Ugrás a tartalomhoz

Modul:Arguments

Ez a lap műszaki védett
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Arguments[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

Ez a modul az #invoke-kal hívott modulok paramétereinek egyszerű feldolgozását segíti. Ez egy meta-modul, azaz más modulok használják, ezért az #invoke-kal történő közvetlen hívása értelmetlen. Képességei:

  • A paraméterek kezdő és záró szőközöktől való megtisztítása (trim). Az üres paraméterek eldobása
  • A paramétereket az aktuális és a szülő feldolgozókeret is egyszerre át tudja adni. (Részletek lejjebb.)
  • A paraméterek átadhatók: más Lua modulból közvetlenül, vagy hibakereső (debug) konzolról.
  • A paraméterek, akkor kerülnek átvételre, amikor szükség van rájuk, ezzel elkerülhetők egyes, a referencia tag-ekből adódó problémák.
  • A legtöbb képesség testreszabható.

Alap felhasználási mód

Legelőször be kell tölteni a modult. Egyetlen függvényt, a getArgs-ot tartalmazza.

local getArgs = require('Modul:Arguments').getArgs

A legegyszerűbb esetben a getArgs a hívó modul fő függvényből meghívható. Az args változó egy tábla, amely az #invoke-ból jövő paramétereket tartalmazza. (Részletek lejjebb.)

local getArgs = require('Modul:Arguments').getArgs
local p = {}

function p.main(frame)
	local args = getArgs(frame)
	-- Ide jön a modul fő kódja.
end

return p

Javasolt a függvényt elsősorban az #invoke-ból jövő paraméterek kezelésére használni. Azért, mert ha modulunkat egy másik Lua-modul közvetlenül hívja, nem kell külön keret-objektumot alkalmazni, ami növeli a kód futási teljesítményét.

local getArgs = require('Modul:Arguments').getArgs
local p = {}

function p.main(frame)
	local args = getArgs(frame)
	return p._main(args)
end

function p._main(args)
	-- Ide jön a modul fő kódja.
end

return p

Ha több függvényben akarjuk felhasználni az #invoke-ból elérhető paramétereket, akkor egy külön függvénybe csomagolhatjuk a getArgs-ot:

local getArgs = require('Modul:Arguments').getArgs

local function makeInvokeFunc(funcName)
	return function (frame)
		local args = getArgs(frame)
		return p[funcName](args)
	end
end

local p = {}

p.func1 = makeInvokeFunc('_func1')

function p._func1(args)
	-- Ide jön az első függvény kódja.
end

p.func2 = makeInvokeFunc('_func2')

function p._func2(args)
	-- Ide jön a második függvény kódja.
end

return p

Opciók

A következő opciók érhetők el (az alábbi szakaszokban elmagyarázzuk):

local args = getArgs(frame, {
	trim = false,
	removeBlanks = false,
	valueFunc = function (key, value)
		-- a paramétreket feldolgozó kód
	end,
	frameOnly = true,
	parentOnly = true,
	parentFirst = true,
	wrappers = {
		'Sablon:Burkoló sablon',
		'Sablon:Másik burkoló sablon'
	},
	readOnly = true,
	noOverwrite = true
})

Szóközök elhagyása és üres paraméterek eltávolítása

Az üres paraméterek problémájába gyakran beleütköznek a MediaWiki-sablonokat Luába konvertálni kívánó kezdő programozók. A sablon szintaxisában az üres vagy csak white space-t tartalmazó karakterláncok hamis értékűnek számítanak. Ugyanakkor a Lua ezeket a karakterláncokat igaz értékűnek tekinti. Ha tehát nem figyelünk ezekre a különbségekre, akkor előfordulhat, hogy a Lua-modulban igazként kezelünk valamit, amit valójában hamis értékűnek kellene vennünk. Hogy az ilyen helyzeteket elkerülhessük, ez a modul alapértelmezésben eltávolítja az üres paramétereket.

Hasonló gondot okozhatnak a névtelen paraméterek is. Jóllehet a white space el van távolítva az #invoke-ból nevesített paraméterek elejéről és végéről, ez nem történik meg a névtelen, ún. pozicionális paraméterek esetén. A legtöbbször nincs szükség ezekre a karakterekre, ezért ez a modul alapértelmezésben eltávolítja azokat.

Ha mégis szükség van az üres paraméterekre, illetve a paraméterszéleken megtalálható white space-re, például bizonyos sablonok működésének pontos lemásolása céljából, akkor a trim illetve removeBlanks paramétereket hamisra (false) kell állítani.

local args = getArgs(frame, {
	trim = false,
	removeBlanks = false
})

A paraméterek testreszabott formázása

Néha bizonyos üres paramétereket el kívánunk hagyni, másokat azonban nem, vagy esetleg minden névtelen paramétert kisbetűssé kívánunk tenni. Ilyen feladatokat a valueFunc opció segítségével tudunk megoldani. Ennek a bemenete egy kétváltozós függvény (key és value), visszatérési értéke pedig egyetlen érték, ami az args táblában a key mezőben lesz található.

1. példa: A függvény az első névtelen paraméter értékét pontosan megtartja, az összes többi paraméter széleiről eltávolítja a white space-t, és a többi üres paramétert pedig elhagyja.

local args = getArgs(frame, {
	valueFunc = function (key, value)
		if key == 1 then
			return value
		elseif value then
			value = mw.text.trim(value)
			if value ~= '' then
				return value
			end
		end
		return nil
	end
})

2. példa: Ez a függvény elhagyja az üres paramétereket, és valamennyi értékét kisbetűsíti, de nem távolítja el a white space-t.

local args = getArgs(frame, {
	valueFunc = function (key, value)
		if not value then
			return nil
		end
		value = mw.ustring.lower(value)
		if mw.ustring.find(value, '%S') then
			return value
		end
		return nil
	end
})

Megjegyzés: a fenti függvény hibás, ha a bemenete nem string típusú vagy nil. Ez olyankor fordulhat elő, ha a getArgs függvényt modulunk fő függvényében használjuk, amelyet viszont egy másik Lua-modul hív meg. Ebben az esetben ellenőrizni kell a bemeneti paraméter típusát. Ilyen gond nem lép fel, ha egy speciális függvényt használunk fel az #invoke paramétereinek beolvasására (pl. p.main a fő kódunk és a p._main speciális függvényt alkalmazzuk).

A valueFunc függvényt szinte minden alkalommal meghívjuk, ha szükségünk van a args tábla egy elemére; ha szempont számunkra a kód hatékonysága, akkor figyeljük, hogy ne maradjanak a kódunkban rossz hatékonyságú elemek.

Keretek és szülő-keretek

Mind az aktuális, mind a szülősablon kerete adhat át paramétereket az args táblába. A legegyszerűbben ezt egy példán keresztül érthetjük meg. Legyen ez a Modul:ExampleArgs modul. Ez a neki átadott két első névtelen paramétert írja ki.

A Modul:ExampleArgs modulunkat meghívja a Sablon:ExampleArgs sablon, amely a következő kódot tartalmazza: {{#invoke:ExampleArgs|main|firstInvokeArg}}. Ez a hívás a firstInvokeArg kimenetet eredményezi.

Ha most meghívjuk aSablon:ExampleArgs-t, a következő történik:

Kód Eredmény
{{ExampleArgs}} firstInvokeArg
{{ExampleArgs|firstTemplateArg}} firstInvokeArg
{{ExampleArgs|firstTemplateArg|secondTemplateArg}} firstInvokeArg secondTemplateArg

Három kapcsoló áll rendelkezésünkre, hogy ezt a viselkedést megváltoztassuk: a frameOnly, a parentOnly és a parentFirst. Ha frameOnly kapcsolót használjuk, akkor csak az aktuális keret paramétereit fogadjuk el; ha a parentOnly kapcsolót állítjuk be, akkor csak szülőkeret paramétereit fogadjuk el, ha a parentFirst kapcsolót állítjuk be, mindkét helyről megkapjuk a paramétereket, de a szülőkeret élvez elsőbbséget az aktuálissal szemben. Ezek a TSAblonExampleArgs futásának eredményei:

frameOnly
Kód Eredmény
{{ExampleArgs}} firstInvokeArg
{{ExampleArgs|firstTemplateArg}} firstInvokeArg
{{ExampleArgs|firstTemplateArg|secondTemplateArg}} firstInvokeArg
parentOnly
Kód Eredmény
{{ExampleArgs}}
{{ExampleArgs|firstTemplateArg}} firstTemplateArg
{{ExampleArgs|firstTemplateArg|secondTemplateArg}} firstTemplateArg secondTemplateArg
parentFirst
Kód Eredmény
{{ExampleArgs}} firstInvokeArg
{{ExampleArgs|firstTemplateArg}} firstTemplateArg
{{ExampleArgs|firstTemplateArg|secondTemplateArg}} firstTemplateArg secondTemplateArg

Megjegyzések:

  1. Ha a frameOnly és a parentOnly kapcsolót is beállítjuk, a modul egyik paramétert sem fogja beolvasni. Valószínűleg ilyet nem akarunk.
  2. Bizonyos esetekben a szülő-keret nem elérhető: pl. getArgs eleve a szülőkeretet kapja meg aktuális helyett. Ebben az esetben csak az átadott keret paraméterei használhatóak (kivéve ha a parentOnly be van kapcsolva, mert ilyenkor egyetlen paramétert sem használunk fel). Ilyenkor a parentFirst és frameOnly kapcsolók hatástalanok.

Burkolósablonok (Wrappers)

A wrappers kapcsolót arra használjuk, hogy megjelöljük az ún. burkolósablonokat, vagyis olyan sablonokat, amelyeknek egyetlen funkciója az, hogy egy adott modult meghívjanak. Ha a modul érzékeli, hogy a burkolósablon hívja, akkor csak a szülősablon keretének paramétereit fogja tekintetbe venni, azaz csak a getArgs-nak átadott keret paramétereit fogja ellenőrizni. Ezzel elérjük, hogy a modult akár #invoke-kal, akár burkolósablonnal hívjuk, csak a szükséges paramétereket fogja ellenőrizni, növelve ezzel a kód hatékonyságát.

Például: Ha Sablon:Side box összes valódi tartalma (a noinclude tag-ek en kívül): {{#invoke:Side box|main}}, akkor semmi értelme, hogy megpróbáljuk megkeresni az #invoke parancsnak átadott paramétereket, mivel ilyenek egyszerűen nincsenek. Az #invoke paramétereinek fölösleges ellenőrzése elkerülhető parentOnly kapcsoló használatával is, de ha ezt tesszük, akkor a más sablonokban elhelyezett #invoke-ok paramétereit sem fogjuk látni. Pl. a |text=Some text a {{#invoke:Side box|main|text=Some text}} kódban mindig figyelmen kívül maradna, függetlenül attól, hogy mely lapról alkalmaznánk. A wrappers kapcsoló segítségével a Sablon:Side boxot burkolósablonként jelöljük meg, így a {{#invoke:Side box|main|text=Some text}} kód a legtöbb lapról működni fog, míg magán a Sablon:Side box lapon továbbra sem történik meg a fölösleges paraméter-ellenőrzés.

A burkolósablonokat karakterláncként, vagy azok tömbjeként adhatjuk meg.

local args = getArgs(frame, {
	wrappers = 'Sablon:Burkolósablon'
})


local args = getArgs(frame, {
	wrappers = {
		'Template:Burkoló 1',
		'Template:Burkoló 2',
		-- akárhány további (burkoló-) sablon neve megadható itt
	}
})

Megjegyzések:

  1. A modul automatikusan érzékeli, ha burkolósablon /sandbox allapjáról hívják, ezért a homokozóallapokat nem szükséges explicit módon megadni.
  2. A wrappers kapcsoló automatikusan igazítja a frameOnly és parentOnly kapcsolókat az értelemszerűen helyes működésre. Például, ha parentOnly kapcsolót a wrappers beállításával automatikusan false-ra állítanánk, akkor a burkolósablonon keresztül történő hívások a keret és a szülőkeret paramétereit minden esetben beolvasnák, míg a nem burkolósablonokon keresztül történő hívások mindig csak a keret paramétereit adnák át.
  3. Ha a wrappers kapcsoló be van állítva, de nem érhető el szülő keret, a modul monden esetben a getArgs-nak átadott keret paramétereit fogja kiolvasni.

Az args paramétertábla írása

Néha hasznosnak bizonyulhat, ha a paraméterek táblájába új értékeket tudunk elhelyezni. Ez ennek a modulnak az alapbeállításaival is lehetséges. (Jóllehet, általában véve jobb kódolási gyakorlat, ha új táblát hozunk létre az új értékekkel, és belemásoljuk a paraméterek közül a szükségeseket.)

args.foo = 'valamilyen érték'

Ez az alapviselkedés megváltoztatható a readOnly és noOverwrite kapcsolókkal. Ha a readOnly kapcsoló be van állítva, akkor az args paramétertáblába nem írható semmilyen új érték. Ha a noOverwrite be van állítva, akkor új értékek adhatók a táblához, de meglévőek nem írhatóak felül.

Lábjegyzetek

Ez a modul metatáblákat használ arra, hogy a paramétereket olvassanak ki az #invoke-ból. Ez lehetővé teszi, hogy mind a keret, és mind a szülőkeret paramétereit kiolvassuk anélkül, hogy a pairs() függvényt használnánk. Ez hasznos lehet akkor, ha a modulunk lábjegyzeteket (<ref> címkéket) tartalmazó bemenetet kaphat.

Ha a Luából <ref> címkét tartalmazó szöveget érünk el, a MediaWiki szoftver azonnal feldolgozza azt, és a lábjegyzet megjelenik a cikk alján. Amennyiben a szöveg végül nem kerül bele a kimenetbe, egy fantomjegyzet keletkezik – a listában megjelenik, de nem mutat rá hivatkozás. Ez olyan modulok számára volt probléma, amelyek a pairs() függvényt használták annak eldöntésére, hogy a paramétereket az aktuális keretből vagy annak szülőkeretéből vegyék, mivel ezek a modulok így automatikusan minden elérhető paramétert feldogoztak.

Ez a modul megoldja ezt a problémát azzal, hogy lehetővé teszi mind az aktuális, mind a szülő keret paramétereinek kiolvasását, de csak akkor, ha ténylegesen szükség van rájuk. A probléma azonban még előfordulhat, ha a pairs(args) függvényt a modul másik részén felhasználjuk.

Ismert problémák

A metatáblák használatának hátrányai is vannak. A legtöbb szokásos Lua-táblaeszköz nem működik rendesen az args táblán, beleértve a # operátort, a next() függvényt és a table könyvtár függvényeit. Ha mindenképpen szükséged van ezekre a modulodban, saját paraméterfeldolgozó függvényt kell írnod ennek a modulnak a használata helyett.

-- This module provides easy processing of arguments passed to Scribunto from
-- #invoke. It is intended for use by other Lua modules, and should not be
-- called from #invoke directly.

local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType

local arguments = {}

-- Generate four different tidyVal functions, so that we don't have to check the
-- options every time we call it.

local function tidyValDefault(key, val)
	if type(val) == 'string' then
		val = val:match('^%s*(.-)%s*$')
		if val == '' then
			return nil
		else
			return val
		end
	else
		return val
	end
end

local function tidyValTrimOnly(key, val)
	if type(val) == 'string' then
		return val:match('^%s*(.-)%s*$')
	else
		return val
	end
end

local function tidyValRemoveBlanksOnly(key, val)
	if type(val) == 'string' then
		if val:find('%S') then
			return val
		else
			return nil
		end
	else
		return val
	end
end

local function tidyValNoChange(key, val)
	return val
end

local function matchesTitle(given, title)
	local tp = type( given )
	return (tp == 'string' or tp == 'number') and mw.title.new( given ).prefixedText == title
end

local translate_mt = { __index = function(t, k) return k end }

function arguments.getArgs(frame, options)
	checkType('getArgs', 1, frame, 'table', true)
	checkType('getArgs', 2, options, 'table', true)
	frame = frame or {}
	options = options or {}

	--[[
	-- Set up argument translation.
	--]]
	options.translate = options.translate or {}
	if getmetatable(options.translate) == nil then
		setmetatable(options.translate, translate_mt)
	end
	if options.backtranslate == nil then
		options.backtranslate = {}
		for k,v in pairs(options.translate) do
			options.backtranslate[v] = k
		end
	end
	if options.backtranslate and getmetatable(options.backtranslate) == nil then
		setmetatable(options.backtranslate, {
			__index = function(t, k)
				if options.translate[k] ~= k then
					return nil
				else
					return k
				end
			end
		})
	end

	--[[
	-- Get the argument tables. If we were passed a valid frame object, get the
	-- frame arguments (fargs) and the parent frame arguments (pargs), depending
	-- on the options set and on the parent frame's availability. If we weren't
	-- passed a valid frame object, we are being called from another Lua module
	-- or from the debug console, so assume that we were passed a table of args
	-- directly, and assign it to a new variable (luaArgs).
	--]]
	local fargs, pargs, luaArgs
	if type(frame.args) == 'table' and type(frame.getParent) == 'function' then
		if options.wrappers then
			--[[
			-- The wrappers option makes Module:Arguments look up arguments in
			-- either the frame argument table or the parent argument table, but
			-- not both. This means that users can use either the #invoke syntax
			-- or a wrapper template without the loss of performance associated
			-- with looking arguments up in both the frame and the parent frame.
			-- Module:Arguments will look up arguments in the parent frame
			-- if it finds the parent frame's title in options.wrapper;
			-- otherwise it will look up arguments in the frame object passed
			-- to getArgs.
			--]]
			local parent = frame:getParent()
			if not parent then
				fargs = frame.args
			else
				local title = parent:getTitle():gsub('/sandbox$', '')
				local found = false
				if matchesTitle(options.wrappers, title) then
					found = true
				elseif type(options.wrappers) == 'table' then
					for _,v in pairs(options.wrappers) do
						if matchesTitle(v, title) then
							found = true
							break
						end
					end
				end

				-- We test for false specifically here so that nil (the default) acts like true.
				if found or options.frameOnly == false then
					pargs = parent.args
				end
				if not found or options.parentOnly == false then
					fargs = frame.args
				end
			end
		else
			-- options.wrapper isn't set, so check the other options.
			if not options.parentOnly then
				fargs = frame.args
			end
			if not options.frameOnly then
				local parent = frame:getParent()
				pargs = parent and parent.args or nil
			end
		end
		if options.parentFirst then
			fargs, pargs = pargs, fargs
		end
	else
		luaArgs = frame
	end

	-- Set the order of precedence of the argument tables. If the variables are
	-- nil, nothing will be added to the table, which is how we avoid clashes
	-- between the frame/parent args and the Lua args.
	local argTables = {fargs}
	argTables[#argTables + 1] = pargs
	argTables[#argTables + 1] = luaArgs

	--[[
	-- Generate the tidyVal function. If it has been specified by the user, we
	-- use that; if not, we choose one of four functions depending on the
	-- options chosen. This is so that we don't have to call the options table
	-- every time the function is called.
	--]]
	local tidyVal = options.valueFunc
	if tidyVal then
		if type(tidyVal) ~= 'function' then
			error(
				"bad value assigned to option 'valueFunc'"
					.. '(function expected, got '
					.. type(tidyVal)
					.. ')',
				2
			)
		end
	elseif options.trim ~= false then
		if options.removeBlanks ~= false then
			tidyVal = tidyValDefault
		else
			tidyVal = tidyValTrimOnly
		end
	else
		if options.removeBlanks ~= false then
			tidyVal = tidyValRemoveBlanksOnly
		else
			tidyVal = tidyValNoChange
		end
	end

	--[[
	-- Set up the args, metaArgs and nilArgs tables. args will be the one
	-- accessed from functions, and metaArgs will hold the actual arguments. Nil
	-- arguments are memoized in nilArgs, and the metatable connects all of them
	-- together.
	--]]
	local args, metaArgs, nilArgs, metatable = {}, {}, {}, {}
	setmetatable(args, metatable)

	local function mergeArgs(tables)
		--[[
		-- Accepts multiple tables as input and merges their keys and values
		-- into one table. If a value is already present it is not overwritten;
		-- tables listed earlier have precedence. We are also memoizing nil
		-- values, which can be overwritten if they are 's' (soft).
		--]]
		for _, t in ipairs(tables) do
			for key, val in pairs(t) do
				if metaArgs[key] == nil and nilArgs[key] ~= 'h' then
					local tidiedVal = tidyVal(key, val)
					if tidiedVal == nil then
						nilArgs[key] = 's'
					else
						metaArgs[key] = tidiedVal
					end
				end
			end
		end
	end

	--[[
	-- Define metatable behaviour. Arguments are memoized in the metaArgs table,
	-- and are only fetched from the argument tables once. Fetching arguments
	-- from the argument tables is the most resource-intensive step in this
	-- module, so we try and avoid it where possible. For this reason, nil
	-- arguments are also memoized, in the nilArgs table. Also, we keep a record
	-- in the metatable of when pairs and ipairs have been called, so we do not
	-- run pairs and ipairs on the argument tables more than once. We also do
	-- not run ipairs on fargs and pargs if pairs has already been run, as all
	-- the arguments will already have been copied over.
	--]]

	metatable.__index = function (t, key)
		--[[
		-- Fetches an argument when the args table is indexed. First we check
		-- to see if the value is memoized, and if not we try and fetch it from
		-- the argument tables. When we check memoization, we need to check
		-- metaArgs before nilArgs, as both can be non-nil at the same time.
		-- If the argument is not present in metaArgs, we also check whether
		-- pairs has been run yet. If pairs has already been run, we return nil.
		-- This is because all the arguments will have already been copied into
		-- metaArgs by the mergeArgs function, meaning that any other arguments
		-- must be nil.
		--]]
		if type(key) == 'string' then
			key = options.translate[key]
		end
		local val = metaArgs[key]
		if val ~= nil then
			return val
		elseif metatable.donePairs or nilArgs[key] then
			return nil
		end
		for _, argTable in ipairs(argTables) do
			local argTableVal = tidyVal(key, argTable[key])
			if argTableVal ~= nil then
				metaArgs[key] = argTableVal
				return argTableVal
			end
		end
		nilArgs[key] = 'h'
		return nil
	end

	metatable.__newindex = function (t, key, val)
		-- This function is called when a module tries to add a new value to the
		-- args table, or tries to change an existing value.
		if type(key) == 'string' then
			key = options.translate[key]
		end
		if options.readOnly then
			error(
				'could not write to argument table key "'
					.. tostring(key)
					.. '"; the table is read-only',
				2
			)
		elseif options.noOverwrite and args[key] ~= nil then
			error(
				'could not write to argument table key "'
					.. tostring(key)
					.. '"; overwriting existing arguments is not permitted',
				2
			)
		elseif val == nil then
			--[[
			-- If the argument is to be overwritten with nil, we need to erase
			-- the value in metaArgs, so that __index, __pairs and __ipairs do
			-- not use a previous existing value, if present; and we also need
			-- to memoize the nil in nilArgs, so that the value isn't looked
			-- up in the argument tables if it is accessed again.
			--]]
			metaArgs[key] = nil
			nilArgs[key] = 'h'
		else
			metaArgs[key] = val
		end
	end

	local function translatenext(invariant)
		local k, v = next(invariant.t, invariant.k)
		invariant.k = k
		if k == nil then
			return nil
		elseif type(k) ~= 'string' or not options.backtranslate then
			return k, v
		else
			local backtranslate = options.backtranslate[k]
			if backtranslate == nil then
				-- Skip this one. This is a tail call, so this won't cause stack overflow
				return translatenext(invariant)
			else
				return backtranslate, v
			end
		end
	end

	metatable.__pairs = function ()
		-- Called when pairs is run on the args table.
		if not metatable.donePairs then
			mergeArgs(argTables)
			metatable.donePairs = true
		end
		return translatenext, { t = metaArgs }
	end

	local function inext(t, i)
		-- This uses our __index metamethod
		local v = t[i + 1]
		if v ~= nil then
			return i + 1, v
		end
	end

	metatable.__ipairs = function (t)
		-- Called when ipairs is run on the args table.
		return inext, t, 0
	end

	return args
end

return arguments