A Waffen-SS rendfokozatai

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Schutzstaffel (SS - védelmi osztag) (az NSDAP védelmére létrehozott csoport) által alkalmazott katonai rendfokozatok többször változtak és bővültek. Ez azonban lényegében csak a fekete egyenruhás SS-re (Allgemeine SS) vonatkozik, nem a Waffen-SS-re. A Waffen-SS rendfokozatok a második világháború végén az alábbi táblázat szerint alakultak. A Wehrmacht irányítása alá rendelt Waffen-SS viszont „harcoló” alakulat volt, aminek a Wehrmachtnak megfelelő rendfokozatai voltak, néhány kivételtől eltekintve. A magyar rendfokozatok tehát csak közvetve párhuzamosíthatók az SS rendfokozataival. A Wehrmacht és a Waffen-SS katonái a zubbonyujjon, illetve a váll-lapon (néhány kivételtől eltekintve) azonos formájú és értékű rendfokozati jelzéseket viseltek. A m. kir. Honvédség részéről azonban nem került sor arra, hogy hivatalosan, rendeletben meghatározza a német és magyar rendfokozatok egyenértékűségét és ezt a honvédség állományával közölje.

hajtókajelvény váll-lap speciális
ruházat
Waffen-SS
rendfokozat
magyarul Wehrmacht
megfelelő
tábornokok
Reichsführer-SS Collar Rank.svg
Reichsführer-SS shoulder.svg
GenFeldmarschall OF10 cam 1942-1945.png
Reichsführer-SS SS „birodalmi vezető”[1]

vezértábornagy

(Wehrmacht)

Generalfeldmarschall
Rank insignia of Generalfeldmarschall of the Wehrmacht.svg
SS-Oberst-Gruppenführer collar.svg
WSS OF9 OberstGruf.jpg
GenOberst Oberstgruf OF9 cam slv 1942-1945.png
SS-Oberst-Gruppenführer
(Generaloberst der Waffen-SS)
vezérezredes Generaloberst
Rank insignia of Generaloberst of the Wehrmacht.svg
SS-Obergruppenführer Collar Rank.svg
WSS OF8 Ogruf.jpg
Gend-obgf.png
SS-Obergruppenführer
(General der Waffen-SS)
„fegyvernemi tábornok”[2] General der Waffengattung
Rank insignia of General of the Wehrmacht.svg
SS-Gruppenführer Collar Rank.svg
WSS OF Gruf.jpg
SS-Gruppenführer
(Generalleutnant der Waffen-SS)
altábornagy Generalleutnant
Rank insignia of Generalleutnant of the Wehrmacht.svg
SS-Brigadeführer Collar Rank.svg
WSS OF6 Brif.jpg
Genm-brgf.png
SS-Brigadeführer
(Generalmajor der Waffen-SS)
vezérőrnagy Generalmajor
Rank insignia of Generalmajor of the Wehrmacht.svg
főtisztek
SS-Oberführer Collar Rank.svg
Oberst Epaulette.jpg
Oberfuehrer.png
SS-Oberführer „rangidős ezredes”[3]
SS-Standartenführer Collar Rank.svg
Oberst Epaulette.jpg
Oberst-standf.png
SS-Standartenführer ezredes Oberst
Oberst Epaulette.jpg
SS-Obersturmbannführer.svg
Shoulder-wss-ill-obersturmbannf.jpg
OTL Ostubaf OF4 cam slv 1942-1945.png
SS-Obersturmbannführer alezredes Oberstleutnant
WMacht H OF4 OTL Pz h.jpg
SS-Sturmbannfuehrer collar.svg
Shoulder-wss-ill-sturmbannf.jpg
Major-sturmb.png
SS-Sturmbannführer őrnagy Major
Major Epaulette.jpg
tisztek
SS-Hauptsturmfuehrer collar.svg
WSS OF2 HSturmf-Supply.jpg
Hauptm-hauptstf.png
SS-Hauptsturmführer
(1935 előtt Sturmhauptführer)
százados Hauptmann
Hauptmann Epaulette.jpg
SS-Obersturmführer.svg
Shoulder-wss-ill-obersturmf.jpg
Oberleut-oberstf.png
SS-Obersturmführer főhadnagy Oberleutnant
Oberleutnant Epaulette.jpg
SS-Untersturmführer.svg
Shoulder-wss-ill-untersturmf.jpg
Leutn-unterstf.png
SS-Untersturmführer
(1935-ig SS-Sturmführer)
hadnagy Leutnant
Leutnant Epaulette.jpg
tiszthelyettesek
SS-Sturmscharführer.svg
SS Sturmscharführer-SD.jpg
StFw Stuscha OR8 cam slv 1945.gif
SS-Sturmscharführer főtörzsőrmester Stabsfeldwebel
StabsFWEpaulette.jpg
SS-Hauptscharführer.svg
SS Hauptscharführer (Totenkopfverbände).jpg
OFw Hscha OR7 cam slv 1945.gif
SS-Hauptscharführer
(SS-Standartenoberjunker)
törzsőrmester[4] Oberfeldwebel
OberWMEpaulette.jpg
SS-Oberscharführer.svg
SS-Oberscharführer (Fernmeldetruppe) h.svg
Fw Oscha OR6 cam slv 1945.gif
SS-Oberscharführer
(SS-Standartenjunker)
„törzsőrmester” Feldwebel
FeldwebelEpaulette.jpg
SS-Scharführer.svg
SS Scharführer (Panzertruppe).jpg
UFw Scha OR5a cam slv 1945.gif
SS-Scharführer
(SS-Oberjunker)
őrmester Unterfeldwebel
Luftwaffe epaulette Unterfeldwebel.svg
SS-Unterscharführer.svg
SS Unterscharführer-MP.jpg
Uffz Uscha OR5b cam slv 1945.gif
SS-Unterscharführer
(SS-Junker)
szakaszvezető Unteroffizier
WMacht H OR5 Uffz PzGrenDiv „GD“ h 1945.svg
tisztesek
Flag Schutzstaffel.svg nincs SS megfelelő Stabsgefreiter WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg WMacht H OR4 StGefr 1935-1945.svg
center‎
WSS-Rottenf OF3 slv 1938-1945.gif
WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
SS-Rottenführer tizedes Obergefreiter WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg

WMacht H OR3a OGefr.svg Rank insignia of Obergefreiter (under 6 years of service) of the Wehrmacht.svg

center‎
SS-Sturmmann sleeve.gif
WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
SS-Sturmmann őrvezető Gefreiter WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg Rank insignia of Gefreiter of the Wehrmacht.svg
SS-Mann, SS-Schuetze, SS-Oberschuetze collar.svg
SSpfcsldr.gif
WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
SS-Oberschütze 1. oszt. közlegény
„főlövész”[5]
Oberschütze WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg Rank insignia of Oberschütze of the Wehrmacht.svg
SS-Mann, SS-Schuetze, SS-Oberschuetze collar.svg
WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
SS-Schütze
SS-Mann
közlegény Soldat, Schütze, Grenadier
WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg
a Waffen-SS szabadcsapatai a Wehrmacht sorkatonája

Megjegyzés: 1./ a Magyar Honvédségben a főtörzsőrmester feletti legmagasabb altiszti rendfokozat volt az „alhadnagy”. Ennek nem volt megfelelője sem a Waffen-SS-ben, sem pedig a Heerben. 2./ A Honvédségben az I.A. állománycsoportban a legalacsonyabb tiszti rendfokozat a „zászlós” volt: zászlós, hadnagy, főhadnagy, százados. Ennek nincsen német megfelelője. Nem szabad németre lefordítani szó szerint, mert ez egy „szakkifejezés” és nem megfelelője a „Fähnrich”, aki a Heerben csak tiszti iskolás és rendfokozata megfelel az „Unteroffizier” rendfokozatnak, és emiatt az „Unterof-fiziere ohne Portepee” kategóriába tartozik! A „Fahnenjunker Fähnrich” Waffen-SS-beli tisztiiskolás megfelelője, az Unterscharführer rendfokozatot a váll-lapján viselő "SS-Standartenjunker". A magyar zászlós tehát „Főtiszt”, nem pedig altiszt. A magyar tisztiiskolások (hadapródiskolás növendékek és akadémikusok) nem viseltek rendfokozati jelzéseket. Nem volt rangjuk.

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. A birodalmi vezető a helyes fordítás, de ilyen rendfokozat nem létezett a Magyar Honvédségben. A Reichsführer-SS alá tartozott a feketeruhás Schutzstaffel és a Waffen-SS is, azzal a lényeges különbséggel, hogy amíg a Reichsführernek korlátlan hatásköre volt az fekete-SS fölött, addig ez a Waffen-SS estében csak személyi kérdésekben volt szava, de nem volt intézkedési jogköre, mert a Wehrmachthoz tartozott.
  2. A lovassági, tüzérségi, stb. tábornoki rangokat a Magyar Honvédségben megszüntették.
  3. A Magyar Honvédségben nincs megfelelője.
  4. Csak hadiállapotban katonai rang, egyébként meghatározatlan tiszthelyettes.
  5. A Magyar Honvédségben nincs ilyen rendfokozat.