Radó Péter

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Radó Péter
Radó Péter a 21 század kihívásai konferencián.jpg
Születési név Radó Péter
Született 1958. június 17.
Budapest
Nemzetisége magyar magyar
Házastársa Sulai Erika, pedagógus
Gyermekei Radó Mátyás (1986), Radó Márta (1988), Radó Hanna (1995)
Foglalkozása oktatáskutató, oktatáspolitikai elemző

Radó Péter blogja

Radó Péter (Budapest, 1958. június 17. – ) oktatáskutató, oktatáspolitikai elemző.

Életpályája[szerkesztés]

Radó Péter a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1976-ban. Egyetemi tanulmányait az ELTE levéltár–történelem szakán fejezte be 1983-ban. 1983 és 1988 között könyvtárosként dolgozott. 1988-tól az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, 1990-től a kutatócsoport vezetője volt. 1994-1996 között a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztályát, majd a Civil Kapcsolatok Igazgatóságát vezette. Lemondása után az Országos Közoktatási Intézetben oktatáskutatóként és az OSI-Budapest oktatási programjában tanácsadóként dolgozott. 1998-2001 között az OSI Oktatáspolitikai Intézetének igazgató helyettese volt. Az intézet megszűnése után két évig a szerb oktatási miniszter tanácsadójaként dolgozott. 2003-2007 között az Oktatáspolitikai Elemzések Központját vezette. 2008 óta az Expanzió Humán Tanácsadó vezető tanácsadója.

Radó Péter számos egyetemen tanít oktatáspolitikai elemzésről és a kisebbségek oktatásáról szóló kurzusokat. Nemzetközi fejlesztő szervezetek megbízásából tanácsadóként, szakértőként és képzőként dolgozott 18 délkelet-európai, kelet-európai és közép-ázsiai országban. Kisebbségszociológia, oktatáspolitikai elemzés, oktatási rendszerek kormányzása és a kisebbségek oktatása körében több mint hatvan tanulmányt és könyvet publikált magyarul, angolul és számos más európai nyelven. 2010-2014 között az OktpolCafé oktatáspolitikai blog társszerzője. 2012-2013-ban a Magyar Pedagógiai Társaság [1] című stratégia elkészítését szolgáló program vezetője volt.

Radó Péter szűkebb szakterülete az oktatási rendszerek elemzése, oktatáspolitikai elemzés és tervezés, program- és közpolitika értékelés.

Szakterület[szerkesztés]

 • Oktatáspolitikai elemzés, tervezés, oktatási rendszerek elemzése
 • Oktatáspolitikák és oktatásfejlesztési programok értékelése
 • Kisebbségek oktatása, oktatási egyenlőtlenségek
 • Stratégiai tervezés és fejlesztés az oktatásban
 • Kisebbségkutatás

Könyvek[szerkesztés]

Publikációk[szerkesztés]

 • Decentralizacija na ucilisnovo obrazovanije v Bulgaria. (Decentralization in the Bulgarian education system.) Sofia, 2009. Institut Otvoreno Obsestvo.
 • A tanulási eredményekre orientált megközelítés érvényesülése az oktatási szektorban. (Promoting the learning outcomes based approach in the Hungarian education sector.) In: Oktatás és képzés 2010. Műhelybeszélgetések 2007. Budapest, 2008. Oktatási és Kulturális Minisztérium
 • Professionalizing Teachers: The Wider Policy Context. In: Professional Development. Experiences from educators for educatiors. Edited by: W. Duffie VanBalkom & Snezana Mijatovic. Calgary, 2006. Canadian International Development Agency.
 • Államháztartási reform az oktatási szektorban. Oktatáspolitikai jegyzet. (Treasury Reform in the Education Sector. Policy Brief.) In: Új Pedagógiai Szemle 2006/június.
 • Támogató rendszerek a pedagógusok munkájában. (Support Services for the Work of Teachers) In: A pedagógusszakma megújításának kihívásai. Oktatási Minisztérium. 2005.
 • (Péter Radó and others) Tanulás Magyarországon. (Learning in Hungary) Az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése. Budapest, Sulinova Kht. 2005.
 • A tanulásfejlesztés politikája. (Policy for Improving Learning) In: A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló. Felnőttoktatási Akadémia 2003. Budapest, 2004. Országos Közoktatási Intézet.
 • (with Éva Révész) The Role of Hungarian County Public Education Funds in the Development of the Primary and Secondary Education of Roma Pupils. Budapest, 2003. Local Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Institute
 • (with Erzsébet Czachesz) Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. (Educational Inequalities and Special Needs) In: Jelentés a magyar közoktatásról 2003. (Szerk: Halász Gábor és Lannert Judit) Budapest, 2003. Országos Közoktatási Intézet.
 • Myth or Reality? High Quality Education in Central and Eastern Europe In: Degrees of Separation. Schools and Students behind the Education Curtain. Local Government Brief Fall/2002.
 • Roma Students in the Hungarian Education System. In: Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. A Dutch-Hungarian comparison. (edited by K. Phalet and A. Örkény) 2001. Ashgate
 • Bevezetés az oktatáspolitikai elemzésbe: romák és az iskola. (Introduction to Educational Policy Analysis: Roma and the Schools.) In: Iskolakultúra, 2001. December
 • The Hungarian Reform Experience. In: Proceedings of the Educational Policy Workshop January 24-27, 2001. Kyiv, 2001. International Renaissance Foundation.
 • Roma Education Policies in Hungary. In: The Roma Education Resource Book. (edited by McDonald-Kovács-Fényes) 2001. Institute for Educational Policy, Open Society Institute Budapest.
 • Kisebbségek oktatása a Balkánon. (Education of Minorities on the Balkans) In: Educatio, 2000/Nyár.
 • Miről is beszélünk? (What are we talking about?) In: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. (Born to be Gipsy. Studies and documents) (Szerk. Hováth – Landau – Szalai)Budapest, 2000. Aktív Társadalom Alapítvány – Új Mandátum Kiadó
 • Speciális igények az oktatásban. (Special Needs in Education) In: Jelentés a magyar közoktatásról 2000. (Szerk: Halász Gábor és Lannert Judit) Budapest, 2000. Országos Közoktatási Intézet.
 • Hátrányok és hátránykompenzálás az oktatásban. (Disadvantages and their Compensation in Education) In: Önkormányzat és közoktatás ’99. (Szerk: Palotás Zoltán) Szekszárd, 1999. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
 • (with Krisztina Kardos) Nemzeti kisebbségek, romák és bevándorlók oktatása az Európai Unióban és Magyarországon (Education of National Minorities, Roma and Immigrants in the European Union and Hungary) In: Európai Tükör, 1999. 1.sz.
 • Romák és esélyek. (Roma and Chances) In: Fundamentum, 1998/1-2. sz.
 • Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról. (Report on the Education of Roma Students in Hungary) Budapest, 1997. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal.
 • Romák és a felsőoktatás. (Roma and the Higher Education) In: Mit tehet a magyar felsőoktatás a roma fiatalok hatékonyabb oktatásáért? Tudományos Közlemények IV. 1997.
 • (with Eszter Harsányi) Cigány tanulók a magyar iskolában. (Roma Students in the Hungarian School) In: Educatio, 1997/tavasz
 • A cigányság oktatásának fejlesztése. (The Development of the Education of Roma) In: Iskolakultúra. V. évfolyam, 24. szám.
 • A kisebbségi oktatás fejlesztése. (The Development of the Education of Minorities) Az MKM stratégiai munkabizottsága számára készített háttértanulmány. Bp. 1995. Az Új Katedra novemberi melléklete.
 • Asszimiláció és nyelvváltás a magyarországi szlovének körében. (Assimilation and Language Shift among Slovenes in Hungary) In: Regio, 1996/1.sz.
 • Reprezentácia Slovákov v Madarsku v miesanych slovensko-madarskych osadách. (Representation of Slovaks in Hungary in Mixed Slovak-Hungarian Settlements) In: 275 Rokov v Békésskej Cabe. Békéscsaba, 1995.
 • Kisebbségi nyelvhasználati jogok és gyakorlat Magyarországon. (Minority Language Rights and Practice in Hungary) In: Kisebbségek és önkormányzat. Minoritás könyvek 1. Bp. 1994. Minoritás Alapítvány.
 • Magyar nemzetiségi önkormányzat a szlovéniai muravidéken. (The Self-government of Hungarians in Muravidék, Slovenia) In: Regio 1993/3.sz.
 • (with Ildikó Szabó) Fájdalommentes asszimiláció? Beszélgetés a kétnyelvűségről a szlovéniai Völgyifaluban. (Painless Assimilation? Conversations about Bilinguailism in Völgyifalu, Slovenia) In: Pedagógiai Szemle 1993/11.sz.
 • A Bács-Kiskun megyei nemzeti közösségek. (The Vitality of National Minority Communities in Bács-Kiskun County) In: Dunatáji találkozás. A kecskeméti Katona József Múzeum közleményei 5. Kecskemét, 1992.
 • A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata Magyarországon. (Public Language Usage among National Minorities in Hungary) In: Regio 1992/2.sz.
 • Asszimiláció és nyelvhasználat. Nemzeti kisebbségek Magyarországon. (Assimilation and Language Usage. National Minorities in Hungary) Budapest, 1992. Citoyen Kiadó.
 • Nyelvhasználat és nyelvi szocializáció a magyarországi horvátok között. (Language Usage and Lingual Socialization among the Croatians in Hungary) In: Dodola. Tanulmányok a magyarországi horvátokról. Pécs, 1990.
 • (with Gábor G. Tarján) Alsószentmárton. Előtanulmány egy cigány község vizsgálatához. (Alsószentmárton. A study about a Roma Village in Hungary) Pécs, 1990.
 • (with Éva Molnár and Gábor G. Tarján) Nagybörzsöny. Egy község múltja és jelene. (Nagybörzsöny. A German Village in Hungary) In: Együttélés. Tanulmányok a Pest megyei nemzetiségek köréből. Budapest, 1990.
 • Nemzettudat és közigazgatás összefüggése Grünwald Béla publicisztikájában. (National Consciousness and Public Administration in the Works of Béla Grünwald) In: Jogtudományi Közlöny 1982/9.sz.

Egyéb publikációk[szerkesztés]

Interjúk[szerkesztés]

Prezentációk[szerkesztés]

Videók[szerkesztés]

Videóinterjúk[szerkesztés]

Jegyzet[szerkesztés]

Források[szerkesztés]