Magyarországi Európa Társaság

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Magyarországi Európa Társaság civil, a politikai pártoktól független szervezet, amely be kíván kapcsolódni a liberális demokrácia jövőjét érintő nemzetközi vitákba. Célja, hogy az egységesülő Európa eszméjét támogassa és a közös európai értékrendet képviselje Magyarországon és külföldön egyaránt. Tagjai főként társadalomkutatók, újságírók, diplomaták, diákok.

Céljai[szerkesztés]

A Társaság tagjai - számos szakterületen kezdeményezőként lépnek fel:
 • előadásokat, konferenciákat, vitafórumokat és más rendezvényeket szervezve az Európai Unió intézményeinek felépítését, a döntéshozatal mechanizmusait, a tagállamok közötti vitás kérdések rendezésének módját, az európai jogrendszer és a közös európai politikai kultúra jelentőségét, valamint a bővítési folyamatot vizsgálják,
 • a magyar csatlakozás fényében értékelik az európai uniós modellt, véleményüket a médiában és szakmai tanulmányokban terjesztik,
 • részt vesznek a nemzetközi politikai élet kérdéseit, mindenekelőtt az Európai Unió fejlődését elméletileg és a gyakorlati (szak)politikák szintjén tárgyaló külföldi és magyarországi tudományos, üzleti és civil rendezvényeken,
 • kutatócsoportot létrehozva nemzetközi kapcsolatrendszert építenek ki magyar, külföldi és uniós tudományos kutatóhelyekkel,
 • internetes folyóiratot szerkesztenek,
 • más civil társadalmi kezdeményezésekkel együttműködve a széles magyar közvélemény európai uniós ismeretszintjének növelését tűzik ki feladatul,
 • bekapcsolódnak az európai civil kezdeményezések munkájába, hálózatába,
 • üzleti körökkel együttműködve, illetve a magyar és az uniós érdekek összehangolására törekedve gazdasági területen lobbiznak, közvetítenek,
 • egyetemi-főiskolai szinten oktató tevékenységet folytatva képeznek diákokat az Európai Unióval kapcsolatos tananyag elsajátítása érdekében,
 • egyéb célcsoportok számára az Európai Unióval összefüggő kérdéseket elemző előadásokat, tréningeket szerveznek,
 • valamint a politikai és társadalmi élet más fontos kérdéseivel is - emberi és kisebbségi jogok, fenntartható gazdasági növekedés, környezetvédelem, sajtószabadság, kulturális identitás és globalizáció, a művészet autonómiája - behatóan foglalkoznak.

Szándéknyilatkozat[szerkesztés]

A Magyarországi Európa Társaság, mint politikai pártoktól független civil szervezet, kiáll az egységesülő Európa eszméje mellett és szorgalmazza Magyarország európai integrációjának elmélyítését. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió létrejötte, majd a rendszerváltást követően a posztkommunista országok csatlakozása a kontinens történelmének legszebb lapjaira tartozik. A közös Európa kínálta előnyöket az európai és ezen belül a magyar polgárok érdekében ki lehet és ki is kell aknázni!

Nem csupán az Európai Unió szerződéseibe foglalt uniós vívmányokat, különösen a közös alapvető értékeket, az egységes belső piacot, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget – ezen belül a schengeni övezet, a menekültpolitika, valamint a bel- és igazságügyi együttműködés rendszerét – tartjuk megőrzendőnek és fejlesztendőnek, hanem a külpolitika, a biztonság- és védelempolitika, valamint az oktatás- és szociálpolitika területén is sürgetjük az európai szintű fellépést, illetve jogalkotást. A világpolitikai és nemzetközi gazdasági változások a közös erőfeszítéseket már jó ideje szükségessé teszik: önmagukban még a legnagyobb tagállamok is kicsik ahhoz, hogy egyenlő partnerei legyenek a globális nagyhatalmaknak. Az Európai Unió egységének megőrzése mellett támogatjuk a megerősített együttműködés új formáit, amennyiben nyitottak maradnak minden később csatlakozni kívánó tagállam előtt, valamint kívánatosnak tartjuk az EU saját költségvetésének növelését. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok szoros kapcsolatát, illetve a NATO védelmi erejét a jövőben is meghatározó jelentőségűnek tekintjük a világpolitika alakításában.

Az Európai Uniót érintő válságjelenségekre – legyen szó az eurózóna belső feszültségeiről, a migrációs és menekülthullámokról, a terrorizmus fenyegetéséről, a tagállamok közötti kohézió ingadozásáról vagy a demokrácia és a jogállamiság normáinak megsértéséről – nem re-nacionalizálással, hanem a többszintű európai politikai rendszer és döntéshozatal további demokratizálásával és az európai nyilvános tér megerősítésével kell reagálni! A politikai és a gazdasági integráció fejlődése érdekében kiállunk az uniós intézmények cselekvőképességének és kompetenciáinak megerősítéséért. Sürgetjük, hogy az Európai Bizottság kapjon kellő jogszabályi felhatalmazást és anyagi eszközöket, hogy az Európai Parlament demokratikus ellenőrzése mellett az eddiginél hatékonyabban számon kérhesse a tagállamokon a közösségi szabályok betartását, különös tekintettel az európai uniós szerződés 2. szakaszában leszögezett közös értékekre, valamint az alapjogi kartára. Támogatjuk az Európai Unió további bővítését és visszavárjuk az Egyesült Királyságot az unió tagjai közé.

A Magyarországi Európa Társaság elutasítja az emberek helyi, regionális, nemzeti és európai identitásainak egymás ellen fordítását, a nacionalista önzést, az euroszkeptikus populizmust, a liberális demokrácia értékeivel való szembefordulást, a jogállam intézményrendszerének lebontását. Egy olyan világban, ahol az államok a saját nemzeti érdekük érvényesítését a nemzetközi szolidaritással és együttműködéssel szembenállónak vélik, a gyengébb államok felzárkózási lehetőségei sérülnek a leginkább, miközben az erősebbek is kárt szenvednek. Az európaiak sokfélesége – különböző nyelvei, kultúrái, hagyományai – a közös gondolkodás és az együttes problémamegoldás gazdag forrása.  Kiállunk az Európai Unió olyan reformja mellett, amely széles lehetőséget kínál az európai polgárok és szervezeteik határokon átnyúló közvetlen együttműködésére, illetve garanciákat nyújt arra, hogy jogsértések esetén uniós intézményekhez lehessen fordulni jogorvoslatért.

A Magyarországi Európa Társaság a fentiek szellemében kíván fellépni Magyarországon, valamint a nemzetközi politikai és szakmai közéletben. Kapcsolatokat épít és együttműködik más olyan magyar és külföldi civil szervezetekkel és kutatóintézetekkel, amelyek osztják alapelveinket. Éves rendszerességgel szervez az Európai Unió és a liberális demokrácia helyzetével, jövőjével foglalkozó konferenciákat, vitafórumokat. Figyeli és értékeli az uniós intézmények tevékenységét, a tagállamok, ezen belül kiemelten a magyar kormányzat és más magyar politikai szereplők magatartását az európai térségben. Az egységesülő Európa ügyét képviselve rendszeresen nyilatkozatokat bocsát ki. Támogatja a MET tagjainak az európai politikai és gazdasági integrációt érintő kutatói, oktatói tevékenységét, valamint médiaszerepléseit, eredményeik bemutatásához pedig fórumot kínál. Internetes honlapján, a közösségi médiában és a tömegkommunikációban folyamatos tájékoztatást nyújt tevékenységéről, költségvetéséről mindig átlátható módon beszámol.

A történelem arra tanít, hogy Európa egysége a kontinens békéjének és prosperitásának záloga. A Magyarországi Európa Társaság büszkén vállalja az európai polgárok, régiók, országok és népek együttműködésének nemzetek közötti és nemzetek feletti hagyományát. Biztosak vagyunk abban, hogy a liberális demokráciákat és a szolidaritáson alapuló nemzetközi rendet fenyegető huszonegyedik századi kihívásokra és válságokra csak az európaiság eszméjének kiteljesítésével tudunk eredményes választ adni.

Vezetők[szerkesztés]

 • Elnök: Hegedűs István
 • Alelnökök: Kocsis Györgyi, Uszkiewicz Erik, Végh Zsuzsanna
 • Felügyelő Bizottság: Bakos Anita, Nagy Kata, Stahl Zsófia

Külső hivatkozások[szerkesztés]