Magyar Tudománytörténeti Intézet

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Magyar Tudománytörténeti Intézet (teljesebb neve: Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.) a matematika és a természettudományok magyarországi történetének kutatására, a kutatási eredmények közzétételére, valamint a tudománytörténeti ismeretek oktatására, népszerűsítésére 1994 januárjában szerveződött intézet. Székhelye: Budapest. Alapító elnöke Szabó Árpád akadémikus, matematikatörténész, csillagászattörténész, klasszika-filológus. Ügyvezető igazgatója Gazda István tudománytörténész, művelődéstörténész.

Kutatási ágai[szerkesztés]

 • intézménytörténeti kutatások
 • oktatástörténeti kutatások
 • bibliográfiai kutatások
 • biográfiai kutatások
 • kapcsolattörténeti kutatások
 • tudóshagyatékok feltárása és közzététele
 • természettudományi szaknyelv történetének kutatása
 • a szaksajtó történetére vonatkozó kutatások

Főbb kutatási területei[szerkesztés]

Kutatók[szerkesztés]

Az alább felsorolt kutatók az intézmény keretében végeztek kutatásokat, és jelentették meg az intézmény által kiadott kötetekben azok eredményét.

 • Abonyi Iván (fizikatörténet)
 • Ács Tibor (matematikatörténet, művelődéstörténet, hadtörténet)
 • Antal Ildikó (technikatörténet)
 • Balázs Péter (orvostörténet)
 • Beck Mihály (kémiatörténet)
 • Benedek István (orvostörténet)
 • Birtalan Győző (orvostörténet)
 • Csaba György Gábor (csillagászattörténet)
 • Csíky Gábor (földtudományok története)
 • Csízi Katalin (művelődéstörténet, bibliográfiák)
 • Debrődi Gábor (mentéstörténet)
 • Dörnyei Sándor (orvostörténet, szakbibliográfiák)
 • Estók János (művelődéstörténet)
 • Fehér Katalin (pedagógiatörténet, művelődéstörténet, sajtótörténet)
 • Filep László (matematikatörténet)
 • Forrai Judit (orvostörténet)
 • Füstöss László (fizikatörténet)
 • Gajzágó Mária (fizikatörténet)
 • Gazda István (általános tudománytörténet, szakbibliográfiák)
 • Grabarits István (orvostörténet)
 • Hankiss János (orvostörténet)
 • Hidvégi Violetta (művelődéstörténet)
 • Illy József (fizikatörténet)
 • Kápolnai Iván (művelődéstörténet)
 • Kapronczay Károly (orvostörténet)
 • Kapronczay Katalin (orvostörténet)
 • Karasszon Dénes (állatorvos-tudomány története)
 • Keszthelyi Sándor (csillagászattörténet)
 • Király Árpád (technikatörténet)
 • Kis Domokos Dániel (művelődéstörténet)
 • Kiss Elemér (matematikatörténet)
 • Kiss László (orvostörténet)
 • Kovács László (fizikatörténet)
 • Lukács Géza (orvostörténet)
 • Lukács József (informatika-történet)
 • Magyar László András (orvostörténet)
 • Mayer Farkas (fizikatörténet)
 • Mészáros Ferenc (biológiatörténet)
 • Molnár László, V. (művelődéstörténet, kapcsolattörténet)
 • Móra László (kémiatörténet)
 • Nagy Elemér (fizikatörténet)
 • Nemerkényi Antal (földrajztudomány története)
 • Nemes Csaba (orvostörténet)
 • Oláh Anna (matematikatörténet)
 • Oláh-Gál Róbert (matematikatörténet)
 • Paczolay Gyula (kémiatörténet, művelődéstörténet)
 • Perjámosi Sándor (szakbibliográfiák, művelődéstörténet)
 • Petneki Áron (művelődéstörténet)
 • Péter H. Mária (orvostörténet)
 • Próder István (kémiatörténet)
 • Romics Imre (orvostörténet)
 • Scharnitzky Viktor (matematikatörténet, fizikatörténet)
 • Schultheisz Emil (orvostörténet)
 • Sipka László (technikatörténet)
 • Sragner Márta (csillagászattörténet, szakbibliográfiák)
 • Szabó Árpád (matematikatörténet)
 • Szabó Péter Gábor (matematikatörténet)
 • A. Szála Erzsébet (technikatörténet, művelődéstörténet)
 • Szállási Árpád (orvostörténet)
 • Székács István (művelődéstörténet)
 • Szenkovits Ferenc (csillagászattörténet)
 • T. Tóth Sándor (matematikatörténet)
 • Tardy János (művelődéstörténet)
 • Varga Benedek (orvostörténet)
 • Vargha Domokosné (csillagászattörténet)
 • Vargha Magdolna (fizikatörténet)
 • Végh Ferenc (technikatörténet)
 • Vekerdi László (művelődéstörténet, orvostörténet, intézménytörténet)
 • Virág Jenő (művelődéstörténet)
 • Wirth Lajos (fizikatörténet)

Kiadványok[szerkesztés]

Az intézmény az alábbi tudománytörténeti köteteket jelentette meg a Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára elnevezésű sorozatában. Sorozatszerkesztő: Gazda István

 • 1. Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon
 • 2. Móra László – Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája 1800-1944 (Magyar elektronikus könyvtár)
 • 3. Schultheisz Emil: Az orvoslás kultúrtörténetéből
 • 4. Szabó Árpád: A görög matematika
 • 5. Csíky Gábor: A földtudományok honi történetéből
 • 6. Egyetemes tudománytörténeti kronológia (http://real.mtak.hu/33169/)
 • 7. Gazda István: Kis magyar tudománytörténet. Oktatási segédkönyv
 • 8. M. Zemplén Jolán: A felvidéki fizika története 1850-ig (http://real.mtak.hu/34201/)
 • 9. Vekerdi László: A tudományok újkori történetéből (http://real.mtak.hu/14463/)
 • 10. Batta István: A magyar fizikai szaknyelv története (Bevezető tanulmány: http://real.mtak.hu/18283/)
 • 11. Szállási Árpád: Magyar írók orvosai és a magyar orvosírók. (Bővített kiadása 61-es sorszám alatt, online kiadása 125-ös sorszám alatt.)
 • 12. A csillagászat magyarországi történetéből
 • 13. Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai. (Bővített kiadása 129-es sorszám alatt.)
 • 14. Az 1848–49-es magyar szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. I–II. köt.
 • 15. A magyar matematika történetéből
 • 16. A magyarországi fizika klasszikus századai 1590–1890
 • 17. V. Molnár László: Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815 (http://real.mtak.hu/19507/)
 • 18. Weszprémi István emlékezete
 • 19. Szállási Árpád (vál.): A múlt magyar orvostörténészei (http://real.mtak.hu/57939/)
 • 20. Lóczy Lajos emlékezete
 • 21. Eötvös Loránd, a tudós fotográfus
 • 22. Petényi Salamon János emlékezete
 • 23. Szathmáry László: Régi magyar vegytudorok
 • 24. V. Molnár László (szerk.): Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet
 • 25. Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas
 • 26. id. Szinnyei József emlékezete. Művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai (http://mek.oszk.hu/05400/05443)
 • 27. V. Molnár László (összeáll.): A magyar–lengyel tudományos kapcsolatok múltjából
 • 28. Semmelweis Ignác emlékezete. I-II. köt.
 • 29. Dörnyei Sándor (szerk.): A magyar orvostörténeti irodalom 1715–1944
 • 30. Ács Tibor: Bolyai János új arca – a hadi mérnök (http://real.mtak.hu/18396/)
 • 31. A. Szála Erzsébet (szerk.): Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből (Részlet: http://real.mtak.hu/56282/)
 • 32. Daday András: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből
 • 33. id. Szily Kálmán emlékezete. Tudományos munkásságának kronológiája
 • 34. Birtalan Győző: Klasszikusok az orvoslásról
 • 35. Dörnyei Sándor (szerk.): A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig (http://gyogyszeresztortenet.hu/letolt/Magyar_gyogyszerttorteneti_irodalom.pdf )
 • 36. Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil 80. születésnapjára
 • 37. Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből (http://mek.oszk.hu/05400/05413/index.phtml)
 • 38. Gazda István: Einstein és a magyarok (Bibliográfiai rész: http://real.mtak.hu/70739/)
 • 39/1. Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. Történeti áttekintés. (Részlet: http://real.mtak.hu/18048/)
 • 39/2. Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. Az állatorvostörténet-írás szakirodalma 1944-ig (http://real.mtak.hu/17958/)
 • 40. Schultheisz Emil: Az európai orvosi oktatás történetéből
 • 41. Lukács József: TPA történet. Lyukszalagtól az informatikáig
 • 42. Vargha Domokosné: Zách János Ferenc (1754–1832) csillagász (http://real.mtak.hu/18416/)
 • 43. V. Molnár László: Életutak találkozása, 1703–1848
 • 44. Takáts László: A Rákóczi-szabadságharc egészségügye (http://mek.oszk.hu/05400/05419/index.phtml)
 • 45. A. Szála Erzsébet: Nyugat-Magyarország művelődés- és ipartörténetéből
 • 46. Paczolay Gyula: Magyarország és Erdély gyógyvíztörténelméből. Az első magyar nyelvű kémiai monográfia és előtörténete
 • 47. Szállási Árpád (szerk.): Feichtinger Sándor (1817–1907) orvos-botanikus naplója https://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_033/?pg=0&layout=s
 • 48. Ács Tibor: A reformkor hadikultúrájáról (http://real.mtak.hu/18414/)
 • 49. A. Szála Erzsébet: Régi magyar akadémikusok (1830-1890) (akademikusok.tudomanytortenet.hu)
 • 50. Paczolay Gyula: A magyar kémiai szaknyelv történetéből
 • 51. Balázs Péter (szerk.): Szervezett egészségügyünk 1770-es alaprendelete (http://real.mtak.hu/30273/)
 • 52. Romics Imre (főszerk.): 85 éves a Semmelweis egyetem urológiai klinikája
 • 53. Daday András: Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből (a 32-es mű folytatása)
 • 54. Nemes Csaba: Orvostörténelem (1. és 2. kiadás)
 • 55. Schultheisz Emil – Magyar László András: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769–1777 http://real.mtak.hu/17803/
 • 56. A. Szála Erzsébet – Perjámosi Sándor – Gazda István (szerk.): id. Szinnyei József (1830–1913) könyvtártudós akadémikus életműve
 • 57. Balázs Péter: Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete (az 51-es mű bővített változata) http://real.mtak.hu/30273/
 • 58/1–2. Kapronczay Károly: A magyar közegészségügy története. I-II. köt.
 • 59. Szabó Péter Gábor: A matematikus Riesz testvérek. Válogatás Riesz Frigyes és Riesz Marcel levelezéséből
 • 60. Kiss Elemér – Oláh-Gál Róbert: Bolyai János a tudomány és a közjó szolgálatában (http://real.mtak.hu/30032/)
 • 61. Szállási Árpád: Magyar írók orvosairól és a magyar orvosírókról (a 11-es mű bővített és átdolgozott változata)
 • 62. Schultheisz Emil: Fejezetek az orvosi művelődés történetéből
 • 63. 100 éves a Magyar Sebész Társaság
 • 64. Az ismeretlen Benedek Elek. Első gyűjtés
 • 65. Kapronczay Károly (főszerk.): A főváros egészségügye az ’56-os forradalom és a megtorlások idején
 • 66. Emlékkönyv az Orvosi Hetilap alapításának 150. évfordulójára
 • 67. Schultheisz Emil: Kunst und Heilkunst. Medizinhistorische fragmente (http://real.mtak.hu/63143/)
 • 68. Az ismeretlen Benedek Elek. Második gyűjtés. (A 64-es mű folytatása)
 • 69. Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága (http://real.mtak.hu/14464)
 • 70. V. Molnár László: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága
 • 71. A. Szála Erzsébet: id. Szily Kálmán, a tudománytörténész
 • 72. Abonyi Iván: Kiemelkedő fejezetek a XVII-XIX. század fizikájából (http://real.mtak.hu/34573/)
 • 73. Füstöss László: A maxwelli elektromágnesség és magyarországi fogadtatása (http://real.mtak.hu/18300/)
 • 74. Szállási Árpád: II. Rákóczi Ferenc és Ecsed
 • 75. Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil 85. születésnapjára (a 36-os mű bővített változata)
 • 76. Gazda István: Magyar Tudománytörténet. Felsőoktatási segédkönyv (https://web.archive.org/web/20190226140515/http://magyar.tudomanytortenet.hu/)
 • 77. Kiss László: Az orvostudomány felvidéki történetéből, Piliscsaba, 2010, ISBN 978-963-9276-78-9
 • 78. Abonyi Iván: Kiemelkedő fejezetek a XX. század fizikájából (http://real.mtak.hu/34573/)
 • 79. Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai (Részlet: http://real.mtak.hu/29847/[halott link])
 • 80. Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás történetéből (http://mek.oszk.hu/05400/05413/index.phtml)
 • 81. Vekerdi László: Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században (Bibliográfiai rész: http://real.mtak.hu/71207/)
 • 82. Fehér Katalin: Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777–1849
 • 83. Az ismeretlen Benedek Elek. Harmadik gyűjtés. (A 68-as mű folytatása). A három gyűjtés összesített és egy negyedik gyűjtéssel bővített online kiadása: 128-as sorszám alatt.
 • 84. Füstöss László: Fizika Magyarországon a két világháború között (1915–1945)
 • 85. Schultheisz Emil: Az európai orvosi oktatás történetéből. 2. bőv. kiad. (http://real.mtak.hu/63143/)
 • 86. Három orvostörténész köszöntése. Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére (http://real.mtak.hu/18215/)
 • 87. Szabó Péter Gábor: Kiváló tisztelettel. Fejér Lipót és a Riesz testvérek levelezése magyar matematikusokkal. (Az 59-es mű folytatása)
 • 88. Kereszty Orsolya: "A Nő és a Társadalom" a nők művelődéséért (1907–1913)
 • 89. Gazda István: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 170 év a társulati elnökök munkásságának tükrében. (2016-ban megjelent - sorozaton kívül - ennek bővített kiadása, a 175 évről szóló áttekintés.)
 • 90. Vekerdi László: Magyar világ – tudós világ
 • 91. Fekete Lajos: Magyar orvosi történettan
 • 92. Csajkás Bódog: Szeged közegészségügyének története
 • 93. Fejezetek a kémiatörténeti kutatásokból. Szőkefalvi-Nagy Zoltánra emléke
 • 94. Antal Ildikó: A magyar elektrotechnikai ipar kialakulása, 1878-1895 (http://real.mtak.hu/30122/)
 • 95. Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból (https://web.archive.org/web/20170216054221/http://real.mtak.hu/21009/)
 • 96. Kapronczay Károly: A magyar-lengyel és lengyel-magyar orvosi-közegészségügyi kapcsolatok múltjából
 • 97. Az orvostudomány története Magyarországon 1467-1867. Kovách Imre doktor adattári jellegű orvos-és művelődéstörténeti feldolgozása
 • 98. Bolyai Farkas fizikája és csillagászata, DVD melléklettel (http://real.mtak.hu/56337/)
 • 99. Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858-1865-ös évfolyamaiban http://real-eod.mtak.hu/1188/
 • 100. Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára (http://real.mtak.hu/21005/)
 • 101. Antal Ildikó: A magyar elektrotechnikai ipar 1896-1914 (http://real.mtak.hu/30124/)
 • 102. Oláh-Gál Róbert: Réthy Mór (1846-1925) akadémikus élete és munkássága
 • 103. Hankiss János: Egy orvos útja Debrecentől Debrecenig
 • 104. Magyary-Kossa Gyula (1865-1944) életmű-bibliográfiája (http://real.mtak.hu/21862/)
 • 105. Háború és orvoslás. Az I. világháború katonaegészségügye, annak néhány előzménye és utóélete http://real.mtak.hu/52116/
 • 106. Kiss László: A jó palócok és tót atyafiak orvosai (http://real.mtak.hu/25263/[halott link])
 • 107. id. Gazda István: A bélyeg világtörténetéből. Utazás a filatélia klasszikusai között.
 • 108. Oláh-Gál Róbert: Források az erdélyi magyar matematikai élet 1785–1918 közötti történetéhez (http://real.mtak.hu/30393/)
 • 109. Kapronczay Károly: Semmelweis. (Tanulmánygyűjtemény). (http://real.mtak.hu/25576/)
 • 110. Benedek István: Semmelweis betegségéről és a semmelweisi tanok időszerűségéről. Készült a szerző születésének 100. és Semmelweis halálának 150. évfordulója tiszteletére. (http://real.mtak.hu/30826/ Archiválva 2020. október 9-i dátummal a Wayback Machine-ben)
 • 111. Kovács László: Györgyi Géza. Egy kivételes elméleti fizikusi életpálya.
 • 112. Balázs Péter: Egészségügyi szabályozás a XVIII. század végén. Magyar Királyság és Erdély. http://real.mtak.hu/39150/
 • 113. Az I. világháború magyar orvosi emlékeiből. Naplók, kéziratos visszaemlékezések, szakcikkek. http://real.mtak.hu/52117/
 • 114. Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből.
 • 115. A modern hazai közegészségügy kialakulása 1867–1896. Tanulmányok és dokumentumok a 150 éve megindult egészségügyi reformról. (DVD)
 • 116. Kis Domokos Dániel: A természetszerető Eötvös Loránd. Levéltári és kézirattári kutatások. http://real.mtak.hu/50690/
 • 117. Gazda István: Száz év a pesti könyvkereskedelem és szakkönyvkiadás történetéből 1748–1848. Különös tekintettel a reáltudományi kiadványokra.
 • 118. Orvosok az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Egészségügyiek a forradalomtól a megtorlásig – naplók, iratok, egykorú dokumentumok tükrében. Összeállította: Kapronczay Károly.
 • 119. Kiss László: Égnek legszebb ajándéka. Barangolás a himlő elleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében.
 • 120. Kapronczay Károly (összeáll.): A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár története
 • 121. Szöveggyűjtemény és tanulmánygyűjtemény Semmelweis Ignác Fülöp születésének 200. évfordulója tiszteletére. Összeáll.: Gazda István, Kapronczay Károly. (DVD) http://real.mtak.hu/54795/
 • 122. Kovács László: Segner János András. Egy jeles hungarus a 18. századból. Orvos, matematikus, fizikus, csillagász, vegyész, tanár, filozófus és műszaki alkotó.
 • 123. Kapronczay Károly (főszerk): A magyar közegészségügy az I. világháborút és a Trianont követő években.
 • 124. Szabó Péter Gábor: Legtisztább boldogság. Művelődéstörténeti kalandozás Bolyai Farkas és Bolyai János világában. Vekerdi László Bolyai-színművével és Dávid Lajos két matematikai kéziratával.
 • 125. Szállási Árpád: Orvostörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. I-II. Online összeállítás. http://real.mtak.hu/79581/
 • 126. Schultheisz Emil orvostörténeti tanulmányai. I-II. Sajtó alá rend.: Gazda István.
 • 127. id. Szinnyei József (1830–1913) könyvtártudós, akadémikus életmű-bibliográfiája. Online összeállítás. http://mati.tudomanytortenet.hu/docs/szinnyei_bibl_online_nka.pdf[halott link]
 • 128. Gyűjtemény Benedek Elek elsősorban álnéven vagy szignóval megjelent írásaiból. Összeáll.: Perjámosi Sándor. Online összeállítás. http://real.mtak.hu/79672/
 • 129. Gazda István: A Magyar Tudós Társaság által kiadott könyvek és folyóiratok 1831–1848.
 • 130. Kapronczay Károly: Lengyelország és a lengyel–magyar kapcsolatok 20. századi történetéből.
 • 131. Balázs Péter: A tengerészeti egészségügy kezdetei a Magyar Királyságban. Szabályzatok a XVIII. században.
 • 132. Kapronczay Károly (főszerk): Az orvostudomány és a természettudományok Magyarországon a kiegyezéstől a századfordulóig
 • 133. A magyar közegészségügy az OKI működésének kezdetétől a II. világháború kitöréséig
 • 134. id. Antall József: Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt + Kapronczay Károly: Lengyelek és magyarok 1939–1944
 • 135. Antall Ildikó – Gazda István: Jedlik életképek, 1800–1895
 • 136. Kapronczay Károly: Lengyelek – szlávok – magyarok. Kapcsolattörténeti tanulmányok
 • 137. Gazda István: Tudománytörténeti kalászatok I.
 • 138. Kapronczay Károly (főszerk.): Orvostörténeti kutatások 1990 óta a Magyar Orvostörténelmi Társaság keretében (30 éve szabadon)

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Magyar Tudománytörténeti Intézet honlapja