Sombori József

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Sombori József, Zsombory (Zetelaka, Udvarhelyszék, 1783. szeptember 27.Székelyudvarhely, 1822. április 19.) esperes-plébános, hitszónok, címzetes kanonok, tanulmányíró.

Élete[szerkesztés]

Tanult Székelyudvarhelyt, 1801-től 1807-ig pedig a kolozsvári római katolikus főiskolában. 1805-ben püspöke, Mártonffy József a nagyszombati kispapi intézetbe küldte. 1806 augusztusában visszatért Erdélybe és szeptember 28-án miséspappá szenteltetett fel. Előbb marosvásárhelyi káplán, 1811 szeptemberétől a károlyfehérvári növendékpapoknál az egyházi történet és jog tanára és aligazgató volt. 1812 szeptemberében Székelyudvarhelyre ment helyettes plébánosnak, ahol 1816. december 6-án rendes plébános, esperes és címzetes kanonok lett.

Írásai[szerkesztés]

Cikkei az Erdélyi Múzeumban (1814-18. III. füzet. Egy-két észrevétel a magyar nyelv mostani állapotjáról, VIII. Jegyzetek egy nemzeti jeles író készületére); a Tudom. Gyűjteményben (1835. III. A hajdani ns. székely nemzet áldozó poharáról, a Nagyküküllő és Székely-Udvarhely cz. hirlapokban is megjelent 1906-ban).

Munkái[szerkesztés]

  • A haza szeretete egy beszédben, mellyet a m.-vásárhelyi róm. kath. nagy templomban pünkösd hava 22. 1809-ben elmondott. Marosvásárhely.
  • Egy szó a felkelő magyar nemességhez T. N. Küküllő-vármegye Zászlóinak felszenteltetése alkalmatosságával. Sz. Mihály hava 1. napján 1809. Uo.
  • Tizenkét egyházi beszédek, melyeket annyi ünnepekre készített és el mondott... 1808. Csik Somlyó, 1810.
  • Tizenkét keresztényi elmélkedések, melyeket készített és elmondott... 1810. Kolozsvár, 1811.
  • Néhai mélts. g. Tancsi Földvári Terézia asszonynak, mélts. g. Göncz-Ruszkai Kornis János úr... házastársának dicséretes emlékezete, egy halotti beszédben. Melyet készített és bújt más hav. 15-én Maros-Vásárhely 1811. elmondott. (M.-Vásárhely).
  • S. I. egyházi beszédei 2 kötetben. Kiadja Hilibi Gál Domokos. 2. jobbított kiadás. Kolosvár, 1828.

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

  • Ferenczy Jakab-Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Pest, Szent István Társulat, 1856.
  • Ferenczi Sándor: A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti névtára. Bp.-Kolozsvár, Szent István Társulat-Verbum, 2009.
  • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.