Ugrás a tartalomhoz

Szerkesztő:Gulyastorm/katonai rövidítések

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

[1]

Magyar

[szerkesztés]

Honvédségi szervezetek

[szerkesztés]
rövidítés megnevezés[2]
HKK Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
HM[3] Honvédelmi Minisztérium
HM ÁLF HM Állami Légügyi Főosztály
HM BEF HM Belső Ellenőrzési Főosztály
HM GTSZF HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály
HM HF HM Hatósági Főosztály
HM HIM HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
HM HPF HM Humánpolitikai Főosztály
HM JIHÁT HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár
HM KIF HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály
HM KTKF HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály
HM NEF HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály
HM OTKF HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály
HM TKF HM Tervezési és Koordinációs Főosztály
HM TLSZ HM Tábori Lelkészi Szolgálat
HM VFF HM Vagyonfelügyeleti Főosztály
HM VGH HM Védelemgazdasági Hivatal
HM VIF HM Védelmi Igazgatási Főosztály
HM VPF HM Védelempolitikai Főosztály
KNBSZ Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
MH Magyar Honvédség
MH AA[4] MH Altiszti Akadémia
MH BHD MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
MH CKELMK[5] MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ
MH EK MH Egészségügyi Központ
MH GEOSZ MH Geoinformációs Szolgálat
MH HFKP[6] MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
MH KIMK[5] MH Kiber- és Információs Műveleti Központ
MH MI MH Modernizációs Intézet
MH SZHTP[4] MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság
MH TP MH Transzformációs Parancsnokság
MH TTP[4] MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
MHP Magyar Honvédség Parancsnoksága
MHP BEF MHP Belső Ellenőrzési Főnökség
MHP BTF MHP Biztonságtechnikai Főnökség
MHP EÜCSF MHP Egészségügyi Csoportfőnökség
MHP HDMCSF MHP Hadműveleti Csoportfőnökség
MHP HSZ KIB MHP Haderőnemi Szemlélőség (kibervédelmi)
MHP HSZ KM MHP Haderőnemi Szemlélőség (különleges műveleti)
MHP HSZ LE MHP Haderőnemi Szemlélőség (légierő)
MHP HSZ LOG MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika)
MHP HSZ SZF MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld)
MHP HTCSF MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség
MHP IICSF MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség
MHP JIF MHP Jogi és Igazgatási Főnökség
MHP KIKCSF MHP Kiképzési Csoportfőnökség
MHP LOGCSF MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség
MHP PGF MHP Pénzügyi Gazdasági Főnökség
MHP RBF MHP Repülésbiztonsági Főnökség
MHP SZCSF MHP Személyzeti Csoportfőnökség
MHP TVF MHP Tervezési és Vezetési Főnökség

Rendfokozat vagy alkalmazási jogviszony

[szerkesztés]
rövidítés megnevezés
alez. alezredes
altbgy. altábornagy
ezds. ezredes
fhdgy. főhadnagy
ftőrm. főtörzsőrmester
hdgy. hadnagy
honv. honvéd
ka.[7] közalkalmazott
kotv.[7] kormánytisztviselő
koük.[7] kormányzati ügykezelő
közkat. közkatona
mv.[7] munkavállaló
őrgy. őrnagy
őrm. őrmester
őrv. őrvezető
szds. százados
szkv. szakaszvezető
tiz. tizedes
tőrm. törzsőrmester
vezds. vezérezredes
vőrgy. vezérőrnagy
zls. zászlós

Egyéb

[szerkesztés]
rövidítés[8] megnevezés
br. báró
dd. dandár
elg. ellenség(es)
ezd. ezred
fő. folyamőr
g. gazdászati
gá. gépágyús
gk. gépkocsi, gépkocsizó
gl. gépesített lövész
gv. gépvontatású
gy. dd. gyalogdandár
gy. e. gyalogezred
hdm. hadidíszítménnyel
hds. hadsereg
hdt. hadtest
hgy. hegyi
HK Honvédelmi Közlöny
hk. harckocsi
ho. hadosztály
hsz. hadiszalagon, hadiszalagos
hu. huszár
k. ho. könnyű hadosztály
KMTR Mária Terézia Katonai Rend
kmz. különleges műveleti zászlóalj
kp. kerékpáros
ldd. lövészdandár
lg. lovag
lgv. légvédelmi
lov. lovas
löv. lövész
MÉR Magyar Érdemrend
MH PK[4] a Magyar Honvédség parancsnoka
MKBÉ Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronzérme
(Signum Laudis)
MKEÉ Újólagos Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Ezüstérme
(Signum Laudis)
MTAVÉ Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem
ns. nemes
nyá. nyugállományú
oszt. osztály, osztályú
pc. páncélos
pcgk. páncélgépkocsi
pct. páncéltörő
pctt. páncélozott
pk. parancsnok
pság. parancsnokság
psz. próbaszolgálatos
sv. sorozatvető
sv.o. sorozatvető osztály
sz. szakasz
szd. század
t. tartalékos
táb. tábori
tbk. tábornok
tü. tüzér, tüzérség(i)
ÜI ügyeletes írnok
ÜTI ügyeletes tiszt
v. vitéz
vfkp. vezérfőkapitány
vk. vezérkari
Vkf. Honvéd Vezérkar főnöke
vkf. vezérkari főnök
z. zászlóalj
ZHCS[9] zászlóalj-harccsoport
zlj. zászlóalj

Jegyzetek

[szerkesztés]
  1. „Gdgddhsshshsjshshshdhdjdjjddj”.  
  2. A Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás- vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról szóló 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás 1. melléklete. In.: Hivatalos Értesítő. 2020/34. sz., 3311–3312. o.
  3. A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás 1. melléklet
  4. a b c d A Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság kialakításával összefüggő feladatokról szóló 11/2021. (III. 12.) HM utasítás. In.: Hivatalos Értesítő. 2021/12. sz., 1066. o.
  5. a b A Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő feladatokról szóló 32/2021. (VII. 23.) HM utasítás. In.: Hivatalos Értesítő. 2021/36. sz., 3482. o.
  6. Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző szervezetek átalakításával és a területvédelem járási szintű feladatrendszerével összefüggő szervezési feladatokról, valamint egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 72/2016. (XII. 23.) HM utasítás. In.: Hivatalos Értesítő. 2016/65. sz., 6005. p.
  7. a b c d A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 1. melléklet
  8. Makai Ágnes–Sallay Gergely Pál: A Mária Terézia Katonai rend Történetének utolsó fejezete. In.: Hadtörténelmi Közlemények. 118. évf., 4. sz., 1073. p.
  9. Az MH Zászlóalj-harccsoport-II. modulelemei (magyar nyelven). bocskaidandar.hu, 2019. szeptember 27. (Hozzáférés: 2022. február 6.)