Fresnel-egyenletek

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Fresnel-egyenletek megadják, hogy a beeső fény intenzitásának hányad része verődik vissza, illetve hányad része lép be a másik közegbe, amikor egy fénynyaláb két különböző közeg határfelületéhez érkezik. Az összefüggéseket az éterelméletből levezetve Augustin-Jean Fresnel írta fel először, ezért róla kapták nevüket. Fizikailag helyes megalapozást azonban csak később a Maxwell-egyenletek megszületése után nyertek.[1]

Polarizált eset[szerkesztés]

Az egyik egyenlet azt az esetet írja le, amikor a fény polarizációja párhuzamos a fényt visszaverő felülettel, a másik eset pedig azt írja le, amikor a polarizáció merőleges a felületre.[2]

F_\|\!\ (\lambda,\theta^{'})= \left| \frac{\cos \theta^{'}-(v+\kappa j)cos \theta}{\cos \theta^{'} + (v+\kappa j)cos \theta} \right|^2,        F_\bot \!\ (\lambda,\theta^{'})= \left| \frac{\cos \theta-(v+\kappa j)cos \theta^{'}}{\cos \theta + (v+\kappa j)cos \theta^{'}} \right|^2

Mivel a λ hullámhossztól függő törésmutató fémeknél komplex szám, ezért a törésmutató valós részét v, a képzetes részét κ jelöli. A j pedig az imaginárius egység. A θ' a felület normálvektora és a megvilágítási irány szöge, a θ pedig a visszaverődési irány és a felületi normálvektor szöge.

Polarizálatlan eset[szerkesztés]

A nem poláros fény ábrázolására az egyik szokásos eljárás, hogy a hullám elektromos térerősségvektorát két egymásra merőleges összetevőre bontjuk ( \vec{E}_\|\!\ és \vec{E}_\bot\!\ ) majd összegezzük. A két összetevő amplitúdója azonos, átlagos értéke egyenlő egymással, de közöttük rendezetlen és gyorsan változó fázisviszonyok vannak.[3] A továbbiakban az amplitúdókat egységnyinek tekintjük, azaz:

| \vec{E}_\|\!\ | = |\vec{E}_\bot\!\ | = 1

Felhasználva a vektorok skaláris szorzásának az abszolútértékre vonatkozó következő azonosságát:

| \vec{a}^2|=\vec{a}^2= \vec{a} \cdot \vec{a}=|\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos{(0)}= |\vec{a}|^2

valamint a skaláris szorzás disztributivitása miatt használható binomiális tételt, a következő egyenlethez jutunk:

F(\lambda,\theta^{'})= \frac{\left| F_\|\!\ (\lambda,\theta^{'}) ^{1/2} \cdot \vec{E}_\|\!\ + F_\bot\!\ (\lambda,\theta^{'}) ^{1/2} \cdot \vec{E}_\bot\!\  \right|^2}{\left| \vec{E}_\|\!\ + \vec{E}_\bot\!\ \right|^2}=

\frac{F_\|\!\ (\lambda,\theta^{'}) + F_\bot\!\ (\lambda,\theta^{'}) }{2}

Források[szerkesztés]

 1. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, Budapest, 1981)
 2. Dr Szirmay-Kalos L, Antal Gy, Csonka F: Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés 118.old. Budapest, Computer Books, 2003. ISBN-963-618-303-1
 3. Alvin Hudson, Rex Nelson: Útban a modern fizikához, 960. old. LSI Oktatóközpont, 1994. ISBN-963-577-197-5