táb. tábori
tbk. tábornok
tiz. tizedes
tü. tüzér, tüzérség(i)
v. vitéz
vezds. vezérezredes
vfkp. vezérfőkapitány
vk. vezérkari
Vkf. Honvéd Vezérkar főnöke
vkf. vezérkari főnök
vőrgy. vezérőrnagy
z. zászlóalj
zlj. zászlóalj
zls. zászlós

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző szervezetek átalakításával és a területvédelem járási szintű feladatrendszerével összefüggő szervezési feladatokról, valamint egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 72/2016. (XII. 23.) HM utasítás. In.: Kivatalos Értesítő. 2016/65. sz., 6005. p.
  2. Makai Ágnes–Sallay Gergely Pál: A Mária Terézia Katonai rend Történetének utolsó fejezete. In.: Hadtörténelmi Közlemények. 118. évf., 4. sz., 1073. p.