A helyesírási szabályzat 11. kiadásának változásai

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A magyar helyesírás szabályai 1984-ben kiadott, 11. kiadása az alábbi szavak, szókapcsolatok írásmódjában hozott változást az előző (1954-es, 10.) kiadáshoz képest.

10. kiadás 11. kiadás
adys adys v. adyas
ágasbúza ágas búza
agavé agávé
akkumulátor-telep akkumulátortelep
alkotó erő alkotóerő
alligátor aligátor
áloé aloé
áloévirág aloévirág
Alpok v. Alpesek Alpok
alumínium edény alumíniumedény
alumínium lemez alumíniumlemez
Amazon (folyó) Amazonas
amerikabarát Amerika-barát
amerikaellenes Amerika-ellenes
arrább arrább v. arrébb
Attila Attila és Atilla
az ám (isz.) azám! (isz.)
Bacsányi János Batsányi János
Balassa v. Balassi Bálint Balassi Bálint
Balassa-strófa Balassi-strófa
Balkán félsziget Balkán-félsziget
Balkán hegység Balkán-hegység
bandzsal bandzsa
Báthori István Báthory István (fejedelem)
bejelentő lap bejelentőlap
bekötő út bekötőút
biblia biblia;
de könyvcímként: Biblia
bimbózik bimbózik v. bimbódzik
bizalmi testület bizalmitestület
chanti nyelv hanti nyelv
cirillbetű cirill betű
cirillbetűs írás cirill betűs írás
csapot, papot otthagy csapot-papot otthagy
csendesség csendesség v. csöndesség
csoda v. csuda (fn.) csoda (fn.)
csordogál csordogál v. csurdogál
dalmát v. dalmata dalmát
diftéria v. difteritisz diftéria
dohányos bolt dohányosbolt
dohányzó szakasz dohányzószakasz
duzzasztó gát duzzasztógát
Dvorák v. Dvořák Dvořák
egyenlítő egyenlítő;
de tulajdonnévként: az Egyenlítő
egy irányú egyirányú
egyistenhivő egyistenhívő
egyszersmind; elv.: egy-szer-smind egyszersmind; elv.: egy-szer-s-mind
éjt, napot eggyé téve éjt-napot eggyé téve
elül v. elöl (hol?) elöl (hol?; hsz.)
elül v. elöl megy elöl megy
elülről nézi elölről nézi
érzékfölötti érzékfölötti v. érzékfeletti
eszencia eszencia (sűrített ízesítő);
de: esszencia (a lényege valaminek)
Eurázia Eurázsia
fedez v. födöz fedez
fedő fedő v. födő
fehér bor fehérbor
fenség v. fönség fenség
fent v. fönt nevezett fentnevezett
ferencrendi Ferenc-rendi
fertőtlenítő intézet fertőtlenítőintézet
fia(d)zik fiadzik
flanell flanel
foggyökér-gyulladás foggyökérgyulladás
folyóvíz folyóvíz (= a folyó vize);
de: folyó víz (amely folyik)
földmunkás-mozgalom földmunkásmozgalom
földművesszövetkezet földműves-szövetkezet
főtelen v. főtlen v. fövetlen főtlen v. fövetlen
föveny föveny v. fövény
frisseség frissesség
fröccsen fröccsen v. freccsen
fütyöl v. fütyül fütyül
gall v. gallus gall
Galyatető Galyatető (üdülőhely);
de: Galya-tető (hegytető)
ganaj ganaj v. ganéj
Gellérthegy Gellérthegy (városrész Bp.-en);
de: Gellért-hegy (hegy)
gellérthegyi gellérthegyi (a Gellérthegy származéka);
de: Gellért-hegyi (a Gellért-hegy származéka)
glóbus glóbus v. glóbusz
gomblyuk gomblyuk v. gombluk
gyengéll gyengéll v. gyöngéll
gyengíttet gyengíttet v. gyöngíttet
hátrább tesz hátrább v. hátrébb tesz
havasi gyopár havasigyopár
helyiérdekű vasút Helyiérdekű Vasút (intézménynév)
hidegvizes borogatás hideg vizes borogatás
hieroglif hieroglif v. hieroglifa
híradó mozi híradómozi
hív v.(ige) hív (ige)
hivő hívő
hollandus holland
húzó(d)zkodik húzódzkodik
v. hív (mn.) (mn.)
időjárásjelentés időjárás-jelentés
igazhivő igazhívő
igazoló bizottság igazolóbizottság
illó olaj illóolaj
internacionálé internacionálé;
de: az Internacionálé (a proletariátus himnusza)
Irtisz Irtis
istenhivő istenhívő
ittlevők (fn.) ittlevők v. ittlévők (fn.)
jelenlevő (fn.) jelenlevő v. jelenlévő (fn.)
jelölő bizottság jelölőbizottság
kábítószer-csempész kábítószercsempész
Kaspi-tenger Kaszpi-tenger
kazah kazah v. kazak
kékruhás kék ruhás
kére(d)zkedik kéredzkedik
keskeny vágányú vasút keskenyvágányú vasút
kijelentő lap kijelentőlap
kikirics kikerics
Kisázsia Kis-Ázsia
kisázsiai kis-ázsiai
klozett klozet
Kolumbus Kolumbus v. Kolumbusz
komszomol (a Komszomol tagja) komszomolista v. Komszomol-tag
konkurrál konkurál
konkurrencia konkurencia
KÖZÉRT (vállalatnév) Közért (vállalatnév)
közgazdaságtudomány közgazdaság-tudomány
köztársaságellenes köztársaság-ellenes
kvinteszencia kvintesszencia
levő levő v. lévő
lyuggat lyuggat v. luggat
lyuk lyuk v. luk
lyukacska lyukacska v. lukacska
lyukacsos v. likacsos lyukacsos v. lukacsos
lyukad lyukad v. lukad
lyukas lyukas v. lukas
lyukaszt lyukaszt v. lukaszt
mammut mamut
Margit-híd Margit híd
Margitsziget Margitsziget (városrész Bp.-en);
de: Margit-sziget (sziget)
margitszigeti margitszigeti (a Margitsziget származéka);
de: Margit-szigeti (a Margit-sziget származéka)
marslakó Mars-lakó
matring motring
meglevő meglevő v. meglévő
merinó juh merinó v. merinói juh
mezeiegér mezei egér
mienk mienk v. miénk
minőségellenőrzés minőség-ellenőrzés
monarcho-fasiszta monarchofasiszta
munkaérdemrend Munka Érdemrend
munkaerő-hiány munkaerőhiány
muslinca muslica v. muslinca
műbútor-asztalos műbútorasztalos
Nagy Honvédő Háború nagy honvédő háború
Nagy Októberi Szocialista Forradalom nagy októberi szocialista forradalom
nahát nahát v. nohát
novellás kötet novelláskötet
nylon harisnya nejlonharisnya
odább odább v. odébb
országgyűlés országgyűlés;
de intézménynévként: az Országgyűlés
paralel paralel v. parallel
pereg v. pörög pereg (= szemekben hull);
pörög ( = gyorsan forog)
petőfies petőfies v. petőfis
póni ló póniló
porcelán edény porcelánedény
rabszolgakereskedelem rabszolga-kereskedelem
reálbér-emelés reálbéremelés
rendező bizottság rendezőbizottság
sarja(d)zik sarjadzik
sarkcsillag Sarkcsillag
sikáló kefe sikálókefe
soron levő soron levő v. soron lévő
steppe v. sztyepp sztyep v. sztyepp
stereotip v. sztereotip sztereotip
súgólyuk súgólyuk v. súgóluk
szaharin szacharin
szakmunkás-hiány szakmunkáshiány
szakmunkás-képzés szakmunkásképzés
szerb-horvát szerbhorvát
szerkesztő bizottság szerkesztőbizottság
szervező munka szervezőmunka
színes fém színesfém
szív v. szí (ige) szív (ige)
szűgy szügy
takarékbetét-könyv takarékbetétkönyv
távollevő (fn.) távollevő v. távollévő (fn.)
teljesítő képesség teljesítőképesség
tied tied v. tiéd
tietek tietek v. tiétek
tudat alatti tudat alatti (mn.);
de: tudatalatti (fn.)
tudvalevő tudvalevő v. tudvalévő
üdvözlégy üdvözlégy (ima);
de: üdvöz légy! (köszöntés)
üdvözlő beszéd üdvözlőbeszéd
üszög v. üszök (a gabonán) üszög (növénybetegség)
valószínűségszámítás valószínűség-számítás
vele született betegség veleszületett betegség
ventillátor ventilátor
Venus (bolygó és istennő) Vénusz (bolygó és istennő neve;
latinosan: Venus)
verejték verejték v. veríték
vetítettképes előadás vetített képes előadás
vív v. vív
vörös v. veres vörös
vörös bor vörösbor
vöröslik v. vereslik vöröslik
wolfram volfrám
zsoldos hadsereg zsoldos (= fizetett) hadsereg;
de: zsoldoshadsereg (= zsoldosok hadserege)
zsüri zsűri
zsüritag zsűritag

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

A szabályzat 10. kiadásainak változásairól (1954)[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]