Geórgiosz Khoiroboszkosz

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Geórgiosz Khoiroboszkosz (Γεώργιος Χοιροβοσκός) vagy latinosan Georgius Choeroboscus (?, 6. század vagy 7. század) görög grammatikus.

Khoiroboszkosz mellékneve disznópásztort jelent. Konstantinápolyban élt, a Nagy Konstantin által alapított főiskolán tanított. Több munkája ismert, többük azonban csupán kivonatos formában maradt fenn. Ezek közül jelentőségükben kiemelkednek a korábbi grammatikusok és metrikusok (pl. Dionüsziosz Thrax, Héphaisztión, Héródianosz, Apollóniosz) műveihez, valamint a Codex Theoidosianushoz írott kommentárjai. Mindezeken kívül értekezett a prozódiáról, a helyesírásról, és ugyancsak grammatikai kommentárokat készített a zsoltárokhoz. Megemlítendő még Peri topón poiotikón című műve.

Kiemelkedő érdeme, hogy kivonatolásainak köszönhetően tudunk mára elveszett, korábbi görög grammatikai munkákról. Egyik munkáját a reneszánsz görög nyelvtanírói, Ianosz Laszkarisz és bellunoi Urbanus is felhasználták.

Források[szerkesztés]

Ókori lexikon I–VI. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1904.  

  • Világirodalmi lexikon VI. (Kamc–Lane). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1979. 238. o. ISBN 963-05-1803-1