Modern Könyvtár

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Modern Könyvtár
(könyvsorozat)
Az Modern Könyvtár borítódísze
Az Modern Könyvtár borítódísze

Szerző több író, szerk. Gömöri Jenő Tamás
Első kiadásának időpontja 19101920
Nyelv magyar
Témakör világirodalom
Részei 651 kötet
(elméletben, a gyakorlatban egy-egy nagyobb kötet több sorszámot is kapott, pl. 237–242)
Kiadás
Magyar kiadás Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.
Korabeli hirdetés
Karinthy Frigyes: Így írtok ti
Karinthy Frigyes: Így írtok ti (címlap)

A Modern Könyvtár egy 20. század eleji magyar könyvsorozat volt, szerkesztője Gömöri Jenő Tamás. Az egyes művek 1910 és 1920 között jelentek a következő sorrendben:

 • 1. sz. Mann Thomas. A boldogság akarása. Novellák. Gömöri Jenő fordítása. (67 l.)
 • 2. sz. Pikler Gyula. A lelki élet alaptörvényei. Az eszmélet helye a természetben. (28 l.)
 • 3. sz. Kosztolányi Dezső. A szegény kis gyermek panaszai. [Magyar költők I.] (30 l.)
 • 4. sz. Wedekind Frank. A hőstenor. Három jelenet. Bánóczi László fordítása. (32 l.)
 • 5. sz. Schwarz Gusztáv. Jogi napi kérdések. (32 l.)
 • 6. sz. Szini Gyula. Studiumok. Irodalmi és művészeti tanulmányok. (70 l.)
 • 7. sz. Nádai Pál. Bágyadt mosolygás. Tárcák. (32 l.)
 • 8. sz. Szini Gyula. Vándortáska. (60 l.)
 • 9. sz. Bergson Henri. Bevezetés a metafizikába. Fogarasi Béla fordítása. (40 l.)
 • 10. sz. Peterdi Andor. A sátor alatt. (48 l.)
 • 11–12. sz. Garvay Andor. Becstelen. 3 felvonásos drámai játék. 2. kiadás. (101 l.)
 • 13. sz. Biró Lajos. Kis drámák. (64 l.)
 • 14. sz. Carducci Giosué költeményei. Zoltán Vilmos fordítása. (30 l.)
 • 15. sz. Hildebrand Adolf. A forma problémája a képzőművészetben. Wilde János fordítása. (91 l.)
 • 16–17. sz. Nagyapó. [Benedek Elek] Mesék unokáimnak. (95 l.)
 • 18. sz. Szederkényi Anna. A kőfalon túl. Kép az életből. (45 l.)
 • 19–20. sz. Cholnoky Viktor. Beszélgetések. (119 l.)
 • 21. sz. Maeterlick Mór. Szent Antal csodája. 2 felvonásos szatirikus legenda. Cholnoky Viktor fordítása. (31 l.)
 • 22. Ego [Fried Margit]: Kleinmann Márta. Novellaciklus. 1911. 60 l.
 • 23. Révész Béla: A völgyben. Novellák. 1911. 54 l.
 • 24–25. Ibsen Henrik: Rosmersholm. 4 felvonásos színmű. Balogh Vilma fordítása. 1911. 77 l.
 • 26. Csokonai Vitéz Mihály: A’ özvegy Karnyóné s két szeleburdiak. – Gerson du Malheureux, vagy az ördögi mesterségekkel találtatott ifjú. Két vígjáték. 1911. 59 l.
 • 27–28. Garvay Andor: A pénz. – Egy szobakonyha. Két dráma. 1911. 91 l.
 • 29–30. Michaelis Karin: A veszedelmes életkor. Egy negyvenéves asszony naplója. Szederkényi Anna fordítása. 1911. 83 l.
 • 31–33. Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. Új dalsorozat. 1911. IV, 33 l.
 • 34. Schnitzler Artúr: Mici grófnő. Egyfelvonásos vígjáték. Gömöri Jenő fordítása. 1911. 40 l.
 • 35. Földes Artúr [Kapos Andor]: A tanító. Egyfelvonásos színjáték. – Horváth Ákos: Pompeji utolsó éje. Egyfelvonásos verses tragédia. 1911. 54 l.
 • 36–39. Tolsztoj Leó: Az életről. Nagy Sándor fordítása. 1911. 155 l.
 • 40. Nagy Sándor: Az élet művészetéről. 1911. 37 l.
 • 41–44. Dosztojevszkij M. Tivadar. A nagybácsi álma. Szabó Endre fordítása. 1911. 160 l.
 • 45. Biró Lajos: A sajtó. (Korunk mozgatói. I.) 1911. 42 l.
 • 46. Ostwald Wilhelm: Nagy emberek. Fogarasi Béla fordítása. 1911. 44 l.
 • 47–48. Schnitzler Artúr: Anatol. Színművek. Biró Lajos–Gömöri Jenő fordítása. 1911. 95 l.
 • 49. Kaffka Margit: Csonka regény és novellák. 1911. 58 l.
 • 50. Kóbor Tamás: Egyveleg. Novellák. 1911. 64 l.
 • 51–52. Lenkei Henrik–Szilágyi Géza: Májusi fagy. 3 felvonásos színmű. 1911. 80 l.
 • 53. Harnack Adolf: A szerzetesség ideáljai és története. Bencze János fordítása. 1911. 56 l.
 • 54. Kosztolányi Dezső: Őszi koncert. Kártya. (Magyar költők. III.) 1911. 29 l.
 • 55. Strindberg [Ágost]: Számum. Gömöri jenő fordítása. – Hartleben: A Lori. Bálint Lajos fordítása. – Heijermans: Ahasvér. Katona Gábor fordítása. Három színmű. 1911.
 • 56–57. Bernstein Henri: Utánam… 3-felvonásos színmű. Biró Lajos fordítása. 1911. 90 l.
 • 58–59. Audoux Marguerite: Marie Claire. Regény. Kémeri Erzsébet fordítása. 1911. 96 l.
 • 60. Révész Béla: A lárva mögött. Proletárnovellák. 1911. 64 l.
 • 61. Kunfi Zsigmond: A másik út. Tanulmányok a szociálizmus köréből. 1911. 62 l.
 • 62–64. Szabó Ervin: A tőke és a munka harca. 1911. 126 l.
 • 65. Somlyó Zoltán: Az átkozott költő. Megbeszélések az Istennel. (Magyar költők. IV.) 1911. 48 l.
 • 66–67. Rice, Alice Hegan: A bagdadi vőlegény. Színmű. Cholnoky Viktor fordítása. 1911. 86 l.
 • 68. Wied Gusztáv: Circus mundi. Novellák. Zoltán Vilmos fordítása. 1911. 52 1. l.
 • 69. Ritoók Emma: Négyen a tűz körül. Novellák. 1911. 64 l.
 • 70. Biró Lajos: A császár és más férfiak. Novellák. 1911. 64 l.
 • 71–73. Méray Horváth Károly és a magyar politika. (Politika és szociológia.) Az író előszavával és a szerkesztő bevezetésével. 1911. 110 l.
 • 74. Csáth Géza: Zeneszerző portrék. 1911. 36 l.
 • 75–76. Biró Lajos: Szolgák országa. Regény. 1911. 53 l.
 • 77. Nagy Lajos: Az asszony, a szeretője meg a férje. Novellák. 1911. 51, 1 l.
 • 78. Simándy Lajos: Az örök küzdelem. színmű. 1911. 76 l.
 • 79–81. Tolsztoj Leó: A Kreutzer-szonáta. Regény. Somogyi Ede fordítása. 1911. 109 l.
 • 82–83. U. az: Az élő holttest. Dráma 12 képben. Pásztor Árpád fordítása. 1911. 80 l.
 • 84. Schnitzler Artúr: Eleven órák. – Irodalom. Két színmű. Harmos Ilona fordítása. 1911. 46 l.
 • 85–88. Neményi Bertalan: A magyar nép állapota és az amerikai kivándorlás. A M. T. Akadémia által dicsérettel kitüntetett pályamű. 1911. 156 l.
 • 89–90. France Anatole: Epikuros kertje. Helvéth G. fordítása. 86 l.
 • 91–92. Balzac, Honoré de: Álarcos szerelem (Regény.) Zoltán Vilmos fordítása. 71 l.
 • 93. Hauptmann Gerhart: Elga. (Színmű.) Németh Andor fordítása. 55 l.
 • 94. Alba Nevis [Ungár Ila] új versei: Egy szerelmes lány könyvéből. 32 l.
 • 95–97. Kosztolányi Dezső: Bolondok. (Elbeszélések.) 128 l.
 • 98–99. Maeterlinck Maurice: Aglavaine és Selysette. Ford. és bevezette: Bárdos Artúr. 80 l.
 • 100. Rolland Romain: Beethoven élete. Mikes Lajos fordítása. (Nagy emberek I.) 54 l.
 • 101. Papini Giovanni válogatott elbeszélései. Zambra Alajos fordítása. 47 1 l.
 • 102–103. Strindberg [Ágost]: Pajtások. Négyfelvonásos komédia. Harmos Ilona fordítása. 72 l.
 • 104–105. Szilágyi Géza: Könyvek és emberek. Tanulmányok. 95 1 l.
 • 106. Ostwald Wilhelm: A tudomány. Kelen Ferenc fordítása. 29 l.
 • 107. Gellért Oszkár: Gyüjtemény – verseiből. (Magyar költők. IV.) 56 l.
 • 108–112. Karinthy Frigyes: Így írtok ti. Irodalmi karikatúrák. Dezső Alajos–Major Henrik karikatúráival. 191 l.
 • 113–115. Capus Alfréd: A nyílsebzette madár. Négyfelvonásos dráma. Adorján Andor fordítása. 111 l.
 • 116–117. Bang Herman: Élet és halál. Ford.: Telekes Béla. Bevezette: Feleky Géza. 91 l.
 • 118. Kanizsai Ferenc: Bűntársak. Elbeszélések. 64 l.
 • 119–120. Gauguin [Paul]: Noa-Noa. Ford.: Majthényi György. Bevezette: Meller Simon. 83 l.
 • 121. Courteline Georges: Boubouroche és négy kis bolondság. Kosztolányi Dezső fordítása. 53 l.
 • 122. Szemere György: A siralomházban. Egyfelvonásos színmű. 30 l.
 • 123–125. Haraszti Gyula: Arany János (Nagy emberek. II.) 118 l.
 • 126. Csécsy Imre: Az élet felé. Novellák. 64 l.
 • 127. Reichard Piroska: Az életen kívül. (Magyar költők. VII.) 62, 2 l.
 • 128. Haraszti Gyula: Madách Imre. (Nagy emberek. III.) 51 l.
 • 129–131. Földes Imre: Nincs tovább! Háromfelvonásos színmű. 122 l.
 • 132–133. Csáth Géza: Schmith mézeskalácsos. Elbeszélések. 74 l.
 • 134–135. Nansen Péter: Mária. A szerelem könyve. Roboz Andorné fordítása. 80 l.
 • 136–137. Hegedüs Sándor, ifj.: A kalandor. Háromfelvonásos színmű. 88 l.
 • 138–139. Shaw Bernard: S sors embere. Tréfa egy felvonásban. Hevesi Sándor fordítása. Hevesi Sándor Shaw tanulmányával. 80 l.
 • 140. Shaw Bernard: Blanco Posnet elárultatása. Melodráma és egyúttal prédikáció egy felvonásban. Hevesi Sándor fordítása.[1912.] 46 l.
 • 141–142. Nansen Péter: Boldog házasság. Regény. Kosztolányi Dezső fordítása.[1912.] 76 l.
 • 143–149. Schiller Ottó: Bevezetés a biológiai esztétikába. 1912. 198 l.
 • 150. Peterdi Andor: A pacsirta énekel. Új versek. (Magyar költők. VIII.) [1912.] 56 l.
 • 151. Goldziher Ignác: Az iszlám újabb alakulásai. Tanulmány az iszlám vallástudomány köréből. [1912.] 64 l.
 • 152. Pathelin mester. (Bohózat a 15. századból.) Szerzője ismeretlen. (Régi írók. I.) Ford. és színpadra átdolg.: Hevesi Sándor. 122 l.
 • 153–155. Ibsen Henrik: Hedda Gabler. Négyfelvonásos színmű.Telekes Béla fordítása. (Teljes magyar Ibsen. II.) [1912.] 122 l.
 • 156–157. Schnitzler Artúr: Ködös lelkek. Elbeszélések. Roboz Andorné fordítása. [1912.] 78 [2] l.
 • 158–159. Heine [Heinrich]: Atta Troll. (Nyáréji álom.) Karinthy Frigyes fordítása. (Idegen költők. II.) 96 l.
 • 160. France Anatole: Történet egy szerencsés emberről, aki néma asszonyt vett feleségül és egyéb novellák. Adorján Andor fordítása. [1912.] 56 l.
 • 161–163. Calderon: Úrnő és komorna. Színmű. Kosztolányi Dezső fordítása. (Régi írók. II.) 119 l.
 • 164–166. Kormányzóságom története. Utópia Henry George gazdasági rendszere alapján. Angolból ford.: Braun Róbert. [1912.] 132 l.
 • 167. Strindberg [Ágost]: Julia kisasszony. Színmű. Bálint Lajos fordítása. 58 l.
 • 168. Mann Thomas: Tristan. Kosztolányi Dezső fordítása. [1912.] 56 l.
 • 169. Bán Ferenc: A tizenkettedik. Elbeszélések. 61, 1 l.
 • 170–173. Hamsun Knut: Regény. Bán Ferencz fordítása. 150 l.
 • 174. Lengyel Géza: A csodatevő könyv. Elbeszélések. 64 l.
 • 175–177. Szilágyi Géza: Versek. 95, 4 l.
 • 178–179. France Anatole: RDainquebille. Színmű. Franyó Zoltán–Rávász Andor fordítása. 47 l.
 • 180. Burkhardt Max: Clo méltósága. Vígjáték. Adorján Andor fordítása. 30 l.
 • 181. Hofmannsthal Hugo von: A balga és a halál. Somlyó Zoltán fordítása. 32 l.
 • 182. Karinthy Frigyes: Ballada a néma férfiakról. Novellák. 30 1 l.
 • 183. Biró Lajos: A jövő országútján. Hat újságcikk. 30, 1 l.
 • 184–186. Szomory Emil: Komédia. Novellák. 80 l.
 • 187–188. Berde Mária: Versek. 36, 4 l.
 • 189. Lőrinczy György: Dejanira és más novellák. 32 l.
 • 190–191. Szederkényi Anna: A csodálatos sziget. Novellák. 62, 2 l.
 • 192–193. Schnitzler Artúr: A pásztorfurulya. Telekes Béla fordítása. 63 l.
 • 194–196. Ibsen Henrik: Kis Eyolf. Színmű 3 felvonásban. Coullemont Edit grófné fordítása. (Teljes magyar Ibsen. III.) 73 l.
 • 197. Fehér Sándor: A mester. Elbeszélések. 32 l.
 • 198–200. Vojnovich Ivó gróf: A napraforgós hölgy. Egy velencei álom 3 felvonásban. Márkus László fordítása. 95 l.
 • 201–203. Lukács György: Esztétikai kultúra. Tanulmányok. 91, 1 l.
 • 204–205. Kálnoki Izidor: Négylábúak és többlábúak. Állatmesék. 53, 3 l.
 • 206–209. Wassermann Jakab: Nagy Sándor Babylonban. Regény. Franyó Zoltán fordítása. 120 l.
 • 210–211. Nagy Endre: A pólai győző. Elbeszélések. 46, 1 l.
 • 212–214. Hauptmann Gerhart: És Pippa táncol! Mese az üveghutáról 4 felvonásban. Németh Andor fordítása. 77 l.
 • 215–216. Kosztolányi Dezső: Beteg lelkek. Elbeszélések. Karintzy Frigyes Kosztolányi-rajzával. 56 l.
 • 217–220. Hartleben Ottó Erich: Farsanghétfő. Tragédia 5 felvonásban. Katona Gábor fordítása. 104 l.
 • 221. Balázs Béla: Történet a Lógody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségről. 32 l.
 • 222–224. Biró Lajos: A háború. Háromfelvonásos drámavázlat. 69, 1 l.
 • 225–226. Krúdy Gyula: De Rouch kapitány csodálatos kalandjai. 60 l.
 • 227–229. Balzac, Honoré de: Chabert ezredes. Mikes Lajos fordítása. 85 l.
 • 230–231. Lagerlöf Selma: Legenda a karácsonyi rózsáról. Legenda a madárfészekről. Friderika kisasszony. Altai Margit fordítása. 40 l.
 • 232. Garvay Andor: Víziók. Dráma 1 felvonásban. 32 l.
 • 233–236. Földi Mihály: Péterke, Szeppi meg a többiek. Elbeszélések. 117, 3 l.
 • 237–242. Ibsen Henrik: A trónkövetelők. Történelmi dráma 5 felvonásban. Puskás Endre fordítása a norvég eredetiből. 180 l.
 • 243–244. Lakatos László: A francia menyasszony. Elbeszélések. 62 l.
 • 245. Amicis, Edmondo de: Lelkierő. Elbeszélés. Elek Artúr fordítása. 32 l.
 • 246–247. Kaffka Margit: Utólszor a lyrán. Új versek. – Anthologia a régebbi versekből. 48 l.
 • 248–252. Lázár Béla: Szinnyei Merse Pál. A pleinair festés előfutára. 97 l., 4 t.
 • 253–255. Garvay Andor: Bent az erdőb en. Dráma 3 felvonásban. 96 l.
 • 256–258. Varjas Sándor: Az álomról. Freud álomelmélete. 79 l.
 • 259. Hamsun Knut: New-Foundland zátonyain. Elbeszélések. P. Ábrahám Ernő fordítása. 32 l.
 • 260–265. Karinthy Frigyes: Budapesti emlék. Meséskönyv. – Képeskönyv. 127, 3 l.
 • 266–267. Németh Andor: Veronika tükre. Legenda. 38 l.
 • 268–271. Boutroux Emile: A természettörvény fogalma a jelenkor tudományában és filozófiájában. Fogarasi Béla fordítása. 112 l.
 • 272–276. Braun Laurids: Van Zanten boldog évei. Szerelmi regény Pelli szigetéről. Zoltán Vilmos fordítása. 160 l.
 • 277–281. Renard Jules: A smokk. Regény. Kosztolányi Dezső fordítása. 155 l.
 • 282–284. Stendhal: San Francesco à Ripa. Vannina Vannini. A láda és a kísértet. Elbeszélések. Moly Tamás fordítása. 81 l.
 • 285–286. Bacsányi János költeményei. Jubiláris kiadás. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Váry Rezső. 64 l.
 • 287–288. Szilágyi Géza: Ez Pest! 48 l.
 • 289–291. Miklós Jenő: Este. Elbeszélések. 94 l.
 • 292–295. Bródy Miksa: Klotho. Elbeszélések. 125, 1 l.
 • 296–297. Győry Ernő: Áldott legyél te. Drámai színjáték 3 felvonásban. 57 l.
 • 298–299. Nagy Lajos: Mariska és János. Elbeszélések. 63, 1 l.
 • 300–301. Balázs Béla: Dialógus a dialógusról. 52 l.
 • 302–304. Somlyó Zoltán: Sötét baldachin. Karinthy Frigyes rajzával és előszavával. (Magyar költők, XIII.) 69, 1 l.
 • 305–307. Bing E. J.: A cserkészet útmutatója. 67, 1 l., 1 t.
 • 308–310. Kálnoky Izidor [Vulpes]: Füst és hamu. 86, 1 l.
 • 311–313. Sinclair Upton: Az elítélt. Regény. Schöner Dezső fordítása az eredetiből. 67 l.
 • 314–315. Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatal emberrel. Elbeszélések. 61 l.
 • 316–318. Mann Thomas: Kröger Tonio. Földi Mihály fordítása. 76 l.
 • 319–320. Vass Richard: A molaravölgyi Adonisz. Zoltán Vilmos fordítása. 59 l.
 • 321–323. Balázs Béla: Az utolsó nap. Dráma 4 felvonásban. 86 1 l.
 • 324–326. Wells H. G.: Tengerkisasszony. Vázlat holdfényben. Az angol eredetiből fordította: Karinthy Frigyes. 80 l.
 • 327–328. Prévost Marcell: Asszonyi dolgokról. Balla Ignác fordítása. 64 l.
 • 329–332. Hernstein Henri: A titok. Színmű 3 felvonásban. Adorján Andor fordítása. 122 l.
 • 333–335. Schnitzler Artúr: A préda. Színmű 3 felvonásban. Salgó Ernő fordítása. 83 l.
 • 336–339. Füst Milán: Változtatnod nem lehet. Versek. 123 l., 1 t.
 • 340–341. Hoffmannsthal Hugo von: A költő és a ma. – Levél. Két tanulmány. Lányi Viktor fordítása. 47 l.
 • 342–345. Relle Pál: Örök emlékek. Elbeszélések. 109, 1 l.
 • 346–347. Krúdy Gyula: Csurli és társai. Elbeszélések. 60 l.
 • 348–350. Cserna Andor: Parsifal. Wagner Richárd ájtatos ünnepi színjhátékának irodalmi és zenei ismertetése. Számos kótaidézettel. 62, 2 l.
 • 351–352. Ujhelyi Nándor: Arisztokratizmus. Némely hanyag és töredékes eszméje Theodor d’Yhkassar úriembernek. 56 l.
 • 353–355. Herford C. H.: Shakespeare. Sebestyén Edéné fordítása. 83 1 l.
 • 356–359. Kuprin Sándor: Oleszja (Regény.) Lengyel Géza fordítása. 98 l.
 • 360–362. Tagore Rabindranath költői műveiből. Kelen Ferenc fordítása angolból. 70 l., 1 t.
 • 363–367. Erasmus: A balgaság dícsérete. (Encomium moriae.) Latinból fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Szabó András. 143 l.
 • 368–369. Strindberg [Ágost]: A jarl. Sebestyén Károlyné fordítása. 43, 1 l.
 • 370–373. Karinthy Frigyes: Grimasz. Szatirák és humoreszkek. 128 l.
 • 374–378. Csehov Antal: Dráma a vadászaton (Hátrahagyott regény.) Balla Mihály fordítása. 163 l.
 • 379–380. Vér Mátyás: Anatole France. 52 l., 1 t.
 • 381–383. Lenkei Henrik: Évgyűrűk. Versek. 81, 3 l.
 • 384–386. Vernon H. M.–Owen Harold: A mandarin. színmű 3 felvonásban. Salgó Ernő fordítása. 66 l.
 • 387–388. Schiller Ottó: A szépség lényege és értéke. Két dolgozat. 44, 1 l.
 • 389–390. Keller Gottfried: Ruha teszi az embert. Ormos Ede fordítása. 52 l.
 • 391–392. Kemény Simon: Balkon. (Magyar költők. XVI.) 41 l., 1 t.
 • 393. Bródy Sándor: A felboncolt szív. Elmélkedések, 29, 1 l.
 • 394–395. Gajáry István: Az utolsó Drághfy és egyéb elbeszélések. 60 l.
 • 396–397. Szini Gyula: Napoleon szerelmei. 48. l.
 • 398–400. Miklós Jenő: A kék budoár. Elbeszélések. 93, 2 l.
 • 401–402. Lázár Miklós: Varieté. 64 l.
 • 403–406. Pakots József: Egy karrier története. Komédia 4 felvonásban. 108. l.
 • 407–400. Décsi Imre: A nagyságos asszony idegei. Kézikönyv ideges pestiek és más mindenki számára. 106, 1 l.
 • 411–413. Tristan Bernard: Az apacsa. 3 felvonásos komédia. Adorján Andor fordítása. 96 l.
 • 414–416. Radó Emanuel: Pesti séták. 88 l.
 • 417–420. Keller Gottfried: Hét legenda. Fordította és bevezette: Váry Rezső. 101, 1 l.
 • 421–422. Méray-Horváth Károly: Ritta meséi. 47, 1 l.
 • 423–425. Máday Andor: A háború és a béke szociológiája. 1913. 96 l.
 • 426–427. Krúdy Gyula: Első szerelem. Elbeszélések. 1914. 52 l.
 • 428–431. Jensen Hermann: A csatatér árnyai. Dán regény. Ford.: Bozóky Alajos. 1914. 110 l.
 • 432–433. Hofmannsthal Hugo v.: Tizian halála. Erkélyjelenet. Franyó Zoltán fordítása. 54 l.
 • 434–436. Heine Henrik: Firenzei éjszakák. Ford.: Balla Ignác. 72 l.
 • 437–438. Kálnoki Izidor: Háborús tréfák. 48 l.
 • 439–440. Karinthy Frigyes–Emőd Tamás: A vándor katona: Ünnepesti történet. 33 l.
 • 441–443. Sinclair Upton: Az iparbáró, egy amerikai milliomos életének története. Ford.: Sárosi Bella. 76 l.
 • 444–446. Davis Richard Harding: A vöröskeresztes leány és egyéb elbeszélések. Angolból ford.: Esty Jánosné. 96 l.
 • 447–448. Doyle Conan Artúr: „Veszedelem“. Elbeszélés Angolország inségéről. Ford.: Siró György. 45 l.
 • 449–453. Karinthy Frigyes: Beszéljünk másról. Újabb karcolatok. 122 l.
 • 454–455. Szilágyi Géza: A háború mellől. Tollrajzok. 62, 1 l.
 • 456. Asch Salom: Föld. Történet. Orosz-lengyelországból. Ford.: Balla Mihály. 16 l.
 • 457–459. Szomory Emil: Sárossy, municiót! És egyéb harctéri levelek. 77 l.
 • 460–461. Karinthy Frigyes: A repülő ember. Wittmann Viktor emléke. (A pilóta arcképével.) 45 l.
 • 462–463. Szemelvények a Koránból. Ford., bev. és jegyzetekkel ell.: Endrei Gerzson. 49, 1 l.
 • 464–467. Pilisi Lajos: A kárpáti harcokból. 122, 1 l.
 • 468–470. Szomory Emil: Havasi gyopár és egyéb levelek az olasz hadiszíntérről. 79 l.
 • 471–476. Bonkáló Sándor: A szlávok. A szláv népek és a szláv kérdés ismertetése. 153 l.
 • 477–480. Tharaud-Jérôme Jean: Dingley, a hírs-neves író. Regény. Ford.: Fehér Sándor. 165 l.
 • 481–485. Schubert Franz: A szép molnárlány. Dalciklus. Wilh. Müller szövegére. Lányi Viktor fordításában, a dallamok kottájával. Molnár Géza bevezető-tanulmányával. 1915. 68, 1 l.
 • 486–489. Kálnoki Izidor [Vulpes]: Újságíróiskola. 102, 2 l.
 • 490–492. Pogány József: A meghódított Orosz Lengyelországon keresztül.65, 1 l.
 • 493–495. Nagy Samu: A Kárpátokból. Háborús visszhang. 74, 1 l.
 • 496–498. Barta János: Az ige terjedése. 76 l.
 • 499–500. Dobos István: Repülőgéppel a fronton. Egy hadipilóta feljegyzései. 47 l.
 • 501–504. Bibó István: Nietzsche. Tanulmány. 101 l.
 • 505–507. Hegedüs Sándor, ifj.: Az élet tüze. Kelet regéje. 77, 1 l.
 • 508–509. Wilde Olszkár verseiből. Ford.: Babits Mihály. 50, 1 l.
 • 510–511. Szederkényi Anna: Laterna magika. Két fantasztikus jelenet. 47 l.
 • 512–514. Villányi Andor: Legenda. 93, 2 l.
 • 515–518. Doyle Conan Artúr: A méregöv. Angolból ford.: Esty Jánosné. 117 l.
 • 519. France Anatole: Kék szakáll két felesége. Ford.: Csetényi Erzsi. 38 l.
 • 520–522. Lakatos László: A pók. Elbeszélések. 89, 1 l.
 • 523. Karinthy Frigyes: A bűvös szék. Komédia 1 felvonásban. 1918. 28 l.
 • 524–525. Berkes Imre: Bülbül hadnagy. Néhány drága nap Galiciából. 71 l.
 • 526–529. Gaál Mózes, ifj.: Fata morgana. 5 elbeszélés. 103, 1 l.
 • 530–532. Erdődy Elek: Simorka Ulrik orgonista históriája. Regény. 63, 1 l.
 • 533–535- Kassák Lajos: Egy szegény lélek megdicsőülése és még hét novella. 76, 1 l.
 • 536–538. Hoffmann E. T. A.: Az arany cserép. Ford.: ifj. Gaál Mózes. 105 l.
 • 539–540. Jensen J. v.: Álomszuszékok és egyéb elbeszélések. Ford.: Görög Ilona. 1918. 65 l.
 • 541–543. Louys P.–Frondaie P.: Az asszony és a bábú. Színmű. Ford.: Heltai Jenő. 1919.
 • 544–547. Bródy Sándor: Egy férfi vallomásai. 1918. 96 l.
 • 548–549. Arcübasev: Fehér havon. Fordította: ifj. Bókay János. 1918. 65, 1 l.
 • 550–553. Krúdy Gyula: Kánaán könyve. 1919. 102 l.
 • 554–557. Wilde Oszkár: A kritikus mint művész. Ford.: Halasi Andor. 1919. 99 l.
 • 558–559. Szegedi István: Gyöngyvirág. Versek. 1919. 48 l.
 • 560–562. Taine Hippolit: Bonaparte Napoleon. Ford.: Baglyasi Béla. 1919. 95 l.
 • 563–565. Pontoppidan: Márta, az ördög leánya. Ford.: Schöpflin Aladár. 92 l.
 • 566–567. Fáy András: A vér. Regény. 1919. 38 l.
 • 568–570. Nietzsche Frigyes: A vidám tudomány, szemelvényekben. Ford.: Sebestyén Károly. 1919. 96 l.
 • 571–573. Poritzky J. E.: Novellák. Ford.: Sztrókay Kálmán. 1919. 92 l.
 • 574–575. Hamsun Knut: A szerelem rabszolgái. Ford.: ifj. Bókay János. 1919. 62, 1 l.
 • 576–579. Szini János: A smaragd és egyéb elbeszélések. 1919. 112 l.
 • 581–581. Balzac Honoré de: Két elbeszélés. Sarassine – Facino Cane. Ford.: Kosztolányi Dezső. 61 l.
 • 582–584 Andrejev Leonid: Júdás. Ford.: Benedek Marcell. 1919. 87 l.
 • 585–587. Ormos Ede: A tanyától a városig. 1919. 38 l.
 • 588–590. Mereskovszkij Szergejevics Dimitrij: Michel-Angelo. Elbeszélés a reneszánsz korából. Ford.: Sebestyén Ede. 1919. 75 l.
 • 591–594. Flers. Caillavet–Rey: A legszebb kaland. Vígjáték 3 felvonásban. Ford.: Heltai Jenő. 1919. 118 l.
 • 595–597. Szekula Jenő: Pokol. 1919. 96 l.
 • 598–601. Snitzler Artúr: Szavak komédiája. 3 egyfelvonásos. Ford. Mária Sándor. 1920. 120 l.
 • 602–605. Füst Milán: Nevetők. Elbeszélés. 1920. 119 l.
 • 606–609. Garrick Sydney: Szerelem vására. Amerikai történet 7 képben. Ford.: Vajda Ernő. 1920. 113 l.
 • 610–612. Mérimée Prosper: Carmen. Ford.: Sztrókay Kálmán. 1920. 80 l.
 • 613–614. Csató Károly: Giarion. 1920. 32 l.
 • 615–617. Tagora Rabindranath: Volt egyszer egy király. Ford.: Wildner Ödön. 1920. 88 l.
 • 618–621. Fodor László: Fuvolás férfi. 1920. 114, 1 l.
 • 622. Clémenceau Georges: A boldogság fátyola. Színmű 1 felvonásban. Ford.: Heltai Jenő. 1920. 32 l.
 • 623–625. Komáromi János: Szegénylegények. 1920. 85, 1 l.
 • 626–628. Twain Mark: Wicklow, a kém és más történetek. Ford.: Bálint Lajos. 1920. 82, 1 l.
 • 629–631. Kosztolányi Dezső: Béla, a buta. Újabb elbeszélések. 1920. 84, 1 l.
 • 632–634. Nagy Samu: Plágium. Elbeszélések. 1920. 70 l.
 • 635–640. Falu Tamás: Küszöb. Az Athenaeum regénypályázatának5000 koronás díjával jutalmazott munka. 1920. 174 l.
 • 641–643. Arató Erzsi: Tavaszi requiem. Az Athenaeum regénypályázatán megdicsért munka. 1920. 68 l.
 • 644–645. Busoni Ferruccio: Vázlatok a zeneművészet új esztétikájához. Ford.: Kenessei Sándor. 1920. 55 l.
 • 646–647. Kárpáti Aurél: A bihari remete és egyéb történetek. 1920. 64 l.
 • 648–651. Hajó Sándor: A pletyka. Komédia 3 felvonásban. 1920. 103 l.

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]