Ugrás a tartalomhoz

Bibliakritika

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A bibliakritika egy újkori tudományág, a Biblia tudományos vizsgálata, a történeti-kritikai módszerek és a profán tudományok (régészet, nyelvészet stb.) felhasználásával.[1]

A bibliakritika nem foglal állást a Szentírás ihletett voltának kérdésében (ezzel a Biblia kritikája foglalkozik), a szöveghez elfogulatlanul igyekszik közelíteni. Alaptétele, hogy a sugalmazás, ha elismerjük, ha nem, nem iktatja ki a közreműködő szerzők emberi természetét, tehát a Bibliát alkotó szövegek releváns módon vizsgálhatóak a minden más szöveg értelmezésére és vizsgálatára született tudományágak bevonásával. A szövegkritikai bibliakutatás a lehető legpontosabb szöveg helyreállítására törekszik, a kánonkritikai (wd) bibliakutatás a Biblia egy-egy részletét a teljes Biblia összefüggésében igyekszik értelmezni.

Története

[szerkesztés]

A bibliakritika megjelenését a tudósok leggyakrabban a német felvilágosodásnak tulajdonítják, de egyesek gyökereit messzebbre, a reformációra vezetik vissza. Előfutárainak tekinthetők egyes korai humanisták (Erasmus, Tommaso Cajetan De Vio), tulajdonképpen megalapítójának Richard Simon (1638–1712) francia teológus, pap tekinthető – úttörő munkája, a Histoire critique du vieux testament (Az Ószövetség történeti-kritikai vizsgálata) 1682-ben jelent meg. Kialakulásában szerepet játszott a német pietizmus és a brit deizmus is. A felvilágosodás korában, a szkepticizmus hátterében, a tudósok Jézus életét történelmi szemüvegen keresztül kezdték tanulmányozni, szakítva a bibliai és egyházi tekintélyekkel szemben, az isteni mivolta természetére és értelmezésére irányuló hagyományos teológiai összpontosítással.

Források

[szerkesztés]
  1. K. Rahner, H. Vorgrimlerː Teológiai Kisszótár (1980)
  • Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete (Introductio Generalis), I. kötet, JATEPress, Szeged, 1995
  • Bibliai kislexikon [szerk. Gecse Géza és Horváth Henrik], Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978, bibliakritika és bibliai racionalizmus szócikkek, ISBN 963-09-1134-5
  • Dér Katalin, A Biblia olvasása, Kairosz Kiadó, 2008, ISBN 978-963-662-019-6.

Külső hivatkozások

[szerkesztés]

Kapcsolódó cikkek

[szerkesztés]