Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara, a szabadalmi ügyvivők köztestülete. Magyarország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el, székhelye Budapest. Magyarországon szabadalmi ügyvivőként csak az működhet, aki a Kamara tagja.

Feladatköre[szerkesztés]

 • A Kamara ellátja a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott közfeladatokat, valamint képviseli a szabadalmi ügyvivők érdekeit, védi a szabadalmi ügyvivők jogait, őrködik a szabadalmi ügyvivői kötelezettségek teljesítésén, és őrzi a szabadalmi ügyvivői kar tekintélyét.
 • A Kamara véleményezési joggal részt vesz a szabadalmi ügyvivői tevékenységet érintő jogszabályok előkészítésében; az iparjogvédelemmel kapcsolatos általános kérdésekben jogosult véleményt nyilvánítani, és az illetékes állami szervek felé javaslatot tenni.
 • A Kamara a működésével összefüggő kiadásokat a szabadalmi ügyvivők kamarai tagdíjából és egyéb bevételeiből fedezi. [28. (1) - (2), (4) - (6) bek.]
 • A Kamara a szabadalmi ügyvivőkről és a szabadalmi ügyvivőjelöltekről, valamint a szabadalmi ügyvivői irodákról és a szabadalmi ügyvivői társaságokról nyilvántartást vezet. [28/A. § (1) bek.]vántartásban fel kell tüntetni:
 • A Kamara az általa folytatott eljárások során kezelhet minden olyan adatot, amelynek kezeléséhez az eljárásban résztvevő hozzájárult, továbbá amelyet az adott eljárás eredményessége érdekében jogszerűen szerzett meg. [28/A. § (2) bek.]

A Kamara tagjának jogai[szerkesztés]

a) szavazati joggal részt vehet a Kamara közgyűlésén; b) bármely kamarai tisztségre megválasztható, ha nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt; c) javaslattal, észrevétellel fordulhat a Kamara bármely szervéhez. [29. § (1) bek.]

A Kamara tagjának kötelességei[szerkesztés]

 • A Kamara tagja köteles
  • a) megtartani a Kamara által kiadott szabályzatok előírásait;
  • b) határidőben megfizetni a kamarai tagdíjat és a Kamara által esetenként előírt rendkívüli kamarai hozzájárulást, valamint szolgáltatni a Kamara által előírt adatokat a tagdíj összegének meghatározásához;
  • c)

A Kamara eljárása közigazgatási hatósági ügyekben[szerkesztés]

 • A Kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el a következő, ú.n. kamarai hatósági ügyekben:
  • a) a Kamarába való felvétel és a kamarai tagság megszűnésének megállapítása, kivéve, ha a kamarai tagság a kizárás fegyelmi büntetése vagy a szabadalmi ügyvivő halála miatt szűnik meg;
  • b) a szabadalmi ügyvivői működés szüneteltetésének és újrakezdésének vizsgálata és tudomásulvétele;
  • c) a szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzékébe történő bejegyzés és az onnan való törlés, kivéve, ha a törlésnek a szabadalmi ügyvivők névjegyzékéből való törlés fegyelmi büntetés vagy a szabadalmi ügyvivőjelölt halála miatt van helye;
  • d) a szabadalmi ügyvivői iroda és a szabadalmi ügyvivői társaság nyilvántartásba vétele és a nyilvántartásból való törlése, kivéve, ha a törlésnek a cégbíróságnak a szabadalmi ügyvivői társaságot a cégjegyzékből törlő jogerős határozata alapján van helye;
  • e) a szabadalmi ügyvivői iroda alapszabálya és a szabadalmi ügyvivői társaság társasági szerződése módosításának vizsgálata és tudomásulvétele;
  • f) a közösségi képviselők névjegyzékébe történő felvétel és az onnan való törlés, kivéve, ha a törlésnek a közösségi képviselők névjegyzékéből való törlés fegyelmi büntetés vagy a közösségi képviselő halála miatt van helye. [30. § (1) bek.]
 • Kamarai hatósági ügyben a Kamara elnöksége jár el. [30. § (4) bek.]

A Kamara alapszabálya[szerkesztés]

 • A szabadalmi ügyvivőkről szóló törvény 32. §-a (1) bek. a. pontja alapján a Kamara alapszabályát a közgyűlés fogadja el. Az alapszabályt az alakuló közgyűlés 1996. október 30-án fogadta el. (Azóta több módosítás történt.)

A Kamara szervezete[szerkesztés]

A Kamara szervei[szerkesztés]

 • a) a közgyűlés,
 • b) az elnökség,
 • c) a fegyelmi bizottság és
 • d) a számvizsgáló bizottság. [31. § (1) bek.]

A Kamara tisztségviselői[szerkesztés]

 • az elnök,
 • a két alelnök és
 • a pénztáros. [31. § (2) bek.]

A Kamara képviselete[szerkesztés]

 • A Kamarát az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, illetőleg az elnök által meghatározott körben vagy esetben az alelnök vagy elnökségi tag képviseli. [31. § (3) bek.]

Források[szerkesztés]

 • a többször módosított 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről
 • Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 108. évf. 8. szám, 2003. augusztus

Lásd még[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]