Mentesítés (büntetőjog)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A mentesítés (latinos kifejezéssel rehabilitáció, azonban a rehabilitáció egy másik intézmény a büntetőjogban) az elítéltnek az utólagos mentesítését jelenti a büntetett előélethez fűződő nem büntetőjogi jellegű hátrányok alól. Szabályait a Büntető Törvénykönyv állapítja meg. A mentesítés révén a volt elítélt a büntetett előélethez fűződő – büntetőjogon kívüli - olyan hátrányos jogkövetkezmények alól mentesül, amelyeket az elítéltetéshez jogszabály fűz.

Típusai[szerkesztés]

 • törvényi mentesítés
 • bírósági mentesítés
 • kegyelmi mentesítés

A mentesítés története[szerkesztés]

A Csemegi-kódexben[szerkesztés]

Az 1961. évi V. törvényben[szerkesztés]

Az 1961. évi V. törvény széles körben alkalmazta a törvényi rehabilitációt, a bírói mentesítés körébe a hosszabb tartalmú szabadságvesztés, valamint az olyan személyek elítélése tartozott, akikről a többszöri elkövetés miatt megjavulást nem lehetett vélelmezni. Ez a törvény ugyanakkor nem ismerte az előzetes bírói mentesítést.

Az elítélt a következő joghátrányok alól mentesült:

 • azok alól a kedvezményekből kizáró következmények alól, amelyekkel a bűncselekmény elkövetése a büntetőtörvény szerint jár, illetve
 • azok alól a hátrányos következmények alól, amelyeket a jogszabály a büntető ítélethez, a büntetőparancshoz, vagy a büntetés kiállásához fűz; ez a mentesítés azonban nem terjedt ki a polgári jogi hátrányokra.[1]

A mentesítés hatálya[szerkesztés]

A mentesítés hatályát a hatályos Büntető Törvénykönyv szabályozza (mentesítés az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól). A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.[2]

A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és - törvény eltérő rendelkezése hiányában - nem tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült.[3]Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a hátrányos következményekre, amelyeket a Büntető Törvénykönyv a korábbi elítéléshez fűz.[4]

Források[szerkesztés]

 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (mentesítés az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól)
 • vaskuti.hu Archiválva 2016. április 15-i dátummal a Wayback Machine-ben
 • Bíró Endre: Jogi szótár 332. old. (A szócikk címe: "Mentesítés (büntetőjog)")

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Buntetojog5/ch12.html
 2. 2012. évi C. törvény 100. § (1) bek.
 3. 2012. évi C. törvény 100. § (2) bek.
 4. 2012. évi C. törvény 100. § (3) bek.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]