Gépipari tűrések

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Egyazon dokumentáció (alkatrészrajz) alapján gyártott gépalkatrészek általában nem egyeznek meg a rajzon megadott névleges alakkal és mérettel, hanem attól kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. Az eltérések megengedett mértékét a gépipari tűrések írják elő. Az eltéréseket többek között a gyártó berendezések pontatlanságai, az anyagminőségben tapasztalható eltérések, a szerszámok kopása, a gyártás során mérhető hőmérséklet ingadozása, a munkás ügyessége befolyásolja. A megengedhető tűrések gondos megtervezése és az előállítás során történő betartása feltétele a csereszabatos alkatrészek gyártásának, ezen keresztül a tömegtermelésnek.

Mérettűrések[szerkesztés]

Alapfogalmak jelölése

A mérettűrés az a méretszórás, mely gyártási és működési szempontból egyaránt megengedhető. Tűréstechnikai fogalmak:

  • Valóságos méret egy egyedi munkadarab befejezett megmunkálása után méréssel megállapított méret.
  • Névleges méret a műszaki dokumentációban tűrések nélkül szereplő méret.
  • Alapméret az az elméleti méret, melyre a tűrések vonatkoznak. Általában (szabványos tűrések esetén mindig) megegyezik a névleges mérettel.
  • Határméret a még megengedett legnagyobb (felső határméret) és legkisebb (alsó határméret) méret.
  • Közepes méret a felső és alsó határméret számtani közepe. A műszaki számításokat erre a méretre végzik el.
  • Tűrésezett méret alsó és felső határmérete is meghatározott. Szokásos megadása a névleges méret és az attól való eltérések:
 ;

Az első példánál a felső határméret(FH) , az alsó határméret(AH) .

Meg lehet adni a tűrést szabványos jelöléssel:

 ;

Itt a felső határméret , az alsó határméret pedig , a kis "h" betű külső méretet az utána szereplő "7" számjegy pedig az IT07 tűrésmezőt jelöli.

  • Valóságos eltérés a valóságos méret és az alapméret különbsége.
  • Határeltérés a határméret és az alapméret különbsége.
  • Alapeltérés szabványos tűrések felső és alsó határeltérése közül a kisebb abszolút értékű
  • Legnagyobb eltérés a felső és alsó határeltérés közül a nagyobb abszolút értékű.

Szabványos mérettűrések[szerkesztés]

ISO szabványos alapeltérések csapokra

Nem szabványos tűrések használata esetén a munkadarab valóságos méretének ellenőrzése pontos hosszméréssel (például mikrométerrel) történik, ami lassú és nagy szakértelmet kívánó művelet. Szabványos tűrések esetén nem szükséges a valóságos méret meghatározása, elegendő azt megállapítani, hogy a vizsgált méret az alsó határméretnél nagyobb és a felső határméretnél kisebb-e. Erre pedig az idomszerek alkalmasak, ezek segítségével a minősítés gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan elvégezhető. Külső méret ellenőrzésére szolgáló idomszer kétoldalt villás kialakítású műszer, melynek egyik oldala (az alsó határméretre készített) a nem megy oldal, a másik villa belső mérete pedig a megy oldal, ennek mérete megegyezik a felső határmérettel. Belső méret idomszerénél a helyzet fordított. Mivel az idomszerek megkívánt pontosságuk miatt költséges eszközök, ezért célszerű szabványos tűréseket használni, melyekre kész idomszerek szerezhetők be a kereskedelemben.

Különböző országokban más és más méretszabványok alakultak ki, ma Európában a nemzetközi ISO szabvány szerinti tűréseket használják. A szabványos tűrést a tűrés nagysága és az alapeltérés határozza meg. Egyik érték sem változik folytonosan: a méreteket szakaszokra osztották, egy-egy szakaszon belül az alapeltérések azonosak. A különböző alapeltéréseket betűjellel látták el: a külső ("csap") méretek jelei kisbetűk, a belső ("lyuk") méretek alapeltéréseit nagybetűkkel látták el. A tűrés nagysága a névleges méreten kívül a tűrésminőségtől függ. A tűrésminőséget IT01-IT16-ig 18 csoportra osztják.

Az ISO szabvány szerinti tűrésmegadás tehát a névleges méretből, az alapeltérés betűjeléből és a tűrésminőségből áll, például:

külső méretet jelent,
belső méretet.

ISO 286 szabvány szerinti tűrések[szerkesztés]

Az ISO 286 szabvány szerinti tűrések nagysága ezredmilliméterben (μm) 500 mm névleges méretig

Névleges méret Tűrésnagyság
IT01 IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18
≤ 3 0,3 0,5 0,8 1,2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 400 600 1000 1400
<3≤ 6 0,4 0,6 1 1,5 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 750 1200 1800
<6≤ 10 0,4 0,6 1 1,5 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 580 900 1500 2200
<10≤ 18 0,5 0,8 1,2 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 700 1100 1800 2700
<18≤ 30 0,6 1 1,5 2,5 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 840 1300 2100 3300
<30≤ 50 0,6 1 1,5 2,5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 1000 1600 2500 3900
<50≤ 80 0,8 1,2 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 1200 1900 3000 4600
<80≤ 120 1 1,5 2,5 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 1400 2200 3500 5400
<120≤ 180 1,2 2 3,5 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 6300
<180≤ 250 2 3 4,5 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 1850 2900 4600 7200
<250≤ 315 2,5 4 6 8 12 16 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 2100 3200 5200 8100
<315≤ 400 3 5 7 9 13 18 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1400 2300 3600 5700 8900
<400≤ 500 4 6 8 10 15 20 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1550 2500 4000 6300 9700

Azok a méretek, melyekre a műszaki dokumentációban, rajzon nincs külön tűrés megadva, szintén nem lehetnek akármekkorák. A tűrésezetlen méretek tűréseit szintén nemzetközi szabványok írják elő.

Alak és helyzettűrések[szerkesztés]

A gépalkatrészek csereszabatosságának biztosításához nem elegendő a mérettűrések pontos betartása, szükséges, hogy azok alakja és a munkadarabot felépítő egyes építőelemek (például henger, kúp, gömb, sík) egymáshoz viszonyított helyzete is kellő pontossággal legyen legyártva. Ehhez a műszaki rajzokon az ISO 1101 szerinti alak- és helyzettűréseket is meg kell adni. Ezeknek természetesen ugyanúgy alkalmazkodni kell a működési követelményekhez és a technológiai lehetőségekhez.

Alak- és helyzettűrések rajzjelei
Tűréscsoport Tűrés fajta Rajzjel
Alaktűrések Egyenesség tűrése Rectitude.png
Síklapúság tűrése Planeite.svg
Köralaktűrés Circularite.svg
Hengeresség tűrése Cylindricite.png
A hossz-szelvény profiltűrése Dpps.svg
Helyzettűrések Párhuzamosság tűrése Parallelisme.svg
Merőlegesség tűrése Perpendicularite.png
Hajlásszög tűrése Inclinaison.png
Egytengelyűség tűrése Coaxialite.svg
Szimmetrikusság tűrése Symetrie.png
Pozíciótűrés Localisation.svg
Tengelymetsződés tűrése Dpo.svg
Összetett alak-
és helyzettűrés
Radiális ütés tűrése, homlokütés tűrése, adott irányú ütés tűrése Battement simple.svg
A teljes homlokütés tűrése Battement total.png
Adott profil alaktűrése Forme ligne.png
Adott felület alaktűrése Forme surface.png

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Irodalom[szerkesztés]