Nyelv-garat ideg

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Nervus vagus és glossopharyngeus dúcai, Nervus accessorius

A nyelv-garat ideg többfunkciójú ideg. Mozgató, paraszimpatikus, általános érzéseket és ízérzéseket közvetítő funkciója van. Egyik ága látja el a vérnyomásérzékelőt (glomus caroticum).

Nyelv-garat ideg (IX. agyideg)[szerkesztés]

A nyelv-garat ideg (nervus glossopharyngeus) motoros és érző ideg.

A nyelv-garat ideg magvai[szerkesztés]

Az idegnek három magja van: a (1) fő motoros mag, a (2) paraszimpatikus mag, és az (3) érző mag.

A fő motoros mag (nucleus motorius principalis)[szerkesztés]

Ez a mag a nyúltvelő hálózatos állományának (formatio reticularis) a mélyében helyezkedik el. Mindkét agyféltekéből kap corticonuclearis rostokat.

A paraszimpatikus mag (nucleus parasympathicus)[szerkesztés]

Ezt a magot nevezzük nucleus salivatorius inferiornak. Afferens rostokat kap a hipotalamusztól a leszálló autonóm idegpályákon. Kap információkat a szaglórendszerből is, valamint ízérző információkat a szájüregből. Az efferens preganglionaris parasympathicus rostok a ganglion oticumban kapcsolódnak át. A postganglionaris rostok a fültőmirigyet (glandula parotis) idegzik be szekretorosan.

Az érző mag (nucleus sensorius)[szerkesztés]

A nucleus tractus solitarii része. Az ízérző ingerületek azon idegdúcok sejtjeinek a perifériás axonjain keresztül vezetődnek, amely ganglionok magában az ideg állományába beágyazva találhatók. A sejtek a centrális nyúlványai synapsist képeznek a mag sejtjeivel. Az efferens rostok átkereszteződnek a középsíkon és felszállnak az ellenoldali talamuszhoz. Az ebből kiinduló axonok a hátsó központi tekervény (gyrus postcentralis) alsó végében végződnek. Az általános érzésekre vonatkozó afferens információk az agytörzsbe az ideg felső ganglionján keresztül lépnek be, de a háromosztatú ideg gerincvelői magjában végződnek. A közös fejverőér (arteria carotis communis) elágazódásánál található nyomásérzékelő receptorból (baroreceptor) az afferens ingerületeket szintén a nyelv-garat ideg közvetíti. A carotis sinus reflex, amelyet a nyelv-garat ideg és a bolygóideg közvetít, az artériás vérnyomás szabályozásában játszik szerepet.

A nyelv-garat ideg lefutása[szerkesztés]

A nyelv-garat ideg gyökérszálak sorával lép ki a nyúltvelő felső részén az olivától oldalt lévő barázdában. A hátsó koponyagödörben hátrafelé fut, és a koponyából a torkolati nyíláson (foramen jugulare) keresztül lép ki. Az ideg felső és alsó érző dúcai itt helyezkednek el. Az ideg ezután leszáll a nyak felső részén a stylopharyngeus izomhoz, amelyet beidegez. Az ideg ez után előre halad a felső és középső garatfűző izmok között, és érző ágakat ad le a garathoz és a nyelv hátsó harmadához.

Források[szerkesztés]

 • Donáth Tibor: Anatómiai nevek (Medicina Kiadó 2005) (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 963-243-178-7, helyes ISBN 963-242-178-7
 • William F. Ganong: Az orvosi élettan alapjai (Medicina 1990) ISBN 963-241-783-6
 • Henry Gray: Anatomy of the human body (Bartleby.com; Great Books Online)
 • Kiss Ferenc: Tájanatómia (Medicina Kiadó 1961)
 • Kiss Ferenc: Rendszeres bonctan (Medicina Kiadó 1967)
 • Kiss Ferenc - Szentágothai János: Az ember anatómiájának atlasza (Medicina Kiadó 1959)
 • Lenhossék Mihály: Az ember anatomiája (Pantheon Irodalmi Intézet Rt.) (Budapest 1924)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia (Medicina Kiadó 1989) ISBN 963-241-789-5
 • Richard S. Snell: Clinical neuroanatomy (Lippincott Williams & Wilkins, Ed.6th 2006) Philadelphia, Baltimore, New York, London. ISBN 978-963-226-293-2
 • Eldra P. Solomon - Richard R. Schmidt - Peter J. Adragna : Human anatomy & physiology Ed. 2nd 1990 (Sunders College Publishing, Philadelphia) ISBN 0-03-011914-6
 • McMinn R. M. H - Hutchings R. T. - Pegington J. - Abrahams P.: A humán anatómia színes atlasza (Medicína Kiadó 1996) ISBN 963-242-366-6