Ugrás a tartalomhoz

Identitás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az identitás én-azonosság, önmeghatározás szerepeken, magatartásformákon, értékrendszeren keresztül, mely a „teljes én” érzésével társul. A személyiségfejlődés eredménye, a szocializáció eredménye, az emberi kölcsönhatások során jön létre.

Erik H. Erikson fejlődéselméletének ötödik szakasza a pubertás, melynek legfontosabb feladata az identitás kialakulása, mely serdülőkor végére (18-22 éves kor körül) befejeződik. Az identitás formálódása egy életen át tartó folyamat különböző szerepeken keresztül, melyekkel az egyén azonosul (anyai/apai szerep, nagyszülői szerep, szakmában betöltött szerep stb.)

Típusai[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Balogh Éva (2000): Pszichológiai kislexikon. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó. Debrecen.
 • Révész György (2007): Személyiség, társadalom, kultúra – a pszichoszociális fejlődés erikson-i koncepciója. In: Gyöngyösiné Kiss Enikő – Oláh Attila (szerk.): Vázlatok a személyiségről : a személyiséglélektan alapvető irányzatainak tükrében. Új Mandátum. Budapest. 224-243.

További információk[szerkesztés]

 • A kulturális örökség; szerk. Erdősi Péter, Sonkoly Gábor, ford. Csizmadia Dominika et al.; L'Harmattan–Atelier, Budapest, 2004 (Atelier füzetek)
 • Közösség, kultúra, identitás. Válogatás a Kultusz, kultúra, identitás (Csíkszereda, 2003. szeptember 26-28.), Közösség és idegenek (Csíkszereda, 2005. szeptember 14-16.) című konferenciák előadásaiból; szerk. Pap Levente, Tapodi Zsuzsa; Scientia, Kolozsvár, 2008 (Műhely)
 • Susan Greenfield: Identitás a XXI. században; ford. Garai Attila; HVG Könyvek, Bp., 2009
 • Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei; szerk. Cieger András; Atelier, Budapest, 2009
 • Vallás, politika, identitás; szerk. S. Szabó Péter, Grünhut Zoltán; Publikon, Pécs, 2010
 • Terek, tervek, történetek. Az identitás történetének térbeli keretei 2.; szerk. Cieger András; Atelier, Budapest, 2011
 • Kis Tamás: Közös bölcsőnk, Európa. Az európai identitás és egységgondolat kialakulásának története; Balassi, Bp., 2013
 • Az identitás alakzatai; szerk. Bujalos István, Tóth Máté, Valastyán Tamás; Kalligram–Pesti Kalligram, Pozsony–Bp., 2013
 • Kulturális identitás és alteritás az időben; szerk. Pieldner Judit et al.; DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2013 (Speculum historiae Debreceniense)
 • Média és identitás. Tanulmányok; szerk. Apró István; Médiatudományi Intézet, Bp., 2014 (Médiatudományi könyvtár)
 • Emlékezés, identitás, diszkurzus; szerk. Bodor Péter; L'Harmattan, Bp., 2015 (Pszichológia és társadalom)
 • Hely, identitás, emlékezet; szerk. Keszei András, Bögre Zsuzsanna; L'Harmattan, Bp., 2015
 • Kovács Attila: Az önmagaság fenomenológiája; Egyetemi Műhely–Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2016 (Doktori dolgozatok)
 • Arday Lajos: Nemzetállamok és kisebbségek. Történelem és identitás Közép-Európában; L'Harmattan, Bp., 2016
 • Média és identitás 2. Tanulmányok; szerk. Apró István; Médiatudományi Intézet, Bp., 2016 (Médiatudományi könyvtár)
 • Tükör által. Tanulmányok a nyelv, a kultúra, identitás témaköréből; szerk. Czeglédy Anita, Sepsi Enikő, Szummer Csaba; KRE–L'Harmattan, Bp., 2016 (Károli könyvek. Tanulmánykötet)
 • Kiss Lajos András: Nagy tér vagy nagy gondolat. Az európai identitás dilemmái; Liget Műhely Alapítvány, Bp., 2018
 • Biográfia és identitás; szerk. Tóth Orsolya; DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, Debrecen, 2020 (Hereditas Graeco-Latinitatis)
 • Czeglédi Sándor: Történelmi önismeret. Tanulmányok; KRE–L'Harmattan, Bp., 2020 (Károli könyvek. Tanulmánykötet)
 • Az identitás; szerk. Daróczi Enikő, Laczkó Sándor; Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány–Magyar Filozófiai Társaság–Státus Szeged–Bp.–Csíkszereda, 2020 (Lábjegyzetek Platónhoz)
 • Nyelv és identitás; szerk. Bakti Mária, Újvári Edit; JGYF, Szeged, 2020
 • Körmendy Lajos: A közösség nélküli ember; Ad Librum, Bp., 2020
 • David Engels: Mit tegyünk?; ford. B. Szabó Dezső, B. Szabó Károly; MCC Press, Bp., 2021