Biblioterápia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A biblioterápia nem más, mint válogatott olvasmányok felhasználása a segítő, fejlesztő munkában és pszichológiai problémák kezelésében, illetve megelőzésében. Általános személyiségfejlesztésre irányuló, a művészetterápiák közé tartozó interdiszciplináris terápiás módszer. Legjobb eredményeket a depresszió[1] kezelésében érték el vele, hatása hosszú távú.[2] A terápiás célú olvasás alapja hagyományosan, a biblioterápia eredeti meghatározása szerint igen sokféle szöveg, olvasmány lehet, mégis a szépirodalmi művek alkalmazása a legelterjedtebb. Ennek köszönhető, hogy gyakran - hazánkban is - szinonimaként kezelik a biblioterápia és az irodalomterápia kifejezést.

Elnevezése a görög biblion (könyv) és therapeia (gyógyítás, szolgálat, kísérés) szavak összekapcsolásával született.

A fogalomnak számos változata ismert a külföldi szakirodalomban pl. bibliotherapy, biblio-/poetry therapy, poetry therapy, literature therapy, literatherapy, bibliocounselling, bibliopsychology, bookmatching, library therapeutics, guided reading, biblioguidance.

Meghatározásai[szerkesztés]

A biblioterápia definiálása szakmai vitákra okot adó, bonyolult feladat, több, részben különböző meghatározásai ismertek, melyek a módszer fejlődésével is változtak az évek alatt. A szakmai viták miatt nincs köztük egységesen elfogadott.

A Webster’s Third New International Dictionary 1961-es definíciójából még hiányzik, hogy ez a módszer nem csupán a gyógyászatban használható fel, pszichiátriai segédeszközként fogja fel.[3] Hart 1987-es definíciója szerint „A biblioterápia során a tanácsadó vagy a könyvtáros kijelölt olvasmányok által nyújt segítséget a személyes problémák megoldásában.”

Biblioterápia: Válogatott olvasmányok használata terápiás célokra a gyógyításban és pszichiátriában; valamint segítség a személyes problémák megoldásában irányított olvasás által.[4]

Napjainkban a biblioterápia már az azt alkalmazó szakemberek (pl. könyvtárosok, pedagógusok, szociális munkások, mentálhigiénés szakemberek stb.) széles körének az a határozott kísérlete, hogy a könyvek és egyéb dokumentumok segítségével befolyásolják, áthangolják az olvasó attitűdjeit, viselkedésmódját, és pozitív irányú fejlődéshez, változáshoz segítsék a terápia résztvevőjét.

Gyökerei, kialakulása[szerkesztés]

Mióta az emberek történeteket mesélnek egymásnak, azóta befolyásolják a személyiség fejlődését, attitűdjét az irodalmi művek. A magyar népi pszichoterápiás módszerek és ráolvasások pszichoterápiás szempontból is szuggesztív és hipnotikus erejűek voltak.[5] A hagyományos hindu orvoslásban is alkalmazták a mesék és azok átgondolásának gyógyító erejét.[6] Az első jegyzett „biblioterapeuta” a római pszichológus, Soranus volt, aki mániás és depressziós betegeit drámákkal kezelte,[7] bár a módszert egészen a XIX. századig nem alkalmazták biblioterápia néven.

Mivel a nyugati világban a betegeknek sokáig inkább a fizikai panaszait vették figyelembe, pszichológiai gondjaikat pedig hagyományos módszerekkel kezelték, az olvasás gyógyító vagy fejlesztő céllal nem valósulhatott meg. A XIX. században fogadták el, hogy a beteg test és lélek egysége, ez segítette a biblioterápia újrafelfedezését. Benjamin Rush, philadelphiai orvos 1815-ben érvelt az olvasás gyógyító hatása mellett, John Minson Galt pedig 1833-ban betegek kezelésének részeként alkalmazta. Először zárt osztályokon, pszichiátriai intézetekben, majd átmeneti- és gyermek- és idősotthonokban alkalmazzák.[8]

A szakmai elismerést és egyben a talán legnagyobb előrelépést a biblioterápia történetében az jelentette, hogy 1939-ben az Amerikai Könyvtárosok Szövetségének kórházi részlegén belül létrehozott biblioterápiás bizottság alakult.[9]

Az első magyar kezdeményezések[szerkesztés]

Magyarországon a biblioterápiás törekvések nem voltak késésben a nyugati törekvésekhez képest. Már az 1950-es években létesítettek Magyarországon a kórházakban és zárt intézményekben megfelelő könyvtárakat, és elkezdték alkalmazni az egyéni terápiát. Egészséges személyeket a kezelésbe 1960-tól vontak csak be, az első csoportos terápiát pedig Bartos Éva indította. A kísérlet Szekszárdon, a Tolna megyei Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Rehabilitációs Foglalkoztatójának Alkohológiai Osztályán folyt 1976/77-ben.[10] 1983-ban a Szombathelyi kórház neurózis osztályán folytatták a csoportos terápia alkalmazását.

Célja és hatásmechanizmusa[11][szerkesztés]

A biblioterápia célja annyiféle, ahányan, illetve ahány féle célcsoportnál alkalmazzák azt. Általánosságban ezek a célok a mentális problémák gyógyítása, a személyiségfejlesztés, az önismeret, szociális képességek fejlesztése, a közösségépítés, esetleg rekreáció témakörein belül mozognak. Az alapelgondolás a biblioterápia működési elvéről az, hogy egy olvasmány segítséget nyújthat abban, hogy a résztvevő külső szemszögből láthassa a problémáit, példát vagy épp ellenpéldát ismerjen meg rá, következmények nélkül gondolhasson át megoldásokat. Fekvőbetegek, külső okokból helyhez kötöttek kezelésében terápiás hatású már az is, hogy változatosságot nyújt, reménytelenségéből kimozdítja a pácienst, így hosszas kórházi kezelések kiegészítőjeként, az okozott depresszió ellen alkalmazható.

A szépirodalmi szövegek sokszor hétköznapi, emberi problémákat fogalmaznak meg művészi kifejezésformában. A verbalitás ilyen típusú alkalmazása arra ösztönzi a résztvevőket, hogy igyekezzenek szókincsüket problémáik pontos kifejezésére használni. A szövegről folytatott beszélgetés tükrözi a szöveg verbális színvonalát, s a megszokott panaszkodás vagy tehetetlenség továbblendül a megoldás keresése irányába. A feldolgozott szöveg szereplőivel való azonosulás által lehetőség nyílik először a szereplők konfliktusainak feloldására, később a tanulságokat a saját élethelyzetre vetítve a saját problémák megoldására is.

A már meglévő szövegekről a terápia résztvevőinek általában könnyebb beszélgetni, hiszen így saját véleményüket fejthetik ki. A résztvevőknek mindvégig kontrolljuk van a folyamat felett, mivel lehetőségük van megválasztani a lelki feltárulkozásnak azt a szintjét, ami még biztonságos számukra. Ugyanazon szöveggel kapcsolatban számtalan – akár egymásnak ellentmondó – vélemény is kialakulhat a résztvevők között, így a módszer kiválóan fejleszti az egymás iránti toleranciát, mások véleményének tiszteletét, illetve az ambivalencia elviselését.

Vannak nyitott és zárt biblioterápiás csoportok. A nyitott csoport résztvevői alkalomról alkalomra változhatnak. A zárt csoport tagjai egy meghatározott időre, általában 6-12 alkalomra "szerződnek", elhagyni a csoportot természetesen lehet, de új tagokat nem vesznek fel menet közben.[1][halott link]

A biblioterápia fajtái[szerkesztés]

A biblioterápia több szempontból osztható különböző fajtákra.

 • A résztvevő állapotától függően beszélhetünk klinikai és fejlesztő, megelőző biblioterápiáról. A kettőben alkalmazott módszerek hasonlóak, a különbségekre a kezelt mentális állapota szolgáltat okot.
 • A kezelésben részt vevők száma szerint beszélhetünk egyéni és csoportos foglalkozásról.
 • A foglalkozás irányultsága alapján beszélhetünk befogadásra ösztönző receptív vagy alkotásra ösztönző aktív terápiáról.
  • Receptív biblioterápia – amikor egy meghatározott szépirodalmi szöveg kerül feldolgozásra. A szöveg elolvasása után a terápiás foglalkozáson részt vevő egyének megosztják egymással és a biblioterapeutával a szöveg olvasása közben felmerülő érzéseiket, gondolataikat, a szöveg üzenetéhez fűződő véleményüket, valamint személyes élményeiket, emlékeiket a téma kapcsán.
  • Aktív biblioterápia – esetén a terápiában részt vevők hoznak létre szöveget egy téma kapcsán. Az alkotás történhet versírás vagy önéletírás formájában, történetek befejezéseként vagy hiányos szöveg kiegészítése által. Ezt a formát az angol szakirodalom creative writing / expressive writing néven említi.

Ezen kívül a biblioterápia több fajtába sorolható a tevékenységet irányító személy, a felhasznált – szépirodalmi vagy nem-szépirodalmi – szövegek, de a terápia helyszíne alapján is.

Oktatása Magyarországon[szerkesztés]

Az egyetemi szintű biblioterápiás képzés hazánkban Hász Erzsébet munkássága nyomán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán kezdődött meg szakirányú továbbképzésként, ahol a felvétel feltétele a legalább főiskolai szintű végzettség tanári, tanítói vagy pedagógusi, illetve pszichológia, szociális munkás, antropológia, esztétika, informatikus könyvtáros, szociológia, orvos, szociális ápoló, diplomás ápoló szakok valamelyikéről volt.[12] Később több más egyetem is elindította a maga egyetemi szintű biblioterapeuta képzéseit, amelyek jelenleg is fogadnak jelentkezőket: a Pécsi Tudományegyetem BTK (korábban KPVK és FEEK) 2 éves, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2 éves,a Kaposvári Egyetem 1 éves időtartamú, egységesen egyetemi oklevéllel záruló, de meglehetősen eltérő profilú képzést indított.

Ezeken kívül lehetőség van rövidebb tanfolyami képzést is elvégezni a Pest Megyei Könyvtár (OSZK szervezése), illetve pár évig a PIM mára megszűnt akkreditált továbbképzéseinek keretében.

Integráltak biblioterápiás képzést több különböző egyetemi szakon, az 1970-es évektől a könyvtáros képzés és a tanárképzés több alapórája is tartalmaz erre vonatkozó tanegységeket, mint például az Olvasásszociológia, az Olvasásfejlesztés, Olvasáspedagógia vagy a Könyvtártan és a könyvtárpedagógiai modulok.[13]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. David Burns, Feeling Good Introduction, pxvi-xxxii, (1999)
 2. Smith, N.M., Floyd, M.R., Jamison, C., & Scogin, F. (1997)
 3. Webster’s Third New International Dictionary, Cambridge, 1961.
 4. AHIL Quarterly, Summer 1966.
 5. Oláh Andor: Élménybeszámoló a pszichoterápiáról. In.: Természetgyógyász, 1992. 2. sz.
 6. Bartos Éva szerk.: Olvasókönyv a biblioterápiáról. Budapest, 1989
 7. Archivált másolat. [2011. május 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. május 13.)
 8. Gulyás Enikő: A biblioterápia alkalmazása a könyvtárban és a könyvtárosképzésben (szakdolgozat), Debrecen, 2010
 9. Amberg, Susanne: Bibliotherapie - Lesen als Heilmittel
 10. Bartos Éva (összeáll): Olvasókönyv a biblioterápiáról. Budapest : OSZK KMK, 1989.
 11. Fábián Edit: Az olvasás lelki folyamatai : biblioterápia
 12. Archivált másolat. [2010. november 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. május 13.)
 13. Egyetemi tantervek

Irodalom[szerkesztés]

 • Asztalos-Varga Csilla: Kiszakadva a családból: A gyermekotthonban élő gyermekek traumáinak enyhítése biblioterápiával. In: Könyvtári Figyelő, 2014. 3. sz. p. 308-311.
 • Bartos Éva (szerk.): Segített a könyv a mese: Vallomások életről, irodalomról, olvasásról. Budapest : Magyar Olvasástársaság, 1999.
 • Bartos Éva: A könyv, az olvasás, az irodalom terápiás alkalmazása. In: Könyvtári kis híradó, 2001. 3. sz.
 • Bartos Éva: A könyvtár szerepe a társadalmi beilleszkedési zavarok leküzdésében. In: Könyvtáros, 1987. 8. sz.
 • Bartos Éva: Biblioterápia a könyvtárosi munkában. In: Könyvtári Figyelő. 1987. 5.
 • Bartos Éva: Biblioterápia a pedagógus tevékenységében : lehetőségek és próbálkozások. In: Taní-Tani, 2003. 24-25. sz.
 • Bartos Éva: Biblioterápia irodalmi művek feldolgozása sajátos foglalkozásokon. In: Tanítani, 2002. 22-23. sz. p. 82-87.
 • Bartos Éva (szerk.): Segített a könyv, a mese. Vallomások életről, irodalomról, olvasásról [2]
 • Béres Judit: "Azért olvasok, hogy éljek" Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Pécs: Kronosz, 2017.
 • Béres Judit: "Azért olvasok, hogy éljek" Szöveg, olvasás és lélektani munka a biblioterápiában. In: Pannonhalmi Szemle, 2014. 2. sz. p. 59-69.
 • Béres Judit: Biblioterápia babaváróknak – egy tematikus csoport tervezése és megvalósítása. In: Könyvtári Figyelő, 2014. 1. sz. p. 43-61.
 • Béres Judit - Csorba-Simon Eszter: Fejlesztő biblioterápia fiatalkorú fogvatartottakkal. In: Könyvtári Figyelő, 2013. 2. sz. p. 251-268.
 • Béres Judit - Sóron Ildikó - Tegzes Tünde - Zsidai Borbála: Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája. In: Könyvtári Figyelő, 2014. 4. sz. p. 459-480.
 • Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest : Corvina, 2008.
 • Csörsz Ilona: Biblioterápiás alapú drámamódszer és projektív eljárás a gyógyító szakember képzésben. In: Csabai Márta – Pintér Judit Nóra (szerk.): Pszichológia a gyógyításban. Budapest: Oriold és Tsai, 2013. p. 281-308.
 • V.Gilbert Edit: Az együttérzés irodalmai és vonzatai. Bp.: Pont, 2014.
 • Hász Erzsébet: Irodalomterápia I. Szöveggyűjtemény. Bp.: Gondolat: Animula, 1995.
 • Jeney Éva: Nyitott könyv: Irodalom, terápia, elmélet. Bp.: Balassi, 2012.
 • Korbai Hajnal (szerk.): Lotilko szárnyai : terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek. Budapest : L'Harmattan : Mosoly Alapítvány, 2010.
 • Kovács Zsuzsanna: Egzisztenciális szemléletű biblioterápia fogvatartottakkal. Magyar Irodalomterápiás Társaság, 2011. http://www.irodalomterapia.hu/publikaciok/yalom.pdf
 • Kovács Zsuzsanna: Irodalomterápia a börtönben. In: Könyvtári Figyelő, 2014. 3. sz. p. 312-316.
 • Papp-Zipernovszky Orsolya: Irodalom-pszichoterápia a szomatikus gyógyításban. In: Csabai M. – Pintér J. N. (szerk.): Pszichológia a gyógyításban. Budapest: Oriold és Tsai, 2013. p. 261-181.
 • Papp-Zipernovszky Orsolya: Szelf-olvasatok: az irodalmi élmény a pszichoanalízis és a narratív pszichológia határán. In: Lélekelemzés, 2009. 1-2. sz. p.157-166.
 • Polcz Alaine : Gyógyító mese. In: Fordulópont. 1999. 4. sz.
 • Sóron Ildikó: Kincs, ami van. A biblioterápia mint szolgáltatásbővítés az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 3. sz. p.16-21.
 • Sóron Ildikó: „A ti bűneitek siettetik a világ elmúlását.” Csáth Géza A kis Emma című novellájának biblioterápiás feldolgozása kamaszcsoportban. In: Fordulópont, 2014, 65 (3) p. 35–44.
 • G. Tóth Anita: Az irodalomterápiás csoporthelyzet mint színtér. In: Studia Litteraria, 2014. 1-2. sz.
 • G. Tóth Anita: A biblioterápia klinikai alkalmazásáról. In: Könyvtári Figyelő, 2016, 1. sz. p. 14–24.
 • Vértes László: Az idősek biblioterápiájáról. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1997. 10. sz. p. 43-46.

Külső hivatkozások[szerkesztés]

 • Bibliotherapy Education Project (Biblioterápiás oktatóproject) [3]. A biblioterápiát népszerűsítő és a biblioterapeutákat segítő oldal, melyen olvasmánylistát is találhatunk.
 • Biblioterápia, központban a tanárok, The Behavior Advisor.