Lusta inicializáció programtervezési minta

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A számítógépes programozásban, a lusta inicializáció programtervezési minta egy olyan taktika, amely szerint késleltetjük egy objektum létrehozását, vagy valamely számításigényes művelet elvégzését egészen addig, amíg az objektumra vagy a számítás eredményére először ténylegesen szükség lesz.

Ezt tipikusan egy változó elérésére szolgáló eljárás vagy egy objektum-tulajdonság (property) definíció bevezetésével valósítjuk meg, amelyben ellenőrizzük, hogy az elérni (használni) kívánt objektum példány (vagy számítási eredmény) létezik-e már. Ha nem létezik, egy új példány kerül létrehozásra és tárolásra a kapcsolódó változóban, és ennek értéke kerül a hívónak (az adatra hivatkozó kódrészletnek) visszaadásra „éppen a kellő időben” (Just In Time) módon.

Ezzel a viselkedéssel az objektum létrehozását „elhalasztják” az első használatig, amely bizonyos körülmények között (pl. az objektum ritkább használata esetén), csökkenti a rendszer válaszidejét és gyorsítja az indítást azáltal, hogy elkerüli a nagyméretű objektumok előzetes létrehozását és memóriafoglalását. (Megjegyezzük, hogy akár ellenkező hatást okozhat az általános teljesítményben, ha a késleltetett objektum létrehozás előnyeit „elhasználjuk” a rendszer indító/előkészítő fázisa során.)

Több szálon futó kód esetén, a lusta inicializációval használt objektumokhoz való hozzáférést szinkronizálni kell (kölcsönös kizárás/mutex), a versenyhelyzet (race condition) elkerülése érdekében.

A késleltetett kiértékelés jól mutatja az alapötlet általános megvalósítását. Az erősen imperatív programozási nyelvekben ez a minta rejtett veszélyeket hordoz, csakúgy mint bármely programozási szokás amely megosztott állapotokra támaszkodik.

A „lusta gyár”[szerkesztés]

A programtervezési minták nézőpontjából vizsgálva, a lusta inicializáció gyakran együttesen használt a gyártó metódus programtervezési mintával. Ez a megoldás három elgondolást kombinál:

 • Egy gyártó metódust használunk, hogy példányokat kapjunk egy osztályból (gyártó metódus programtervezési minta)
 • A példányokat egy asszociatív tömbben tároljuk (létrehozási paraméterek/létrehozott példány), így amikor legközelebb „ugyanazokkal” a paraméterekkel kérnek példányt a gyártól, „ugyanazt” a példányt adja majd vissza, ami az adott paraméterekkel már létrehozásra került (többke programtervezési minta)
 • Lusta inicializációt használunk az objektumok létrehozására, azok csak akkor jönnek létre, amikor először kérik őket a gyártól

Példakódok[szerkesztés]

C[szerkesztés]

C-ben a lusta inicializáció egyetlen függvényben vagy egyetlen forrásfájlban kerül megvalósításra, statikus változók használatával.

Egy függvényben:

#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<stddef.h>
#include<stdio.h>

struct fruit {
  char *name;
  struct fruit *next;
  int number;
  /* Egyéb adattagok */
};

struct fruit *get_fruit(char *name) {
  static struct fruit *fruit_list;
  static int seq;
  struct fruit *f;
  for (f=fruit_list; f; f=f->next)
    if (0==strcmp(name, f->name))
      return f;
  if (!(f = malloc(sizeof(struct fruit))))
    return NULL;
  if (!(f->name = strdup(name))) {
    free(f);
    return NULL;
  }
  f->number = ++seq;
  f->next = fruit_list;
  fruit_list = f;
  return f;
}

/* Példa kód */

int main(int argc, char *argv[]) {
  int i;
  struct fruit *f;
  if (argc<2) {
    fprintf(stderr, "Használat: fruits gyümölcs-név [...]\n");
    exit(1);
  }
  for (i=1; i<argc; i++) {
    if ((f = get_fruit(argv[i]))) {
      printf("Gyümölcs %s: száma %d\n", argv[i], f->number);
    }
  }
  return 0;
}

Egyetlen forrásfájl használata a fentiek helyett lehetővé teszi, hogy az állapotok megosztásra kerüljenek több függvény között úgy, hogy a nem kapcsolódó függvények elől továbbra is el vannak rejtve.

fruit.h:

#ifndef _FRUIT_INCLUDED_
#define _FRUIT_INCLUDED_

struct fruit {
  char *name;
  struct fruit *next;
  int number;
  /* Egyéb adattagok */
};

struct fruit *get_fruit(char *name);
void print_fruit_list(FILE *file);

#endif /* _FRUIT_INCLUDED_ */

fruit.c:

#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<stddef.h>
#include<stdio.h>
#include"fruit.h"

static struct fruit *fruit_list;
static int seq;

struct fruit *get_fruit(char *name) {
  struct fruit *f;
  for (f=fruit_list; f; f=f->next)
    if (0==strcmp(name, f->name))
      return f;
  if (!(f = malloc(sizeof(struct fruit))))
    return NULL;
  if (!(f->name = strdup(name))) {
    free(f);
    return NULL;
  }
  f->number = ++seq;
  f->next = fruit_list;
  fruit_list = f;
  return f;
}

void print_fruit_list(FILE *file) {
  struct fruit *f;
  for (f=fruit_list; f; f=f->next)
    fprintf(file, "%4d %s\n", f->number, f->name);
}

main.c:

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include"fruit.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
  int i;
  struct fruit *f;
  if (argc<2) {
    fprintf(stderr, "Használat: fruits gyümölcs-név [...]\n");
    exit(1);
  }
  for (i=1; i<argc; i++) {
    if ((f = get_fruit(argv[i]))) {
      printf("Gyümölcs %s: száma %d\n", argv[i], f->number);
    }
  }
  printf("A következő gyümölcsök (fruits) generálódtak:\n");
  print_fruit_list(stdout);
  return 0;
}

C#[szerkesztés]

A .NET 4.0-ban a Microsoft elérhetővé tett egy Lazy osztályt, amely lusta (késői) betöltéshez használható. Az alábbi néhány sor mintakód a Fruit osztály lusta betöltését mutatja:

Lazy<Fruit> lazyFruit = new Lazy<Fruit>();
Fruit fruit = lazyFruit.Value;

Az alábbi egy minta kód C# programozási nyelven.

A Fruit osztály maga nem csinál semmit a példában, a _typesDictionary osztály-változó egy szótár/asszociatív tömb amiben a Fruit példányokat tároljuk a typeName (típusnév) alapján.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

public class Fruit
{
  private string _typeName;
  private static Dictionary<string, Fruit> _typesDictionary = new Dictionary<string, Fruit>();

  private Fruit(String typeName)
  {
    this._typeName = typeName;
  }

  public static Fruit GetFruitByTypeName(string type)
  {
    Fruit fruit;

    if (!_typesDictionary.TryGetValue(type, out fruit))
    {
      // Lusta inicializáció
      fruit = new Fruit(type);

      _typesDictionary.Add(type, fruit);
    }
    return fruit;
  }

  public static void ShowAll()
  {
    if (_typesDictionary.Count > 0)
    {
      Console.WriteLine("Az elkészített példányok száma = {0}", _typesDictionary.Count);
      
      foreach (KeyValuePair<string, Fruit> kvp in _typesDictionary)
      {
        Console.WriteLine(kvp.Key);
      }
      
      Console.WriteLine();
    }
  }
  
  public Fruit()
  {
    // szükséges a mintakód lefordításához
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Fruit.GetFruitByTypeName("Banana");
    Fruit.ShowAll();

    Fruit.GetFruitByTypeName("Apple");
    Fruit.ShowAll();

    // az előzőleg már létrehozott példányt adja vissza 
    // ami a "Banana" paraméterrel való első hívásnál létrejött
    Fruit.GetFruitByTypeName("Banana");
    Fruit.ShowAll();

    Console.ReadLine();
  }
}

Az alábbiakban egy meglehetősen lényegre törő példáját mutatjuk be a lusta inicializáció programtervezési mintának azzal, hogy a példa enumerációt (felsorolással definiált típust) használ alkalmazott típusként.

//IVSR: LazyInitialization design pattern
namespace IVSR.DesignPatterns.LazyInitialization
{
  public class LazyFactoryObject
  {
    // az elemek belsőleg használt gyűjteménye.
    // az IDictionary típus gondoskodik róla, hogy az elemek egyediek legyenek
    private IDictionary<LazyObjectType, LazyObject> _LazyObjectList = 
      new Dictionary<LazyObjectType, LazyObject>();

    // felsorolási típus a kívánt típusnevek megadásához.
    // így nem szükséges string paraméterátadást, 
    // és lehetséges a fordításkori típusellenőrzés
    public enum LazyObjectType
    { 
      None,
      Small,
      Big,
      Bigger,
      Huge
    }

    // egy általános típus a létrehozandó objektumoknak
    public struct LazyObject
    {
      public LazyObjectType Name;
      public IList<int> Result;
    }

    // egy felsorolási típus elemet vesz át, és létrehoz egy 
    // 'drága' (időigényes, számításigényes stb.) listát
    private IList<int> Result(LazyObjectType name)
    {
      IList<int> result = null;

      switch (name)
      { 
        case LazyObjectType.Small:
          result = CreateSomeExpensiveList(1, 100);
          break;
        case LazyObjectType.Big:
          result = CreateSomeExpensiveList(1, 1000);
          break;
        case LazyObjectType.Bigger:
          result = CreateSomeExpensiveList(1, 10000);
          break;
        case LazyObjectType.Huge:
          result = CreateSomeExpensiveList(1, 100000);
          break;
        case LazyObjectType.None:
          result = null;
          break;
        default:
          result = null;
          break;
      }

      return result;
    }

    // nem lenne 'drága' (számításigényes) létrehozni az elemet 
    // de hogy érthető legyen a lényeg, késleltetjük néhány 
    // számításigényes objektum létrehozását addig, 
    // amíg szükség nem lesz rájuk
    private IList<int> CreateSomeExpensiveList(int start, int end)
    {
      IList<int> result = new List<int>();

      for (int counter = 0; counter < (end - start); counter++)
      {
        result.Add(start + counter);
      }

      return result;
    }

    public LazyFactoryObject()
    { 
      // üres konstruktor
    }

    public LazyObject GetLazyFactoryObject(LazyObjectType name)
    {
      LazyObject noGoodSomeOne;

      // 'előveszi' a LazyObjectType elemet a listáról ha van már ott,
      // egyébként (ha nincs) létrehoz egyet és a listára (is) teszi
      if (!_LazyObjectList.TryGetValue(name, out noGoodSomeOne))
      {
        noGoodSomeOne = new LazyObject();
        noGoodSomeOne.Name = name;
        noGoodSomeOne.Result = this.Result(name);

        _LazyObjectList.Add(name, noGoodSomeOne);
      }

      return noGoodSomeOne;
    }
  }
}

C++[szerkesztés]

Az alábbiakban egy C++ példa.

#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
 
using namespace std;
 
class Fruit {
  public:
    static Fruit* getFruit(const string& type);
    static void printCurrentTypes();

  private:
    static map<string,Fruit*> types;
    string type;

    // megjegyzés: a privát konstruktor kikényszeríti, hogy a statikus 
    // getFruit() függvénnyel kelljen objektum példányt létrehozni
    Fruit(const string& t) : type( t ) {}
};

// szükséges definíció a statikus tag-változó használatához
map<string,Fruit*> Fruit::types;    
 
/*
 * Lusta gyártó metódus, azt a 'Fruit' példányt veszi elő, amire a paraméterként
 * átadott névvel hivatkoztak. Létrehoz egy új példányt, ha szükséges.
 * előfeltétel: a 'type' paraméter valamilyen gyümölcs név legyen pl. "alma"
 * utófeltétel: visszaadja a 'Fruit' példányt, amire a névvel hivatkoztunk
 */
Fruit* Fruit::getFruit(const string& type) {
  // próbálunk keresni egy létező példányt; ha nem találunk, 
  // az std::map függvény 'types.end()' értéket ad vissza
  map<string,Fruit*>::iterator it = types.find(type); 
 
  Fruit *f;
  if (it == types.end()) { 
    // ha nem találtunk példányt a kért típusból, hozzunk létre egyet
    f = new Fruit(type); // lusta inicializációs rész
    // hozzáadjuk az újonnan létrehozott 'Fruit' példányt 
    // a 'types' asszociatív tömbhöz, hogy később megtaláljuk
    types[type] = f;   
  } else { // ha már van ilyen példányunk
    // a visszaadott érték a megtalált 'Fruit' példány lesz
    f = it->second; 
  }
  return f;
}

/*
 * Példaként lássuk a minta használatát
 */
void Fruit::printCurrentTypes() {
  if (!types.empty()) {
    cout << "A létrehozott példányok száma = " << types.size() << endl;
    for (map<string,Fruit*>::iterator iter = types.begin(); iter != types.end(); ++iter) {
      cout << (*iter).first << endl;
    }
    cout << endl;
  }
}

int main(void) {
  Fruit::getFruit("Banana");
  Fruit::printCurrentTypes();
 
  Fruit::getFruit("Apple");
  Fruit::printCurrentTypes();
 
  // az előzőleg már létrehozott példányt adja vissza 
  // ami a "Banana" paraméterrel való első hívásnál létrejött
  Fruit::getFruit("Banana");
  Fruit::printCurrentTypes();
 
  return 0;
}

/*
KIMENET:
A létrehozott példányok száma = 1
Banana
 
A létrehozott példányok száma = 2
Apple
Banana
 
A létrehozott példányok száma = 2
Apple
Banana
*/

Java[szerkesztés]

Az alábbiakban egy Java példát mutatunk be.

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;

public class Program {

  /**
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    Fruit.getFruitByTypeName(FruitType.BANANA);
    Fruit.showAll();
    Fruit.getFruitByTypeName(FruitType.APPLE);
    Fruit.showAll();
    Fruit.getFruitByTypeName(FruitType.BANANA);
    Fruit.showAll();
  }
}

enum FruitType {
  NONE,
  APPLE,
  BANANA,
}

class Fruit {

  private static Map<FruitType, Fruit> types = new HashMap<>();
  
  /**
   * A privát konstruktor kikényszeríti a gyártó metódus használatát.
   * @param type
   */
  private Fruit(FruitType type) {
  }
  
  /**
   * Lusta gyártó metódus, azt a 'Fruit' példányt veszi elő, amire a paraméterrel
   * hivatkoztak. Létrehoz egy új példányt, ha szükséges.
   * @param type Bármilyen a típusnál megengedett gyümölcs név, pl. APPLE
   * @return A 'Fruit' példány, amire a típus-elem névvel hivatkoztunk
   */
  public static Fruit getFruitByTypeName(FruitType type) {
    Fruit fruit;
    // Ennek a programrésznek konkurencia problémái lehetnek.
    // Az alábbiakban a 'types'-hoz való hozzáférés nem szinkronizált, 
    // így a 'types.put' és a 'types.containsKey' egyszerre is meghívásra kerülhet.
    // Nem kell meglepődni, ha az adatok sérülnek... :)
    if (!types.containsKey(type)) {
      // Lusta inicializáció
      fruit = new Fruit(type);
      types.put(type, fruit);
    } else {
      // OK, már elérhető
      fruit = types.get(type);
    }
    
    return fruit;
  }
  
  /**
   * Lusta gyártó metódus, azt a 'Fruit' példányt veszi elő, amire a paraméterrel
   * hivatkoztak. Létrehoz egy új példányt, ha szükséges. Duplán ellenőrzött lockolás
   * mintát használ a konkurens hozzáférés biztonságossá tételére.
   * @param type Bármilyen a típusnál megengedett gyümölcs név, pl. APPLE
   * @return A 'Fruit' példány, amire a típus-elem névvel hivatkoztunk
   */
  public static Fruit getFruitByTypeNameHighConcurrentVersion(FruitType type) {
    if (!types.containsKey(type)) {
      synchronized (types) {
        // Újra ellenőrizzük a 'type' létezését, miután lockoltuk a 'types'-t
        // hogy biztosak legyünk benne, hogy nem került időközben létrehozásra
        // belőle példány egy másik programszálon
        if (!types.containsKey(type)) {
          // Lusta inicializáció
          types.put(type, new Fruit(type));
        }
      }
    }
    
    return types.get(type);
  }
  
  /**
   * Kiírja az összes létrehozott 'Fruit' példányt.
   */
  public static void showAll() {
    if (types.size() > 0) {
 
      System.out.println("A létrehozott példányok száma = " + types.size());
      
      for (Entry<FruitType, Fruit> entry : types.entrySet()) {
        String fruit = entry.getKey().toString();
        fruit = Character.toUpperCase(fruit.charAt(0)) + fruit.substring(1);
        System.out.println(fruit);
      }
      
      System.out.println();
    }
  }
}

Kimenet

A létrehozott példányok száma = 1
Banana

A létrehozott példányok száma = 2
Banana
Apple

A létrehozott példányok száma = 2
Banana
Apple

JavaScript[szerkesztés]

Az alábbiakban egy JavaScript példa.

var Fruit = (function() {
 var types = {};
 function Fruit() {};

 // visszaadja a paraméterként kapott objektum 
 // tulajdonságainak(property) számát
 function count(obj) {
  return Object.keys(obj).length;
 }

 var _static = {
  getFruit: function(type) {
   if (typeof types[type] == 'undefined') {
    types[type] = new Fruit;
   }
   return types[type];
  },
  printCurrentTypes: function () {
   console.log('A létrehozott példányok száma: ' + count(types));
   for (var type in types) {
    console.log(type);
   }
  }
 };

 return _static;

})();

Fruit.getFruit('Apple');
Fruit.printCurrentTypes();
Fruit.getFruit('Banana');
Fruit.printCurrentTypes();
Fruit.getFruit('Apple');
Fruit.printCurrentTypes();

Kimenet

A létrehozott példányok száma: 1
Apple

A létrehozott példányok száma: 2
Apple
Banana

A létrehozott példányok száma: 2
Apple
Banana

PHP[szerkesztés]

Az alábbiakban egy példa a lusta inicializációra PHP 5-ben:

<?php
header('Content-type:text/plain; charset=utf-8');

class Fruit {
  private $type;
  private static $types = array();

  private function __construct($type) {
    $this->type = $type;
  }

  public static function getFruit($type) {
    // A lusta inicializáció itt történik
    if (!isset(self::$types[$type])) {
      self::$types[$type] = new Fruit($type);
    }

    return self::$types[$type];
  }

  public static function printCurrentTypes() {
    echo 'A létrehozott példányok száma: ' . count(self::$types) . "\n";
    foreach (array_keys(self::$types) as $key) {
      echo "$key\n";
    }
    echo "\n";
  }
}

Fruit::getFruit('Apple');
Fruit::printCurrentTypes();

Fruit::getFruit('Banana');
Fruit::printCurrentTypes();

Fruit::getFruit('Apple');
Fruit::printCurrentTypes();

/*
KIMENET:

A létrehozott példányok száma: 1
Apple

A létrehozott példányok száma: 2
Apple
Banana

A létrehozott példányok száma: 2
Apple
Banana
*/

?>

Python[szerkesztés]

Az alábbiakban egy példa Python programozási nyelven (2.x verziójú Python).

class Fruit:
  def __init__(self, sort):
    self.sort = sort
  
class Fruits:
  def __init__(self):
    self.sorts = {}
  
  def get_fruit(self, sort):
    if sort not in self.sorts:
      self.sorts[sort] = Fruit(sort)
    
    return self.sorts[sort]

if __name__ == '__main__':
  fruits = Fruits()
  print fruits.get_fruit('Apple')
  print fruits.get_fruit('Lime')

Ruby[szerkesztés]

Az alábbiakban egy példa Ruby nyelven, egy távoli szolgáltatástól származó (mint pl. a Google-é) autentikációs token lusta inicializálására.

require 'net/http'
class Blogger
 def auth_token
  @auth_token ||=
   (res = Net::HTTP.post_form(uri, params)) &&
   get_token_from_http_response(res)
 end

 # a 'get_token_from_http_response', az 'uri' és a 'params' később vannak definiálva az osztályban
end

b = Blogger.new
b.instance_variable_get(:@auth_token) # nil értéket ad vissza
b.auth_token # a tokent adja vissza
b.instance_variable_get(:@auth_token) # a tokent adja vissza

Smalltalk[szerkesztés]

Az alábbiakban egy Smalltalk nyelvű példa, egy tipikus változó-elérést biztosító metódusra, amely a változó értékét lusta inicializáció használatával adja vissza.

  height
    ^height ifNil: [height := 2.0].

A fentiek 'nem-lusta' alternatívája egy inicializációs metódus használata, ami már akkor lefut, amikor az objektum létrejön. Ebben az esetben egy egyszerűbb változó-elérésre szolgáló metódus használható az érték kiolvasására.

  initialize
    height := 2.0

  height
    ^height

Megjegyezzük, hogy a lusta inicializáció a nem objektumorientált nyelvekben is használható.

Scala[szerkesztés]

A Scala programozási nyelvnek beépített támogatása van a lusta változó inicializációhoz.[1]

 1 scala> val x = { println("Hello"); 99 }
 2 Hello
 3 x: Int = 99
 4 scala> lazy val y = { println("Hello!!"); 31 }
 5 y: Int = <lazy>
 6 scala> y
 7 Hello!!
 8 res2: Int = 31
 9 scala> y
10 res3: Int = 31

Hivatkozások[szerkesztés]

Külső hivatkozások (angolul)[szerkesztés]

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben a Lazy initialization című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.