NATO Fenntartó és Ellátó Ügynökség

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Az ügynökség bejárata.

A NATO Fenntartó és Ellátó Ügynökség - angolul NATO Maintenance and Supply Agency, rövidítve (NAMSA); franciául Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement – a NATO Fenntartási és Ellátási Szervezet - NAMSO - megalakulásakor, 1958-ban jött létre, mint a Szervezet végrehajtó eleme. Székhelye Capellen, mely Luxemburg délnyugati részén található, és Mamer önkormányzatához tartozik.

Minden NAMSO tagállam jogosult az ügynökség szolgáltatásait - saját belátása szerint - részben, vagy teljes egészében igénybe venni. A NATO Békepartnerségi Programjában részt vevő államok Együttműködési Szerződést köthetnek az ügynökséggel. A szerződést a NAMSO Igazgatótanács hagyja jóvá, és annak tartalmától függően az aláíró állam igénybe veheti az ügynökség tevékenységi körébe tartozó anyagokat és szolgáltatásokat.

Az Ügynökség feladatai[szerkesztés]

Az ügynökség feladatait az NAMSO Alapító Okirat határozza meg.[1] Ezek a főbb tevékenységi területek szerint:

Ellátás[szerkesztés]

 • Gyűjti és elemzi a tartalék alkatrészek elérhetőségét, műszaki paramétereit
 • Számvetést készít a várható felhasználásról, a beszállítási/beszerzési lehetőségekről
 • Kiválasztja és kezeli a tagállamok által egyenként túl drágán tartható alkatrészek listáját, megvalósítja azok hatékony ellátását a tagállamok részére
 • Átcsoportosításokkal megszünteti az egyenetlen ellátás hatásait

Fenntartás[szerkesztés]

 • Gyűjti és elemzi a javítható anyagok listáját
 • Számvetést készít a várható fenntartási és ellátási követelményekről
 • Biztosítja az alkatrészek és anyagok hatékony összetett javítását, karbantartását és nagyjavítását

Beszerzés[szerkesztés]

 • Folyamatosan bővíti ismereteit a beszerzési forrásokról
 • A közös beszerzéshez meghatározza a követelményeket
 • A leggazdaságosabb beszerzések érdekében meghatározza a beszerzendő termékek mennyiségét, a beszerzési stratégiát
 • Bár fő funkciója a legkedvezőbb árak elérése a termékek és szolgáltatások beszerzésénél, de emellett a NAMSO Igazgatótanács irányításával tervezi és végrehajtja e termékek és szolgáltatások gyakorlatias és egyenlő elosztását a tagállamok között

Technikai segítség[szerkesztés]

 • Biztosítja a tagállamok közötti információcserét a hasonló eszközök meghibásodásainak azonosításához és behatárolásához
 • Biztosítja, hogy az egyes nemzeti és a NATO ellátási szervezetei között ne jöjjenek létre átfedések
 • Logisztikai képzéseket tart igény szerint
 • Lehetővé teszi szükség esetén a tagállamok közötti kereszt-licenceléseket
 • Segítséget nyújt a tagállamok számára technikai eszközök rendszeresítési eljárásaihoz
 • A minőségbiztosítás területén és szakmai kérdésekben tanácsokat, utasításokat ad a tagállamok részére

Az ügynökség helye a NATO szervezetében[szerkesztés]

Az ügynökség helyét és alárendeltségi viszonyait az ábra mutatja.

Org setting NAMSA NATO hu.jpg

Felépítése[szerkesztés]

Az ügynökség 2007 januári általános szervezetei kialakítása az ábrán látható.[2]

NAMSA general org hu.jpg

Vezérigazgató[szerkesztés]

A vezérigazgatót a NATO főtitkárral folytatott konzultációt követően a NAMSO Igazgatótanács jelöli és választja. Szerződését az Igazgatótanács hagyja jóvá, a NATO főtitkár ellenjegyzi.

A vezérigazgató köteles végrehajtani az Igazgatótanács döntéseit, mindig az Igazgatótanács által megjelölt feladatokon dolgozni. A szervezetre vonatkozó terveket, költségvetési javaslatokat, beszámolókat az Igazgatótanács elé kell terjesztenie. Bár egyes feladatait delegálhatja az ügynökség más beosztottaira is, de mindenben egyszemélyes felelősséggel tartozik az Igazgatótanács felé; ugyanakkor az Igazgatótanács csak nagyon ritkán, a mindennapi operatív tevékenységet igénylő feladatait delegálhatja végrehajtásra a vezérigazgatónak. Nemzetközi szerződést nem írhat alá; A-5 (ezredes) szint és feletti beosztásokba kinevezést nem hajthat végre.

Az ügynökség és saját tevékenységéről az Igazgatótanácsnak köteles beszámolni.

Személyzet[szerkesztés]

Az ügynökség állománya lehet nemzetközi, vagy nem nemzetközi.

Az ügynökség állományának jelentősebb része a nemzetközi személyzethez tartozik. E személyek az Ottawai Egyezmény 17. cikkelye alapján, a NATO nemzetközi személyzetre vonatkozó alkalmazotti és nyugdíj szabályai alapján dolgoznak általában határozott idejű (de meghosszabbítható) szerződés szerint.

A nem nemzetközi állományra a NAMSO Igazgatótanács határozza meg az alkalmazási feltételeket, de azoknak meg kell felelniük a NATO általános személyügyi politikájának, a feltételeket egyeztetni kell a NATO főtitkárral, valamint szükséges a befogadó állam munkaügyi hatóságainak egyetértése is.

Az ügynökségnél nemzetközi állományban magyar alkalmazott is található. A megfelelő NAMSO és magyar együttműködés elősegítésére - luxemburgi székhellyel - összekötő tiszt dolgozik az ügynökségnél.

Adminisztratív koordináció[szerkesztés]

A NAMSA csak olyan szabályokat és előírásokat alkalmazhat, melyek mindenben a NATO szabályokat követik, azoktól csak igen kivételes esetekben lehet eltérni. Amennyiben mégis szükség lenne az általános szabályoktól eltérni, azt csakis az Igazgatótanács kezdeményezheti, arra jóváhagyást pedig csak az Észak-atlanti Tanács adhat.

Források[szerkesztés]

 1. NAMSO Alapító Okirat 2. javított változat (NC3O Charter 2nd Revision [PO/2000/167]), 2000. augusztus 30.
 2. http://www.namsa.nato.int/pdf/org_nn.pdf

Külső hivatkozások[szerkesztés]