C0 és C1 vezérlőkódok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(C0 és C1 vezérlő kódok szócikkből átirányítva)
Jump to navigation Jump to search

A C0 és C1 vezérlőkarakterek halmaza meghatározza mindazokat a kódokat, amelyeket a szövegekben használhatók.

A C0, amit eredetileg az ISO 646-ban határoztak meg, írja le a 0x00–0x1F tartományba eső vezérlő karaktereket. A C1, amit eredetileg az ISO 6429-ben határoztak meg, a 0x80–0x9F tartományba eső vezérlőkaraktereket írja le. A C0 kódok az ASCII-kódoknál használatosak, és a legtöbbjük kódolása az ASCII-kódjukon és ‑funkcióikon alapul. A C1 kódok az ISO 8859-n sorozathoz tartoznak, többnyire Unicode-kódolásúak, és viszonylag ritkábban használatosak.

A legtöbb alkalmazás az LF, CR és HT vezérlőkaraktereket képes értelmezni. Néhány alkalmazás még képes a VT, FF és NEL (C1-ből) értelmezésére. Nagyon kevés alkalmazás képes más C0 és C1 vezérlőkarakterek értelmezésére.

C0 (ASCII és származékai)[szerkesztés]

Kontroll-
szekvencia
Dec Hex Rövidítés karakter neve Leírás/megjegyzés
^@ 00 0x00 NUL Null, Nullkarakter Eredetileg a lyukszalagon üres terület létrehozására szolgált. Később kitöltőkarakter volt olyan esetekre, amikor a terminálnak egy folyamat vagy akció végrehajtására (például kocsi-vissza vagy soremelés) időre volt szüksége. Ma gyakran használja a C mint stringet lezáró karaktert.
^A 01 0x01 SOH Start of Header, Fejléc kezdete Üzenetfejléc első karaktere.
^B 02 0x02 STX Start of Text, Szöveg kezdete Üzenet első karaktere vagy fejléc zárókaraktere.
^C 03 0x03 ETX End of Text, Szöveg vége Gyakran használják mint „megszakító” – break karaktert (Ctrl-C) egy futó folyamat megszakítására. A TOPS-20-ban a bejelentkezés előtt a rendszer figyelmének felhívására használják.
^D 04 0x04 EOT End of Transmission, Átvitel vége Fájl vége jelzésére használja a Unix. Ugyanakkor az MS-DOS a ^Z szekvenciát használja a fájlvég jelzésére. Az Apple II rendszerek követik a DOS-konvenciót.
^E 05 0x05 ENQ Kérd(ez)és Az ENQ karakter vétele egy választ vált ki, ezzel jelzi, hogy a kapcsolat még fennáll.
^F 06 0x06 ACK Acknowledgment, nyugtázás Pozitív válasz egy ENQ-ra.
^G 07 0x07 BEL Bell, Csengetés Eredetileg valóban egy csengő megszólalására használták a terminálokon. Később, a fizikai csengővel nem rendelkező berendezéseken elektromosan gerjesztett hanggal pótolták a csengőt. Létezik olyan megvalósítás, amelyben vizuális figyelemfelhívást valósítanak meg (gyors inverz és normál videó átkapcsolgatásával).
^H 08 0x08 BS Back Space, Visszalépés Törli a kurzortól balra lévő karaktert, és eggyel balra lépteti a kurzort.
^I 09 0x09 HT Horizontal Tab, Vízszintes tabulátor Általában egyszerű tabulálást jelent.
^J 10 0x0A LF Line Feed, Soremelés Az elektromechanikus megjelenítők (teletype), nyomtatók és néhány terminál-emulátor a kurzort egy sorral lejjebb állítják, a soron belüli pozíciót változatlanul hagyva. A Unix mint sorvég-jelzést használja. Az MS-DOS, a Windows és számos hálózati szabvány a karaktert követő CR-rel együtt használja mint sorvég-jelet.
^K 11 0x0B VT Vertical Tab, Függőleges tabulátor
^L 12 0x0C FF ''Form Feed'', Lapemelés A sornyomtatókon új lap betöltése. A Python ún. whitespace karakterekkel valósítja meg a funkciót. Néhány terminál-emulációban törli a képernyőt.
^M 13 0x0D CR Carriage Return, Kocsi vissza Eredetileg a kurzornak az aktuális sor kezdő (nulladik) pozíciójára való állítására használták. A Mac OS (és a megelőző Mac OS X-ek), valamint a korai rendszerek, mint az Apple II és a Commodore 64 sorvég-jelnek használták. Az MS-DOS, a Windows, valamint több hálózati szabvány a megelőző LF-fel együtt tekinti sorvég-jelnek. Az Enter vagy Return billentyűk ezt a kódot generálják, viszont egyes terminál-emulátorok eltérő vezérlőszekvenciákat használnak a sorvég-jelzésre.
^N 14 0x0E SO Shift Out Átkapcsol egy másik karakterkészletre.
^O 15 0x0F SI Shift In Visszatérés a szabályos karakterkészletre egy Shift Out beállítás után. A TOPS-20-ban ez jelezte, hogy a következő kimenet nem lesz megjelenítve; a program folytatta a futását, de nem jelenített meg szöveget, vagy nem is nyomtatott mindaddig, amíg ^O-t újra be nem gépeltek.
^P 16 0x10 DLE Data Link Escape, Feloldókarakter Hatására a következő karaktert – ha vezérlőkarakter is – normál karakterként kell értelmezni.
^Q 17 0x11 DC1 Device Control 1 / XON, Eszközvezérlés 1 Átvitel folytatása. Az adatáram-vezérlést végző programok használják.
^R 18 0x12 DC2 Device Control 2, Eszközvezérlés 2 A TOPS-20-nál az aktuális sor újranyomtatása, törölt karakter jelzése a "~" (tilde) karakterrel.
^S 19 0x13 DC3 Device Control 3 / XOFF, Eszközvezérlés 3 Átvitel felfüggesztése. Az adatáram-vezérlést végző programok használják. Néhány terminál hatására megszakítja a szöveg megjelenítését.
^T 20 0x14 DC4 Device Control 4, Eszközvezérlés 4 A TOPS-20-nál egy rövid sort jelenít meg rendszerállapot-információkkal.
^U 21 0x15 NAK Negative acknowledgment, Negatív nyugtázás Más néven: „hibás átvétel” jel, negatív visszaigazolás. Az állomás negatív válaszként küldte annak az állomásnak, amelyik a kapcsolatot felépítette. Bináris szinkronprotokoll esetében a NAK azt jelezte, hogy a vételnél hiba történt: a küldő az előzőleg elküldött adatblokkot ismételje meg. Többpontos kapcsolatok esetében a NAK azt jelzi, hogy az állomás nem képes (nem kész) válaszolni egy lekérdezésre (polling). Néhány szövegszerkesztő ezt használja sortörlés-karakternek.
^V 22 0x16 SYN Szinkronkarakter A szinkron adatátviteli rendszerek használják a szinkronizálás biztosítására. Általában semmilyen egyéb karakter küldése nem előzheti meg a SYN karakter(ek) küldését.
^W 23 0x17 ETB End of Transmission Block, Adatátviteli blokk vége Adatblokk küldése setén jelzi, hogy vége az adatblokknak. Néhány szövegszerkesztő szótörlés-karakternek használja, azaz kitörli a karaktereket az aktuális helyét megelőző és követő szóközök között.
^X 24 0x18 CAN Cancel, Érvénytelen Mutatja, hogy a hozzá kapcsolódó adat hibás, érvénytelen vagy nem értelmezhető az adott eszközön.
^Y 25 0x19 EM End of Medium, Hordozó vége A legtöbb programnál a billentyűzetről bevitt Ctrl-Y az úgynevezett redo”, azaz újbóli végrehajtás parancsot jelenti, az utolsó Ctrl-Z paranccsal visszavont (undo) parancsot hajtja végre mégis.
^Z 26 0x1A SUB Substitution, Helyettesítő Az MS-DOS rendszereknél a szöveg (text) módban megnyitott fájlok esetében „szöveg vége” (end of text) vagy „fájl vége” (end of file) jelzésre használják a Ctrl-Z karaktert (26-os kód, „helyettesítés”) a ^C vagy a ^D helyett, amit másik operációs rendszerek használnak. Sok programnál a billentyűzetről bevitt Ctrl-Z egy visszavonó, angolul undo parancsot valósít meg, amivel az utolsó bevitt parancs vagy akció visszafelé átléphető, vagyis az utolsó parancs elé lép vissza.
^[ 27 0x1B ESC Escape A billentyűzet ESC billentyűjével elküldött karakter sok funkciót tölthet be a rendszereknél. Szoftver-interfészek esetében általában valamilyen kilépési funkciót indít el (képernyő, menü, mód megszakítása), eszközvezérlő protokollok esetében (printerek vagy terminálok) pedig az ESC-et követő egy vagy több karakter vezérlő szerepet tölt be, és nem lesz megjelenítve. Ezek az escape-szekvenciák gyártó-, illetve eszközfüggőek.
^\ 28 0x1C FS File Separator, Fájlelválasztó Adatstruktúrák elválasztó jelzőjének használják. Ha hierarchikus szinteket használnak az adatstruktúrában, akkor US az alacsonyabb szint (szétválasztja az egyszerű szöveg elemeket), míg az RS, GS és FS a magasabb szintű csoportokat választják szét a struktúrán belül.
^] 29 0x1D GS Group Separator, Csoportelválasztó
^^ 30 0x1E RS Record Separator, Rekordelválasztó
^_ 31 0x1F US Unit Separator, Egységelválasztó
127 0x7F DEL Delete, Törlés Eredetileg a lyukszalagon lévő lyukasztás törlésére szolgált (az összes lyuk lyukasztása a lyukasztón; az olvasó az ilyen karaktert figyelmen kívül hagyta). A modern rendszerek a kurzortól jobbra álló karakter törlésére használják.

C1 (ISO-8859 és Unicode)[szerkesztés]

Dec Hex Rövid rövidítés
(RFC 1345)
Teljes rövidítés Karakter neve Leírás/megjegyzés
128 0x80 PA PAD Kitöltőkarakter Mint XXX nyomtatódik a Unicode-ban
129 0x81 HO HOP High Octet Preset, Magasabb byte törlése
130 0x82 BH BPH Break Permitted Here, Megszakítás engedélyezett
131 0x83 NH NBH No Break Here, Megszakítás nem engedélyezett
132 0x84 IN IND Index
133 0x85 NL NEL Next Line, Következő sor Sorvég jelzésére használja némelyik IBM mainframe.
134 0x86 SA SSA Start of Selected Area, Kijelölt terület kezdete
135 0x87 ES ESA End of Selected Area, Kijelölt terület vége
136 0x88 HS HTS Horizontal Tab Set, Vízszintes tabulátor beállítása
137 0x89 HJ HTJ Horizontal Tab Justified, Vízszintes tabulátorra illesztés
138 0x8A VS VTS Vertical Tab Set, Függőleges tabulátor beállítása
139 0x8B PD PLD Partial Line Forward, Részleges sor-előrelépés
140 0x8C PU PLU Partial Line Backward, Részleges sor-visszalépés
141 0x8D RI RI Reverse Line Feed, „Vissza” soremelés
142 0x8E S2 SS2 Single-Shift 2
143 0x8F S3 SS3 Single-Shift 3
144 0x90 DC DCS Device Control String, Eszközvezérlő string
145 0x91 P1 PU1 'Private Use 1, Saját használatra 1
146 0x92 P2 PU2 Private Use 2, Saját használatra 2
147 0x93 TS STS Set Transmit State, Átviteli állapot beállítása
148 0x94 CC CCH Visszautasítás karakter
149 0x95 MW MW Message Waiting, Várakozó üzenet
150 0x96 SG SPA Start of Protected Area, Védett terület kezdete
151 0x97 EG EPA End of Protected Area, Védett terület vége
152 0x98 SS SOS Start of String, String kezdete
153 0x99 GC SGCI Single Graphic Char Intro Mint XXX nyomtatódik a Unicode-ban
154 0x9A SC SCI Single Char Intro
155 0x9B CI CSI Control Sequence Intro
156 0x9C SI ST String Terminator, Stringzáró
157 0x9D OC OSC OS Command, Operációs rendszer parancs
158 0x9E PM PM Private Message, Saját üzenet
159 0x9F AC APC App Program Command, Alkalmazási program parancs

Egyéb, angol nyelvű linkek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]